Informace o oznamování prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému

Arcibiskupské gymnázium,se sídlem Korunní 586/2, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, školská právnická osoba, IČ: 44846738 (dále jen „AG“), tímto informuje a zveřejňuje v návaznosti na zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), že jako povinný subjekt zavedlo vnitřní oznamovací systém pro podání oznámení o možném protiprávním jednání.

Podrobné informace v příloze.