Články z roku 2022

Obrázek k článku Vánoční přání

Požehnané a klidné prožití vánočních svátků a v roce 2023 pevné zdraví, hodně štěstí a radosti a trvalou naději

přeje Arcibiskupské gymnázium

Obrázek k článku Rozhovor s Hyacintem na EDUinu

Co všechno obnáší práce školního kaplana? Jak připravit výuku náboženství pro třídu, kde jsou studenti z věřících i nevěřících rodin?

Obrázek k článku Vyzvědači 2022 – 25 let trvání oblíbené hry na AG

Letošní ročník Vyzvědačů se vrátil k sobotě a neděli, včetně hlavních stanů, loňská koronavirová novinka s lovem korouhví však obohatila hru i letos a jako osvědčenou ji zachováme i do budoucna.

Obrázek k článku Úřední hodiny školní kanceláře v období od 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023

úřední hodiny školní kanceláře stanoveny na dny 28. 12. 2022 a 2. 1. 2023. vždy od 9h do 12h.

Obrázek k článku Projekt v českém jazyce aneb Škola hrou

Minulý týden na hodině českého jazyka nám paní profesorka Peterková zadala projekt na vytvoření vlastního města.

Obrázek k článku The Duke of Edinburgh’s International Award na AG

Arcibiskupské gymnázium se zapojuje do programu DofE - Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu a stává se místním DofE centrem! 

Obrázek k článku Kam po střední?

Na vysokých školách začínají dny otevřených dveří

Obrázek k článku Drážďanský advent

Podařilo se téměř nemožné, 30 žáků z 2.B a rovněž 30 z 3.A odjelo do Drážďan za všelijakými zážitky a požitky a ve stejném počtu se také lehce vymrzlé vrátilo.

Obrázek k článku Sbírka světlo pro Bachmut -  do 6. ledna 2023

Arcibiskupské gymnázium opět pomáhá Ukrajině. Do 6. ledna 2023 máte možnost přinést na AG baterky AA a AAA, čelovky, dílenská svítidla i tlusté svíčky. Učitel matematiky Mgr. Milan Švrčina, který již téměř čtyři měsíce pomáhá jako dobrovolník na Ukrajině, odveze shromážděný materiál v lednu na Ukrajinu osobně. Pana Milana Švrčinu známe na AG také jako dárce Eudoxova planetária.

Obrázek k článku Mathing prvně a úspěšně

Letos poprvé se sedm našich studentů vyššího gymnázia zúčastnilo týmové internetové soutěže Mathing. Podařilo se jim získat 10. místo mezi 221 týmy z českých a slovenských studentů.

Obrázek k článku Arcig jako pořadatelská škola Pišqworek

V průběhu listopadu jste si u nás na škole mohli povšimnout přítomnosti skupinek žáků z jiných škol. To proto, že se tu konaly 4 pišqworkové turnaje.

Obrázek k článku Foto a video ohlédnutí za dnem otevřených dveří ke 30 letům AG

Včera proběhl 1. den otevřených dveří pro zájemce o studium spojený s předvánočním Jarmarkem. Pokud jste nemohli být při tom, podívejte se alespoň na fotografie a video pořízené na AG 19. října 2022 během Dne otevřených dveří pro veřejnost a načerpejte tak atmosféru našeho gymnázia.

Obrázek k článku Maturitní ples 2023 - Lístky v prodeji

Je nám ctí Vás pozvat na letošní maturitní ples Arcibiskupského gymnázia 27. ledna v 18:30.

Obrázek k článku Vyzvědači 2022 – výsledky SO i NE

25. ročník Vyzvědačů se vrátil k sobotě a neděli, včetně hlavních stanů, loňská koronavirová novinka s lovem korouhví však obohatila hru i letos.

Obrázek k článku KMD – Cyrano z Bergeracu

Ve středu 7. prosince jsme se s Klubem mladého diváka opět vydali obohatit naše šedé buňky mozkové...

Obrázek k článku Maraton psaní dopisů

Dne 12. prosince o velké přestávce ve druhém patře před ředitelnou budeme my (kvarta A) pořádat Maraton psaní dopisů. Spočívá to v tom, že každý, kdo má zájem, může přijít a opsat dopis na podporu Chow Hang-tung.

Obrázek k článku Gregor Hildebrandt

A blink of an eye and the years are behind us
Jedna z věcí, kterých si na této škole velmi vážíme je...

Obrázek k článku Školní kolo Olympiády v českém jazyce.

Proběhlo školní kolo 49. ročníku celostátní Olympiády v českém jazyce. Všem účastníkům mnohokrát děkujeme, neb čestně bojovali. Postupujícím do obvodního (okresního) kola gratulujeme, držíme palce do dalšího soupeření a děkujeme za schopnosti jakož i bojovného ducha a pěknou reprezentaci naší školy.

Obrázek k článku Krabice od bot podruhé

I letos jsme se v 2. A rozhodli zúčastnit se sbírky Krabice od bot. Jde o to, že každý přinese nějaký dáreček pro dítě, které si předem zarezervuje.

Obrázek k článku Katecheze a mše svatá ve čtvrtek 8.12.

Tento čtvrtek o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie vás zveme na setkání s absolventem AG a jáhnem Dominikem Fričem.

Obrázek k článku Ukončení podzimního semestru přípravných kurzů z matematiky

Podzimní semestr letošních přípravných kurzů z matematiky skončí 12. hodinou v ÚT 6. 12. 2022. Zimní semestr začne v ÚT 10. 1. 2023 v obvyklých časech.

Obrázek k článku Seminář o psaní SOČ

Vydali jsme se na seminář o SOČ v karlínském DDM

Obrázek k článku  KMD – Utrpení mladého Werthera

„Příteli rozmilý, jak podivné je srdce člověka.“ Takto promlouvá Goethe ústy rozpolceného a vášnivého Werthera ve zdařilé inscenaci v divadle D21. Toho velmi autenticky hraje herec Kryštof Krhovják.

Obrázek k článku Kolem Sušice aneb Železná opona 2.0

Milí studenti prim až septim, pojďte s námi objevovat šumavskou přírodu, zlatokopské cesty, hranici s Bavorskem, která byla za komunismu neprodyšně uzavřena, i zaniklé osady a zkoumat otázku soužití Čechů a Němců v této oblasti. Během zimního putování poznáte vedle Šumavy také spolužáky napříč celým gymnáziem.

Obrázek k článku Společenský večer 2022 - videa, fotografie a dotazník

Milí spolužáci, vážení profesoři, vážení rodiče, připomeňte si s námi díky záznamům předtančení a mnoha fotografiím Společenský večer AG. Prosíme vás také o vyplnění krátkého dotazníku, abychom získali užitečnou zpětnou vazbu.

Obrázek k článku Zápis ze schůze Rady rodičů 31.10.2022

Místo konání: knihovna AG

Obrázek k článku Den otevřených dveří a dobročinný Jarmark na AG - středa 14. prosince

Vážení rodiče, milí zájemci o studium na Arcibiskupském gymnáziu, srdečně vás zveme ve středu 14. prosince 2022 do budovy našeho gymnázia na Den otevřených dveří určený především zájemcům o studiu na AG a jejich rodičům a na dobročinný vánoční Jarmark pořádaný již tradičně studenty našeho gymnázia.

Obrázek k článku Výsledky sbírky Bílá pastelka

V polovině října se 22 studentů AG aktivně zapojilo do pomoci nevidomým jako dobrovolní prodejci 23. ročníku sbírky Bílá pastelka.

Obrázek k článku Návštěva sexty A na výstavě Pokoje

Dne 15. listopadu jsme se pod vedením paní profesorky Peterkové vydali na výstavu Pokoje - přehlídku mladého umění.

Obrázek k článku BIDS aneb dny otevřených dveří na Technické univerzitě v Chemnitz

Dne 8. 11. 2022 se vydaly čtyři septimánky (7. A) a dvě oktavánky (8. A) na čtyři dny do Německa do Saské Kamenice (Chemnitz) na takzvaný Schnupperwoche...

Obrázek k článku Septima A v Římě

Přečtěte si poutavý článek septimánů, kteří na přelomu října a listopadu ve společnosti profesorů AG K. Mikulky a J. Linky a kapucína C. Komosného navštívili mnohé křesťanské i antické památky.

Obrázek k článku Červená středa - den pronásledovaných pro víru

Červená středa 23. listopadu 2022 - den připomínky všech, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení.

Obrázek k článku Společenský večer septim již tento pátek

V pátek v 18:30 se otvírá sál KD Maniny! Podrobný program a další informace najdete v našem článku.

Obrázek k článku Pokoje – výstava

Netradiční výstava studentských site specific tentokrát obsadila opuštěný Hrzánský palác.

Obrázek k článku Vyzvědači 2022: Sobota 10. 12., neděle 11. 12.

Foglarovská hra Vyzvědači v uličkách Starého Města dovrší letos na AG 25. ročník!

Obrázek k článku 41. Zpívání na schodech AG 25. 11. 2022

s tradičním požehnáním školního adventního věnce

Obrázek k článku Asymetrické šifrování

Dne 4. listopadu jsme se jako třída 4.A, společně s paní profesorkou Suchou, vydali do Matematického ústavu Akademie Věd České Republiky, protože zde byl den otevřených dveří.

Obrázek k článku Třídní schůzky ve středu 23. listopadu 2022

Zveme rodiče na středeční třídní schůzky, které začínají v 16:30 konzultacemi rodičů s učiteli, pokračují setkáním s ředitelem školy, po kterém následuje setkání s třídními učiteli a jednotlivými vyučujícími.

Obrázek k článku Skvělé umístění v matematické soutěži MaSo

Ve středu 9. listopadu 2022 se dva týmy z naší školy vydaly na matematickou soutěž MaSo, které se naše škola pravidelně účastní.

Obrázek k článku Klub mladého diváka – Lucerna v Divadle v Dlouhé

Aktualizovaná Jiráskova Lucerna se opravdu zdařila. Výborné herecké výkony a skvělé kulisy doplněné projekcí jen umocnily pohádkové drama.

Obrázek k článku Diecézní setkání mládeže

Letošní Světový den mládeže se letos uskuteční v sobotu 19. 11. v Salesiánském středisku mládeže v Praze Kobylisích.

Obrázek k článku Rozloučení s Petrem Klímou

V létě nás navždy opustil zpěvák, sbormistr, učitel, kolega a kamarád Petr. Zemřel náhle po těžké mozkové příhodě.

Obrázek k článku Podpora z programů MHMP

Pro rok 2022 získalo Arcibiskupské gymnázium podporu z programů Primární prevence rizikového chování dětí a mládeže a Školství v celkové výši 226.100,-Kč.

Obrázek k článku Seminář "Jak psát práci SOČ"

Uvažujete o účasti v SOČ? Zaběhněte na seminář, kde si můžete ujasnit, co to vše obnáší.

Obrázek k článku Zeměpisná soutěž Pražský globus

Ve středu 23. 11. 2022 se bude konat soutěž Pražský globus (4. + 5. vyučovací hodinu).

Obrázek k článku 6.B v Hrdličkově muzeu

Věděli jste, že neandrtálci používali penicilin? Znáte hobity z ostrova Flores, kteří žili společně s krysami, jež byly velké jako kočky?

Obrázek k článku Uhelný mlýn a Kotelna

3. A pod vedením prof. Moravcové zavítala na workshop a výstavu Burn Baby Burn do Uhelného mlýna v Libčicích nad Vltavou. Galerie uprostřed bývalé továrny nás všechny překvapila. Industriální prostory spolu s podzimní přírodou a výstavou nabízí opravdový zážitek.

Obrázek k článku 6.A v nekonečnu

Dne 3.11.2022 se 6.A pod vedením třídního p. prof. Bernarda vydala do Matematického ústavu v Žitné ulici na Praze 2. Důvodem této cesty se stala přednáška s názvem Do nekonečna a ještě dál.

Obrázek k článku Pythágoriáda

Ve dnech 17. - 21. října 2022 proběhlo školní kolo 45. ročníku Pythagoriády. Soutěže se zúčastnili žáci nižšího gymnázia.

Obrázek k článku Anglické debatování v Prostějově

Debatujeme i anglicky! Za debatou přes půlku republiky aneb jak se nám dařilo na prvním turnaji sezóny

Obrázek k článku 30 let AG - Oceněné osobnosti

Připomeňte si spolu s námi slavnostní chvíle předávání záslužných medailí Arcibiskupského gymnázia v katedrále sv. Víta a především všechny oceněné osobnosti a instituce.

Obrázek k článku 20. Čtyřiadvacítka – Kocábská – 22. 10. 2022

V sobotu 22. 10. 2022 v 0:10 jsme se sešli na Smíchovském nádraží a odtud jsme se vydali autobusem do Příbrami, kde bylo zahájení...

Obrázek k článku AGitace již příští středu

Ve středu 9. 11. od 8:15 začne na AG pátý ročník AGitace. Tato akce si klade za cíl pomoci studentům AG dobře se rozhodnout při výběru vysoké školy či profesní dráhy. Absolventi z dřívějších let představí své zkušenosti a zodpoví jakékoli dotazy. Registrace pro studenty vyššího gymnázia probíhá od 1. do 7. 11.

Obrázek k článku Školní mikiny

V pátek 11. listopadu bude spuštěna možnost objednávat školní mikiny a plátěnky!

Obrázek k článku O3v3 a Mše svatá

V úterý budeme slavit Všechny svaté, a proto jsme si pro vás připravili malý dárek. Nevím, jestli už jste slyšeli o podcastu O Třech ve třech...

Obrázek k článku Žáci navštívili mediatéku Francouzského institutu

13. 10. navštívili žáci francouzštiny Primy B a Sekundy B znovu otevřenou mediateku Francouzského institutu ve Štěpánské ulici.

Obrázek k článku Agora -  dotazník na výběr přednášejících

Milí studenti, vážení profesoři, na jaře se na naší škole můžete těšit na jedenáctý ročník přednáškového cyklu AGORA.

Obrázek k článku Kantorský výlet na Tetín

V sobotu 15. 10. jsme vyrazili na 40. kantorský výlet – tentokrát do Tetína a na Damil.

Obrázek k článku Zpráva o fotbalovém zápase s KG

V pátek 21.10.2022 v dopoledních hodinách se uskutečnilo přátelské utkání ve fotbale. Hrálo se na venkovním hřišti Křesťanského gymnázia za chladného, ale slunečného počasí.

Obrázek k článku Úřední hodiny školní kanceláře - podzimní prázdniny

Po dobu podzimních prázdnin není v provozu recepce školy a úřední hodiny školní kanceláře jsou stanoveny na středu 26. 10. od 9h do 12h.

Obrázek k článku 30 let AG - absolvent Tomáš Lapáček

Chcete vědět, proč bylo AG v devadesátých letech jako Hobitín, co je principem úspěchu, nebo v čele kolika pražských institucí sedí ágéčáci? Ve třicátém rozhovoru ke třicátému výročí Arcibiskupského gymnázia mluví ředitel Pražského inovačního institutu Tomáš Lapáček o řadě témat ze své praxe, a všemi se jako červená nit vine formativní zkušenost studia na AG.

Obrázek k článku Výroční zpráva 2021/2022

Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2021/2022.

Obrázek k článku Jak se staví termojaderný reaktor?

Milí přátelé fyziky, dne 17. 10. jsme se sešli na SPRV seminář s panem doc. RNDr Janem Mlynářem z ČVUT z fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské na téma Jak se staví termonukleární reaktor alias tokamak.

Obrázek k článku 30 let AG - absolventka Klára Jíchová

Absolventka Klára Jíchová ve dvacátém devátém z naší série rozhovorů vypráví o společné budoucnosti v jedné vesnici, kterou si plánovala se spolužáky, proč nevadilo, že se na AG nenaučila nic z fyziky, a hlavně o tom, jaký je život mezi českými krajany v rumunském Banátu.

Obrázek k článku Tetínský vodopád a Damil

40. kantorský výlet – sobota 15. 10. 2022

Obrázek k článku Čtyřiadvacítka Kocábská – sobota 22. 10. 2022

20. ročník tradiční výpravy od půlnoci do půlnoci

Obrázek k článku 30 let AG - absolvent Vojtěch Vlček

Vojtěch Vlček je profesorem na UC Santa Barbara, kde se věnuje výzkumu kvantové mechaniky subatomárních částic. V rozhovoru mluví o tom, jak celý život čerpal ze studia na AG, o energii, která pohání vědce, ať jim je šestnáct nebo devadesát, i o světové epidemii kloktání bazénové dezinfekce.

Obrázek k článku 30 let AG - absolvent Filip Kafka a sourozenci

V dnešním rozhovoru absolvent Filip Kafka mluví o svých zkušenostech z Norska, kde žil a studoval v sextě. Také se spolu s jeho sourozenci Hugem a Annou dotkneme výrazného rysu AG, tedy sourozeneckých vztahů mezi ročníky, stejně jako vazeb na Křesťanské gymnázium v Hostivaři.

Obrázek k článku Kantorský výjezd na Třemšín

„V lese rostou stromy a mezi stromy jsou mezery,“ píše ve své básni absolvent Arcibiskupského gymnázia Jan Martinovský.

Obrázek k článku Školní kolo mistrovství v piškvorkách

Strategická hra na čtverečkovaném papíře. To jsou piškvorky. Zúčastněte se mistrovství v piškvorkách a dostaňte se přes školní, oblastní a krajské kolo až do grandfinále v Brně (8. a 9. prosince).

Obrázek k článku Německá jazyková výměna v Bad Münstereifel

V sobotu 17. 9. 2022 jsme my, studenti tříd 6.A, 7.A a 7.B časně zrána nasedli do autobusu a společně se s vedoucími výměny z profesorských řad, totiž s paní Ginzelovou a panem Váňou, vydali na celodenní cestu do německého městečka Bad Münstereifel.

Obrázek k článku Adaptační kurz primy C

12. září ráno se naše třída sešla na Smíchovském nádraží. Vlakem jsme vyrazili na „adapťák“. Na nádraží ve Vráži na nás čekal bratr Kliment, který nám odvezl zavazadla autem.

Obrázek k článku 30 let AG - absolventka Magdalena Jadwiga Härtelova

Magdalena Härtelova žije v Berlíně, provozuje galerii ve vlastní ložnici, živí se jako kurátorka a pracuje vstříc konci umění-jak-ho-známe. Co to znamená? Proč nevěří na génie? K čemu můžou studenti AG využít policejní pásku? Odpovědi naleznete v dalším rozhovoru ke třicátému výročí naší školy.

Obrázek k článku O Kamenné Expedičce 2022

V sobotu 24. září jsme se dobře naladění a těšící se na krásné ovzduší a přírodu Berounska dostavili na hlavní nádraží vyhlížejíce náš City Elefant směr Beroun.

Obrázek k článku Ohromný úspěch v německém debatování

Naše studentka Šárka Dusová z 8. B, která tento týden reprezentovala jako jedna ze dvou postupujících z celorepublikového kola soutěže „Jugend debattiert“ Českou republiku v Budapešti, obsadila v mezinárodním finále této soutěže vynikající 2. místo.

Obrázek k článku Seznam četby k maturitě 2023

Seznam četby k maturitě z českého jazyka a literatury.

Obrázek k článku 30 let AG - absolventka Tereza Kaiserová

Proč by se měli Češi zajímat o Německo? A co ví Němci o Česku? S absolventkou Terezou Kaiserovou o česko-německých vztazích a práci na velvyslanectví ve 26. rozhovoru ke 30 letům AG.

Obrázek k článku 30 let AG - absolventka Anežka Rusevová

Herečka Anežka Rusevová v rozhovoru ke 30 letům Arcibiskupského gymnázia mluví o silných přátelstvích a neocenitelných dovednostech, které jí studium na AG přineslo, ale i o méně známých těžkých stránkách hereckého řemesla.

Obrázek k článku Laboratorní práce z biologie

Minulý týden v 7.A kvůli jazykové výměně mnoho lidí nezůstalo...

Obrázek k článku 30 let AG - absolvent Lukáš Kozák

Lukáš Kozák je právní koncipient, předseda fotbalového klubu, animátor, a je aktivní v politické straně. Jak se to dá všechno stíhat? Proč politici nejsou zvyklí mluvit s normálními lidmi? Jak jde spojit fotbal a misijní činnost?
Dozvíte se ve 24. rozhovoru u příležitosti výročí naší školy.

Obrázek k článku Začaly přípravné kurzy z matematiky

Přípravné kurzy z  matematiky pro zájemce z 5. tříd ZŠ zdárně začaly 20. 9. 2022 a pokračují 2. hodinou 27. 9. (ředitelské volno na AG se těchto kurzů netýká).

Obrázek k článku Ocenění osobností v rámci Dne církevních škol 16. 9. 2022

V pátek 16. září se v katedrále sv. Víta konala mše svatá ke Dni církevního školství, na kterou byly pozvány církevní školy působící v pražské arcidiecézi.

Obrázek k článku Příprava na biřmování a křest

I letos je možnost se v rámci naší školy připravovat na přijetí biřmování či křtu, příprava začne 4. 10. 2022. Máte-li zájem, napište do 30. 9. 2022 na mikulka@arcig.cz.

Obrázek k článku Kunsthalle – projekt na pomezí fyziky a výtvarky

V primě jsme navštívili výstavu Kinetismus v Kunsthalle na Malostranské. Výstava se týkala světla, pohybu a umění. Viděli jsme mnoho fantastických děl od umělců z celého světa. Na toto téma jsme pak ve skupinkách dělali projekty inspirované právě touto výstavou.

Obrázek k článku Odvaž se - zážitkové večery osobnostního a duchovního rozvoje v klášteře Pražského jezulátka

Je vám mezi 14 a 17 lety? Ještě nemáte program na podzimní středeční večery? Chtěli byste je trávit smysluplně a aktivně? Přihlaste se na zážitkové večery zaměřené na osobnostní a duchovní rozvoj.

Obrázek k článku Zápis z jednání Školské rady 7. 9. 2022

Ve středu 7. září se konalo první zasedání Školské rady v novém školním roce. Zápis z jednání najdete v příloze.

Obrázek k článku 30 let AG

Vážení hosté, milí rodiče, učitelé, absolventi i studenti,
děkujeme všem za hojnou účast na oslavách k 30. výročí AG. Slíbené řešení hry ze Dne otevřených dveří je zde: Ceterum autem censeo Gymnasium Archiepiscopale esse servandum. Ostatně také soudím, že Arcibiskupské gymnázium má být zachováno!

Obrázek k článku Kamenná expedička, sobota 24. 9. 2022

Milí přátelé čerstvého povětří! K obvyklým podnikům školního podzimu se shodou okolností přidává mimořádná akce.

Obrázek k článku Od Fantovy kavárny do Evropského parlamentu

Že odjezd v 00:45 od magistrály před Fantovou kavárnou nezní úplně přitažlivě? To jsme ještě netušili, že si na ten odjezd 5 hodin počkáme, a to značně neotřelým způsobem.

Obrázek k článku 30 let AG - absolvent Damián Koch

Damián Koch vám v rozhovoru prozradí, proč ho už po studiu na AG málokdo překvapí, proč je dobré něco dělat, i když to neumíte, a kdo spáchal největší zločin v dějinách AG (spoiler alert - byl to on).

Obrázek k článku Roční plán 2022/23

Základní přehled školního roku 2022/2023 ve formě přehledného kalendáře.

Obrázek k článku Adaptační výjezd 1.A

5. září ráno jsme se nesešli ve třídě, ale na Smíchovském nádraží a vyrazili jsme na tzv. „adapťák“.

Obrázek k článku Der Mikro-Austausch AG mit AG

Hned ze začátku školního roku nás na AG poctila svou návštěvou skupina německých studentů z Altsprachliches Gymnasium z Kielu (= AG:-).

Obrázek k článku Pozvánka na SpoleČEnSKÝ večer septim AG

Septimy vás všechny srdečně zvou na SpoleČEnSKÝ večer jako z devadesátek v pátek 25. listopadu 2022 v 19:00 v Kulturním domě na Maninách.

Obrázek k článku Adaptační kurz primy B

Adaptační kurz je výlet, na kterém se noví primáni seznamují a hledají si nové přátele. Ve dnech 7. – 9. září 2022 se ve Svatém Janu pod Skalou uskutečnil adaptační kurz primy B.

Obrázek k článku Avízo s anketou

k letošnímu 20. ročníku tradiční akce ČTYŘIADVACÍTKA 2022

Obrázek k článku 30 let AG - absolventka Kristýna Drápalová

Absolventka Kristýna Drápalová pracuje pro krásnější Prahu na magistrátu. Kdo určuje co je krásné? Co má společného Alzák a červenobílé zábradlí? Je pražský magistrát pod nadvládou ágéčáků?
To a mnoho dalšího se dozvíte v obsáhlém 21. rozhovoru ke 30. výročí Arcibiskupského gymnázia!

Obrázek k článku Arcibiskupské gymnázium dostalo letos v létě darem od Mgr. Milana Švrčiny Eudoxovo planetárium.

Vzájemným pohybem kružnic umí předvádět pohyb slunce po obloze tak, jak by ho viděl pozorovatel stojící na zemi.

Obrázek k článku Stravování s firmou Ekolandia

Prosíme rodiče, aby zkontrolovali, jak mají jejich děti objednané obědy, každý den nám zbývají. Také upozorňujeme na reklamu na stránkách strava.cz.

Obrázek k článku Podzimní maturitní zkoušky

Ve středu 7. září odpoledne proběhnou ústní maturity podle tohoto rozpisu.

Obrázek k článku Cyklovýlet Kuchyňka s Pralinkou

3. 9. se konal cyklovýlet ,,Kuchyňka s pralinkou‘‘ pořádaný naším gymnáziem. Atmosféra byla pohodová, přátelská a všichni jsme si výlet skvěle užili.

Obrázek k článku Zahájení MenARTu v Bechyni

MenART je stipendijní organizace, do které se hlásí studenti a pedagogové, kteří by se chtěli věnovat výtvarnému umění, hudbě nebo tanci za podpory mentora.

Obrázek k článku 30 let AG - absolvent Jan Tattermusch

V prvním rozhovoru po prázdninách se vám představí Jan Tattermusch, který došel z Česka do Silicon Valley a zase zpátky. Dozvíte se od něj  jak si stojí MatFyz ve srovnání s prestižními univerzitami v USA, proč měl na AG rád latinu, a jak vnímá roli technologických obrů v dnešním světě.

Obrázek k článku Přeplatky za stravu v KDM

Provoz stravovacího systému KDM byl ukončen k 30. 6. 2022.

Obrázek k článku Maturita 2022/2023

V tomto článku najdete informace k maturitě v nadcházejícím školním roce a témata ústních zkoušek.

Obrázek k článku Konzultace školní psycholožky v září 2022

Pro konzultace budu v září ve škole pouze v termínech 15. 9., 16. 9., 22. 9. a 23. 9. V jiných termínech se účastním různých výjezdů a kurzů se žáky.

Obrázek k článku AG šablony

V období 1. 9. 2022 - 30. 6. 2025 je na AG realizován projekt "AG šablony", který je spolufinancován Evropskou unií.

Obrázek k článku projekt Obědy pro děti

Obědy pro děti pomáhají dětem, které se ocitly v situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit jim zaplatit obědy ve školních jídelnách.

Obrázek k článku Kuchyňka s Pralinkou, sobota 3. 9.

Poprázdninová cyklovyjížďka s trochou terénu, ale bez velkých kopců

Obrázek k článku O přechodu bulharské Staré planiny 2. - 12. 8. 2022

Když se naše skupina dvanácti dobrodruhů sešla 2. 8. 2022 na Florenci, přivítala nás šokující zpráva. Autobus není a nebude...

Obrázek k článku Jáhenské svěcení

3. září 2022 přijmou jáhenské svěcení naši absolventi Matěj Jirsa a Dominik Frič.

Obrázek k článku Zahájení školního roku 2022/2023

Nový školní rok začíná 1. září v 9 hodin mší svatou v kostele sv. Ludmily, kam jsou srdečně zváni rodiče, učitelé a žáci.

Obrázek k článku Jak vzniká krajina?

To se v červnu 2022 dozvěděla třída 5. A, se kterou jsme se vypravili (já a jeden student učitelství biologie jako pomocný dozor) do Geoparku v Říčanech na přírodovědný program s tímto názvem.

Obrázek k článku Rozvrh na nový školní rok

V bakalářích byla zveřejněna předběžná verze nového rozvrhu. Zcela jistě dojde ještě k drobným úpravám a posunům (především kvůli obědu), ale v základních obrysech by se již nemělo nic měnit. Konečná verze bude nejpozději 31. srpna.

Obrázek k článku Aktuální informace ke stravování ve škole ve školním roce 2022/23

Firma Ekolandia zajišťující v příštím školním roce obědy na AG by měla nejpozději 23. srpna e-mailem kontaktovat všechny, kteří podali ke stravování přihlášku, a předat vám přihlašovací údaje do systému na webových stránkách www.strava.cz a také pokyny k platbě stravného.

Obrázek k článku Závěrečný výlet 1.A do Doks u Máchova jezera

Tentokrát jsme začali na Hlavním nádraží ve Flying Tigeru...

Obrázek k článku Stará planina 2. – 12. 8. 2022

BRNKAČKA a jiné dodatky před odjezdem

Obrázek k článku Krásné prázdniny

Přejeme všem našim žákům, rodičům i učitelům krásné požehnané prázdniny!

Těšíme se opět na viděnou 1. září. 

Obrázek k článku Water Bodies Challenge

Studenti naší školy se zúčastnili Water Bodies Challenge, nebo-li Velké vodní výzvy mezinárodního programu Globe. Během dubna a května plnili úkoly, které byly v rámci této výzvy vypsány...

Obrázek k článku Úřední hodiny školní kanceláře 1. 7. - 31. 8. 2022

Po dobu letních prázdnin není v provozu vrátnice školy a úřední hodiny školní kanceláře jsou stanoveny v pracovní dny od 9h do12h.

Obrázek k článku Oslavte s námi třicítku!

Arcibiskupské gymnázium letos slaví 30 let své obnovené existence. Společně toto kulaté výročí oslavíme 19. října 2022.

Obrázek k článku Dobrodružství V.A, aneb na vodu i do skal

Jak všichni víme, poslední týden školního roku bývá ve znamení výletů...

Obrázek k článku Letošní konání školního časopisu Agónie

Jelikož čas kolem nás pádí rychlostí větru, bylo pro nás v redakci v podstatě překvapením, když jsme si uvědomili, že za sebou máme celý první rok vydávání Agónie po distanční výuce.

Obrázek k článku Normandie – nejen po stopách Clauda Moneta

Fantastická malířská a poznávací výprava do starobylých měst a na pláže, kde proběhlo v roce 1944 vylodění spojeneckých vojsk.

Obrázek k článku 2.A prolezla rourou

při drobné simulaci báňského záchranářství – a to v hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích u Kladna.

Obrázek k článku Kvarta A v muzeu PRE

V úterý 21.6. 2022 jsme měli příležitost podívat se do Muzea Pražské energetiky v Holešovicích.

Obrázek k článku Kvarty na VědaFestu

Ve středu 22.6. se kvarta B a část kvarty A vypravily do Dejvic na VědaFest. A jak se jim to líbilo?

Obrázek k článku Poděkování členům Žákovské rady

Přečtěte si, co všechno se Žákovské radě AG v uplynulém školním roce povedlo zorganizovat a udělat.

Obrázek k článku Jižní Morava s 3B

První zastávkou na velkolepé cestě 3B v týdnu 20.–24.6. se stalo město Mikulov, odkud jsme přes pálavské kopce a lesy vyrazili do Dolních Věstonic. I když jsme postrádali přikrývky, tak jsme zde přenocovali. 

Obrázek k článku 30 let AG - absolvent Václav Šmilauer

Dnes si můžete přečíst devatenáctý z naší série třiceti rozhovorů s absolventy a studenty u příležitosti třicátého výročí obnovení Arcibiskupského gymnázia.
Václav Šmilauer je programátor na volné noze a instruktor meditace vipassana. V rozhovoru mluví o východních kulturních předpokladech k meditaci, o západním vědeckém zkoumání jejích neurologických mechanismů, a také o zkáze školního bufetu na AG.
Na dvacátý rozhovor se můžete těšit 2. září, se začátkem nového školního roku.
#30letAG #BudoucnostJsteVy

Obrázek k článku Cena Rady rodičů 2022

Slavnostní předání proběhne 30.6. po slavnostní mši sv. v kostele sv. Ludmily

Obrázek k článku Koncert sexty A   - 22. června

Zveme všechny na náš závěrečný třídní koncert, který se uskuteční již zítra - 22.6. v 16:30 - v knihovně AG.

Těšíme se na Vás!

Sexta A

Obrázek k článku 1.A na výletě a v kině

Sraz byl tentokrát v 8:20 na Masarykově nádraží. V 8:46 jsme vyjeli vlakem...

Obrázek k článku Zápis ze schůze Rady Rodičů 18. května 2022

Místo konání: Knihovna AG

Obrázek k článku 30 let AG - absolvent Martin Červený

Martin Červený, ředitel Správy pražských hřbitovů, v předposledním rozhovoru před prázdninovou pauzou mluví o tom, jak se v historii měnil význam pohřebnictví, jestli Češi šetří na svých zemřelých, a také po letech vysvětluje záhadu čokoládového koláče, který v roce 1998 připravil pan profesor Šilha pro delegaci z Bad Münstereifelu. #30letAG #BudoucnostJsteVy

Obrázek k článku 17. června Popoluška v podání primánského divadelního spolku Funebráci

Primánský divadelní spolek Funebráci si Vás dovoluje pozvat na výpravnou pohádku Popoluška. Světová premiéra se odehraje 17. 6. 2022 o velké přestávce v knihovně. 

Obrázek k článku Sportování 7. A v Českém ráji

Od 6. do 10. června měla naše třída konečně šanci pocítit, že je po pandemické krizi na AG opět vše ve starých kolejích...

Obrázek k článku Zpráva o exkurzi do Říčan

Ve čtvrtek 2.6. 2022 se mix sexty a septimy A vydal do Říčan na dobrodružnou exkurzi...

Obrázek k článku Světy Jindřicha Chalupeckého

Netradiční instalace výstavy Světy Jindřicha Chalupeckého je hravá, nápaditá a inspirující. Na svědomí ji má vizuální umělec Richard Loskot. Přesvědčily se o tom třídy 3.A a 3.B.

Obrázek k článku 30 let AG  - absolvent Jan Vachek

Co můžeme dělat pro zdraví svých ledvin? Jak si student medicíny vybírá svou budoucí specializaci? Má smysl učit se latinu?
O tom všem mluví v rozhovoru Jan Vachek, student vůbec prvního ročníku porevolučního Arcibiskupského gymnázia, lékař ve Všeobecné fakultní nemocnici a odborný asistent 1. lékařské fakulty UK.
Ve videu lze zapnout titulky, k dispozici je také přepis rozhovoru. #30letAG #BudoucnostJsteVy

Obrázek k článku Průběžná zpráva z Anglie

Vybraní studenti z tercií, kvart a sext se v sobotu 4. 6. vydali dvěma autobusy do anglického hrabství nazývaného Srdce Anglie.

Obrázek k článku Přípravné kurzy z matematiky pro zájemce z 5. tříd ZŠ

Hlavním cílem kurzů, které nabízíme, je nejprve procvičení učiva ZŠ, z něhož bude jarní didaktický test vycházet, a následně seznámení s různými typy úloh, které se v přijímacích testech objevují.

Obrázek k článku 1.A v Muzeu města Prahy

MATURITNÍ TÝDEN #1- ÚTERÝ 17. 5. 2022

Obrázek k článku Estetický kurz ve Sv. Janu pod Skalou

Každoroční intenzivní výtvarná tvorba se vydařila a všichni zúčastnění prokázali talent.

Obrázek k článku Stará planina 2. – 12. 8. 2022

Upřesnění k letním bulharským horám...

Obrázek k článku Globe games 2022

Ve čtvrtek 25.5. jsme vyjeli s paní profesorkou Chlebounovou do Zbirohu reprezentovat Arcibiskupské gymnázium v letošních Globe games.

Obrázek k článku „Dojč“ zkrátka nespí

aneb skvělý úspěch v debatování v němčině...

Obrázek k článku Školní debatní soutěž 2022

Ve středu 27. dubna se v prostorách školní knihovny po roční covidové pauze opět uskutečnila školní debatní soutěž, podrobnosti o průběhu soutěže i výsledcích naleznete v tomto článku.

Obrázek k článku Tradiční akce v novém formátu: Sluneční maratón 14. 5. 2022

Maratónský výšlap od východu do západu Slunce

Obrázek k článku Den dětí na AG

Den dětí na AG 1. 6. 2022 – že by zárodek nové tradice? Všechno začalo už 27. 4. 2022 na poslední hodině matematiky v 8. C...

Obrázek k článku 30 let AG - absolventka Veronika Ageiwa

Veronika Ageiwa, za svobodna Víšková, se v roce 2012 vdala za svého japonského spolužáka a odstěhovala se do Tokia. O svých zkušenostech a zážitcích napsala knihu Deník japonské manželky.
V rozhovoru mluvíme o tom, jak se to skutečně má s nepřekročitelnými kulturními rozdíly, jaké je postavení křesťanství v Japonsku, nebo do jaké míry a proč se tradičně izolacionistické Japonsko otvírá okolnímu světu. #30letAG #BudoucnostJsteVy

Obrázek k článku 30 let AG - absolvent Vojtěch Hübner

Jaké to je, jít z Arcibiskupského gymnázia na učňák?
Znamená kovařina větší možnosti seberealizace, než jiná práce?
Má řemeslo zlaté dno?
Absolvent Vojtěch Hübner, umělecký kovář a sklář, zná odpovědi na všechny tyto otázky, a sdělí vám je v dnešním rozhovoru.
Ve videu jde pustit titulky, k dispozici je i přepis.
#30letAG #BudoucnostJsteVy

Obrázek k článku Hodina moderní chemie opět na Arcigu!

Asi největším zážitkem byla příprava zmrzliny pomocí tekutého dusíku. Každý si odnášel na přestávku kornoutek plný lahodné chemie! 

Obrázek k článku Přijímací řízení  2022 - aktuální informace

Čtěte aktuální informace k průběhu přijímacího řízení pro školní rok 2022/23.

Obrázek k článku Kroužky prodlouženy do 24. 6.

S kroužky na červen se z důvodu rekonstrukce nepočítalo, ale nyní není důvod, proč by neměly pokračovat.

Obrázek k článku 71. ročník Matematické olympiády

Naši školu v matematické olympiádě reprezentovalo celkem 5 studentek a 3 studenti, někteří ve více kategoriích.

Obrázek k článku 30 let AG - absolvent Jiří Cerman

Jiří Cerman je lékařem na Neurologické klinice FN Motol, a jakožto vědec se zabývá výzkumem léčby Alzheimerovy choroby. V rozhovoru mluví o tom, co dělal na AG místo hodin češtiny a proč jeden jeho profesor nosil sukni, ale také přiblíží svůj pohled na to, co přetrvává z osobnosti člověka, postiženého neurodegenerativním onemocněním, nebo jak jeho vnímání života proměnila častá zkušenost smrti a utrpení. #30letAG #BudoucnostJsteVy

Obrázek k článku Schůzka rodičů budoucích primánů - 14. 6. v 17:30

Schůzka rodičů budoucích primánů se koná v úterý 14. června od 17:30 v aule Arcibiskupského gymnázia (společná část) a v kmenových učebnách nastávajících primánů (s třídními učiteli).

Obrázek k článku Výsledky přijímacích zkoušek 2022 – náhradní termín

Výsledky náhradního termínu přijímacích zkoušek naleznete v příloze tohoto článku.

Obrázek k článku Zatmění měsíce na AG

Hvězdopravci totiž určili, že v pondělí 16. května ve 4:28 SELČ se Měsíc začne nořit do stínu zemského. A aj, právě ve stanovenou minutu začal jeho okraj skutečně mizet ve tmě.

Obrázek k článku Expedice 3. – 5. 6. 2022

Pěší toulání podhůřím Doupovských hor na Karlovarsku

Obrázek k článku Jarní MaSo

se konalo ve středu 11. května 2022 na několika místech České republiky...

Obrázek k článku 30 let AG - absolventka Marie Vymazalová

Jak vypadá badatelská práce v oboru historie umění, co obnáší učitelství na vysoké škole a co každodenní provoz univerzity jako instituce? Dozvíte se v rozhovoru s Marií Vymazalovou, absolventkou AG z roku 2005, odbornou asistentkou na Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK. #30letAG #BudoucnostJsteVy

Obrázek k článku Stará planina 2. – 11. 8. 2022

Bližší info k putování po bulharských horách, kam se tak moc nejezdí...

Obrázek k článku Ústní maturitní zkoušky

Ve dnech 13. - 20. května budou oktaváni obhajovat maturitní práce a skládat ústní zkoušky ze zvolených předmětů. 

Obrázek k článku  Cena Rady rodičů AG 2022

Cena RR se udílí studentovi nebo skupině studentů vždy za mimořádnou aktivitu nad rámec běžných školních povinností v aktuálně probíhajícím školním roce. Oceňujeme činnost, která je přínosná pro školu nebo napomáhá šíření jejího dobrého jména.

Obrázek k článku O cyklovíkendu Rokycanské Podbrdí 22.-24.4. 2022

Náš osmičlenný houf vyrážel ve dvě hodiny z Prahy do Rokycan. Počasí bylo přívětivé,

Obrázek k článku Debatování v němčině (Jugend debattiert)

Dne 6. 5. se konalo v Goethe-Institutu celorepublikové kolo soutěže v německém debatování na společensko-politická témata.

Obrázek k článku 30 let AG - absolventka Jana Milerová

Jana Milerová na AG maturovala v roce 1997, byla studentkou druhého ročníku po obnovení školy. Jako psychiatrička se věnuje pacientům s amyotrofickou laterální sklerózou. V rozhovoru mluví o své práci, o tom jaké konkrétní i obecné poznatky jí do života dalo AG, i o tom, jak se spřátelit se smrtí. Rozhovor si můžete pustit jako video s titulky, nebo si přečíst jeho přepis pod videem. #30letAG #BudoucnostJsteVy

Obrázek k článku Zlaté debatní výročí aneb jak jsme se dostali k poháru

...zamýšleli jsme se totiž nad tím, zdali by se Dějepis na ZŠ měl vyučovat jen v rámci dějin 20. století. Druhým úkolem bylo vyvrácení teze Trestní rejstříky by měly být veřejnou databází, kde jsme museli prosadit, že jde o rejstříky opravdu veřejné a co z toho tím pádem vyplývá. Dále jsme také obhajovali stanovisko, že Kdyby duchové existovali, měli by mít právo kandidovat ve volbách.

Obrázek k článku Přebor škol v orientačním běhu

Ve středu 27.4. se v parku na Folimance konal přebor pražských škol v orientačním běhu.

Obrázek k článku Sluneční (půl)maratón - 18. ročník 14. května

Milí přátelé čerstvého povětří, novinkou letošního maratónu bude čas: půjde se od východu do západu Slunce.

Obrázek k článku Program maturitního plesu - 25. května 2022

Vrcholí přípravy na maturitní ples Arcibiskupského gymnázia, který se uskuteční 25. května od 18:30 ve Velkém sále v Lucerně. Aktuálně zveřejňujeme podrobný program plesu.

Obrázek k článku Filosofické maturitní obhajoby 13. května

Srdečně zveme všechny zájemce na filosofické maturitní obhajoby a těšíme se na tradiční otázky z publika!

Obrázek k článku Juniorský maraton

V úterý 26.4. proběhl po dvouleté přestávce juniorský maraton. Běží se štafetově v desetičlenném družstvu...

Obrázek k článku Modlitba za mír na Ukrajině

Naše škola chce vyjádřit svoji spoluúčast Ukrajině. Modleme se za mír, za oběti bojů a za moudrost pro vysoké mezinárodní představitele.

Obrázek k článku 30 let AG - absolventka Annamária d'Almeida

Naše absolventka Annamária d’Almeida vám v dnešním rozhovoru prozradí, co obnáší vyhrát hojně sledovanou televizní soutěž, být profesionální zpěvačkou a matkou tří dětí, a také šokující pravdu o svém exotickém původu. Ve videu lze zapnout titulky. Autorkou fotografie je Anna Kovačič. #30letAG #BudoucnostJsteVy

Obrázek k článku Výsledky přijímacích zkoušek 2022

Přijímacích zkoušek ve dnech 19. a 20. dubna 2022 (státní část) a 25. a 26. dubna 2022 (školní část) se zúčastnilo 323 z 336 přihlášených uchazečů.

Obrázek k článku 21. Výlet s tombolou očima neznámého pozorovatele

Bylo ráno, sobota 26. března 2022 8: 27, a nad Smíchovským nádražím se vznášela mlha. Na nástupiště přijel autobus...

Obrázek k článku Podpora MHMP v roce 2021

Částkou 68.000,-Kč bylo podpořeno vzdělávání pedagogů, kterého se účastnilo 34 zaměstnanců.

Obrázek k článku 30 let AG - studentka Kamila Bejšovcová

Další ze současných studentů a studentek, kteří se vám představí v rozhovorech ke třicátému výročí školy, je septimánka Kamila Bejšovcová. Dozvíte se od ní, proč je studium na střední škole ideálním časem k rozvoji svých schopností a talentů, jakým obtížím aktivní studenti čelí, a co dělat, když vás něco láká, ale nevíte, jestli byste se do toho měli pustit. #30letAG #BudoucnostJsteVy

Obrázek k článku Velikonoční koncert AG 27. 4. 2022

Vážení příznivci hudby a kultury, srdečně Vás zveme na velikonoční koncert Arcibiskupského gymnázia, který se uskuteční ve středu 27. 4. od 18 hodin v aule gymnázia.

Obrázek k článku A z Hradce Králové si debatní klub odváží bronz! 

Dva týmy jely na další turnaj reprezentovat školu v řečnických dovednostech, tentokrát do Hradce Králové.

Obrázek k článku Kinetismus v Kunsthalle

Unikátní kinetické objekty v brutalistním prostoru nové galerie Kunsthalle by neměly uniknout vaší pozornosti.

Obrázek k článku Zvadlo duben 2022

Ne samým učením živ bude student!

Obrázek k článku AVÍZO – Stará planina 2. - 11. 8. 2022

Bulharské hory, kam se tak moc nejezdí…
…, a to by se mohlo leckomu zamlouvat, zvlášť když jsou to hory docela pořádné…

Obrázek k článku 30 let AG - absolventka Juliana Fischerová

Dnes vám přinášíme rozhovor přímo z kuchyně Juliany Fischerové, známé také pod přezdívkou Maškrtnica - oceňované pekařky a foodblogerky. Poslechněte si, čím se vyznačoval studentský kolektiv v době jejích studií, čím je zajímavý “obyčejný” chleba a jaká byla jedna dobrá stránka pandemie covidu. #30letAG #BudoucnostJsteVy

Obrázek k článku Požehnané Velikonoce

Přejeme rodičům, žákům a učitelům Arcibiskupského gymnázia klidné a požehnané prožití Velikonočních svátků, radost a milost od vzkříšeného Krista.

Obrázek k článku Úřední hodiny školní kanceláře 13. a 14. dubna 2022

V době ředitelského volna a Velikonočních prázdnin jsou úřední hodiny školní kanceláře stanoveny od 9:00 do 12:00 hod. Pracovníky kanceláře můžete kontaktovat na tel. číslech: 734 234 628, 602 228 191.

Obrázek k článku 6. A na výstavě Jiřího Sopka

Nádherná retrospektiva v Museu Kampa. Na vtipně groteskních a barevně kontrastních malbách studenti hledali inspiraci pro vlastní tvorbu.

Obrázek k článku Výsledky přijímačky z matematiky nanečisto 2022

Zkouška se konala 29. 3. 2022 v AG, a to postupně ve 3 skupinách. Test obsahoval 15 příkladů různých typů včetně geometrie s rýsováním.

Obrázek k článku Rokycanské Podbrdí 22-24/4/2022

Svatojiřské svěží cykloputování

Obrázek k článku 30 let AG - absolvent Ondřej Suchánek

Ondřej Suchánek začal podnikat už v sextě, po deseti letech je majitelem úspěšné firmy. Co je k takovému úspěchu zapotřebí? Co říkával koncem léta svým pedagogům? A s kolika kredity ukončil studium na vysoké škole? Vše se dozvíte v dalším z naší série rozhovorů s absolventy u příležitosti třicátého výročí obnovení školy! #30letAG #BudoucnostJsteVy

Obrázek k článku Soutěž Matematický klokan

Ve pátek 18. března a v pondělí 21. března probíhala matematická soutěž Klokan. Účastnili se jí žáci nižšího i vyššího gymnázia, a to ve třech kategoriích.

Obrázek k článku Maturitní ples  - 25. května 2022  - lístky v prodeji

Srdečně vás zveme na maturitní ples Arcibiskupského gymnázia, který se uskuteční 25.5. od 18:30 ve Velkém sále v Lucerně.

Obrázek k článku Pomáháme Ukrajině - poděkování

Ke 4. dubnu 2022 jsme v postní sbírce určené pro pomoc ukrajinským uprchlíkům v ČR zatím vybrali částku 11 500 Kč,  všem dárkyním a dárcům moc děkujeme a ve sbírce pokračujeme.

Obrázek k článku Výsledky okresního kola konverzační soutěže v NJ

V březnu 2022 proběhlo okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce.

Obrázek k článku Erasmus - Posílení kompetencí pedagoga

Vzdělávací výjezdy pedagogů v rámci Erasmu

Obrázek k článku Florbalový zápas 1.A proti 1.B

Je 24. března a já jsem v 8:14 na cestě do tělocvičny, kde se má konat dlouho domlouvaný florbalový zápas mezi 1.A a 1.B.

Obrázek k článku Studentský charitativní bazar pro Ukrajinu

Studenti AG pořádají 6. dubna charitativní bazar na podporu Ukrajiny, kam jsou srdečně zváni také rodiče a učitelé.

Stránky