Proč studovat na AG

Arcibiskupské gymnázium nabízí křesťanské prostředí vyznávající principy slušného chování. Naše škola je místem, kde pěstujeme vzdělání, charakter a tvořivost. Respektujeme svobodu každého jednotlivce a zároveň zdůrazňujeme jeho odpovědnost. Snažíme se vytvářet předpoklady duchovního růstu a nabízet křesťanství jako možnou cestu životem.

Naše gymnázium je řazeno mezi kvalitní a náročná pražská gymnázia. To ukazují i výsledky našich studentů u maturit, kde se umisťujeme v celkovém hodnocení gymnázií v první desítce. Naši studenti se rovněž objevují na předních místech v mnoha soutěžích z různých oborů.

V rámci výuky němčiny mohou studenti zdarma složit Sprachdiplom úrovně B2 nebo C1. V hodinách angličtiny se připravují na Cambridgeské zkoušky (FCE nebo CAE). Ve spolupráci s Francouzským institutem zde mohou studenti skládat jazykovou zkoušku DELF (úrovně A1-B2). Součástí naší výuky jazyků je i latina.

Na již tradičně vysoké úrovni je výuka přírodovědných předmětů, používáme při ní prezentace a výukové programy. K dispozici máme digitální mikroskop propojitelný s počítačem a vybavený fotoaparátem a kamerou. Praktická cvičení včetně zájmového kroužku probíhají v oborových laboratořích. Velmi precizní je také výuka matematiky, naši studenti se pravidelně úspěšně účastní množství školních i celopražských soutěží. Gymnázium je fakultní školou MFF UK.

humanitních oborech jako je dějepis, náboženství, základy filozofie a další předměty zpestřují výuku časté přednášky a besedy v rámci Příběhů bezpráví, spolupracujeme s Člověkem v tísni, zveme osobnosti z kulturní i vědecké oblasti.

Systém přibližně čtyřiceti volitelných předmětů (tzv. seminářů) na vyšším gymnáziu umožňuje studentům výrazně profilovat svou přípravu na vysokoškolské studium, stejně jako možnost zaměřit se na kombinaci předmětů, které jim nejlépe vyhovují. Naše gymnázium otvírá každoročně dvě nové třídy pro přibližně 64 studentů.

Úspěšnost našich studentů při přijímacích zkouškách na všechny typy vysokých škol je takřka stoprocentní.

Součástí gymnázia je i Školní klub a Dům dětí a mládeže, který nabízí množství různých zájmových kroužků.

Výborná je i dostupnost naší školy - nacházíme se přímo u zastávky metra Nám. Míru, nedaleko zastávek tramvají, na Hlavní nádraží je to cca 7 minut.

Další informace si přečtete v základních informacích a především v charakteristice školy.

 

Co můžete čekat od studia na AG vám chceme přiblížit prostřednictvím spotu výše či informačního článku. Zkuste nahlédnout také do virtuální učebny nebo nasajte atmosféru školy v reportáži