Žádosti a formuláře

Pokud plánujete studiní pobyt v zahraničí, přečtěte si prosím Pravidla pro studijní pobyty v zahračiní. V případě, že potřebujete nějak upravit docházku, ať už z důvodů zdravotních, sportovní přípravy nebo jiných, přečtěte si prosím Pokyny a pravidla při žádosti a tvorbě Individuální vzdělávací strategie - Plánu pedagogické podpory a Individuálního vzdělávacího plánu. Podle toho, o jaký typ podpory budete žádat, je třeba zvolit i formulář žádosti. Vše najdete v přílohách zde pod článkem. Pokud budete potřebovat s volbou žádosti či jejím vyplněním pomoci, obrate se na zástupkyni Janu Kaderovou nebo na výchovného poradce Tomáše Peška.

Pro uznání dílčího dosaženého vzdělání v předmětu (jazykový certifikát) platí nová pravidla.