Knihovna

V škole funguje v rámci školního klubu knihovna s rozsáhlým fondem čítajícím přes 6000 svazků. Sídlí v místnostech 202 a 203.

 

 

Otevírací doba:

  • pondělí 8 - 16
  • úterý 8 - 16
  • středa 8 - 16
  • čtvrtek 8 - 16
  • pátek 8 - 16

Nabídka knihovny:

  • výpůjčky knih
  • práce na počítači s připojením na internet
  • sledování CD-DVD na přehrávači
  • půjčovna deskových her

Knihovna je určena studijním potřebám učitelů a žáků AG a je otevřena ve zveřejněných provozních hodinách. Půjčování knih domů i do studovny provádí pouze osoba k tomu určená.

Pravidla půjčování knih:

a) Absenční výpůjčky
• naučná literatura - výpůjční doba 2 týdny,
• beletrie - výpůjční doba 4 týdny (1 měsíc),
• učebnice - výpůjční doba 1 pololetí.
Tyto termíny je přísně nutné dodržet, v opačném případě se vybírá poplatek z prodlení 3 Kč za každý další den a knihu. Termíny vracení knih si čtenář sleduje sám, písemné upomínky nebudou zasílány.
Výpůjčku lze 2x prodloužit, vždy je třeba přinést knihu ke kontrole. Všechny zapůjčení knihy ve 2. pololetí musí být vráceny do předem určeného termínu. Knihy na prázdniny se půjčují po 25. červnu.
 
b) Prezenční výpůjčky
Knihy se půjčují jen do studovny. Ve studovně je nutné dodržovat naprostý klid, studium je individuální. Konzumace potravin a nápojů je zakázána. S knihami i časopisy je nutné zacházet šetrně (neušpinit, nerozlomit ve hřbetu, nevpisovat poznámky, nekreslit, neohýbat rohy). Poškozená nebo ztracená kniha musí být nahrazena toutéž publikací. Studijní místo je nutné udržovat v čistotě, nepoškozovat psací desky a před odchodem uvést místo do původního stavu. Počítače v knihovně jsou určeny výhradně ke studijním účelům, u jednoho počítače mohou být v tichosti maximálně dva žáci.

Články k tématu Knihovna

Obrázek k článku Otvírací doba ve školní knihovně

Od nového školního roku máme rozšířenou otvírací dobu školní knihovny a to Po-Pá od 8 do 16 hodin.

Obrázek k článku Provozní hodiny knihovny omezeny

Z důvodu nemoci jsou provozní hodiny knihovny dočasně omezeny...

Obrázek k článku Novinky ve školní knihovně

S otevřením školy pro výuku se upravují otvírací hodiny knihovny, vyhlašuje se knižní amnestie a připravujeme burzu knih.

Hledáme-li souhrn dostupné literatury k danému tématu, sepíšeme nejdříve klíčová slova a rozdělíme si prameny (informace) na tištěné a elektronické. K tištěným náleží monografie (knihy) a periodika (odborné časopisy).

Burza učebnic již skončila, žádám studenty o urychlené vyzvednutí peněz a neprodaných učebnic do 5.10.2012. Nevyzvednuté učebnice propadnou škole.
Děkuji Fürbacherová

V knihovně probíhá od 10.9. do 21.9. burza učebnic. Kdo máte zájem prodat učebnice, přineste je do středy. V učebnicích bude napsáno obyčejnou tužkou vaše jméno a cena. Mně odevzdáte papír s vaším jménem a třemi sloupci - 1. název učebnic, 2. cena a 3. místo pro váš podpis, až bych vám předávala peníze, pokud se vaše učebnice prodá.

Fürbacherová

Pozor. Z důvodu nemoci je dočasně pozměněna pracovní doba školní knihovny.

Školní knihovna AG rozšiřuje své služby. Na školním webu se pod odkazem Knihovna (například v horní liště odkazů) můžete připojit ke kompletnímu fondu knih v knihovně AG.