Elektronická žákovská knížka

Služba má za cíl zpřístupnit rodičům elektronickou žákovskou knížku: osobní údaje jejich dětí evidované ve škole, aktuální rozvrh se zahrnutými změnami suplování, témata jednotlivých vyučovacích hodin, docházku a omluvenky, časy příchodů a odchodů, průběžnou i finální klasifikaci studentů.

Pro zjednodušení přístupu k těmto datům nabízíme rovněž použití mobilní aplikace pro systém Android, která je normálně ke stažení přes Google Play. Blíže viz android.bakalari.cz. Při prvním spuštění se aplikace ptá na adresu serveru Bakaláři – ta v našem případě zní https://alef.arcig.cz/, jméno a heslo je stejné jako do webové verze. Přibližně po dvou měsících aplikace potřebuje odhlásit se a znovu přihlásit a při tom znovu potvrdit šifrovací certifikát.

Kapacita

Vzhledem k návaznosti na stávající evidenční a klasifikační systém školy Bakaláři běžící ve Windows jsme museli navzdory celému zbytku školní infrastruktury použít řešení založené na Microsoft IIS serveru.

Zabezpečení

Velkou pozornost věnujeme bezpečnosti celého řešení. Program běží na vyhrazeném virtuálním serveru, který se k ničemu jinému nevyužívá. Veškerá komunikace probíhá přes šifrovaný protokol https. Z důvodu bezpečnosti je též nutné věnovat velkou pozornost soukromé povaze přihlašovacího jména a hesla do systému. Heslo mohou dostat pouze rodiče, resp. zákonní zástupci studentů osobně od třídních učitelů. V případě jeho ztráty, zcizení či zveřejnění prosíme o neprodlené informování školy.

Návod na použití systému

Po přihlášení se objeví úvodní obrazovka, kde si můžete zkontrolovat historii posledních přihlášení a tak si ověřit, zda do systému nevstoupil někdo cizí.

Osobní údaje

Záložka slouží k zobrazení a kontrole údajů, které škola o studentech eviduje.

Klasifikace

Záložka umožňuje náhled do klasifikace – na průběžné i finální známky. Klasifikace není klikací, ale po najetí myší se rozbalí další menu - Průběžná klasifikace a Pololetní klasifikace. K zabrazení tohoto vyskakovacího menu je potřeba, aby váš prohlížeč podporoval javascript. V novějších verzích Mozilly, Firefoxu, Opery i Internet Exploreru máme funkčnost odzkoušenou.

V Průběžné klasifikaci jsou uvedeny všechny známky, které jednotliví vyučující za svůj předmět do systému zadali. Pod každou známkou je vidět další malé číslo, vyjadřující váhu = význam dané známky. Čím vyšší váha, o to důležitější známku se jedná (stupnice 1–10, místo 10 se zobrazuje X). Různí vyučující používají systém vah různě, důležitost známek lze proto srovnávat jen v rámci jednoho předmětu.

Za názvem každého předmětu je ještě uveden vážený průměr ze zadaných známek. Je třeba zdůraznit, že zanesené známky nemusí postihnout plnou šíři hodnocení studentů ve výuce a zobrazený průměr proto nemusí vypovídat o finální známce.

Učitelé mají za úkol nejméně jednou měsíčně přepisovat podstatné známky do systému. V případě, že narazíte na nejasnosti či absenci údajů, je nejlepší obrátit se přímo na příslušného učitele.

Závěr

Systém se stále vyvíjí, prosíme proto o shovívavost. I když byl odladěn, chybu nelze nikdy vyloučit. Případné problémy a nesrovnalosti prosíme hlaste e-mailem na adresu: bakalari@arcig.cz.

 

VSTUP DO SYSTÉMU ZDE