NJ

Praktická znalost německého jazyka zůstává po staletí důležitou komunikativní kompetencí českého národa. Kromě tradiční podmíněnosti zeměpisnou polohou nabývají v rámci EU na významu nové aspekty, především hospodářská spolupráce (38% objemu mezinárodního obchodu se SRN) a silné zastoupení německého kapitálu a německých firem v České republice.

Současně se nabízí široké možnosti studia a pracovního uplatnění v německy mluvících zemích.

Cíle výuky: 

Osmiletý studijní program završený získáním "Německého jazykového diplomu II. stupně" otevírá dveře ke studiu na všech typech vysokých škol v SRN a současně zaručuje zvládnutí jazyka na úrovni B2 s přesahem k C1 dle Evropského referenčního rámce (GERR), která je podmínkou jak k vysokoškolskému studiu, tak k výkonu kvalifikovaného zaměstnání.

Hodinová dotace: 

Od primy do sexty mají studenti celkem čtyři hodiny výuky němčiny (NJ), z toho jedna je zaměřena více na konverzaci a je tak i označená (KNJ).

Od septimy se časová dotace o hodinu navyšuje, ke třem hodinám jazyka (NJ) přibývá dvouhodinový diplomní seminář (SND), který pokračuje až do maturity, resp. do zkoušek na německý jazykový diplom. Snahou je získat pro tento seminář rodilého mluvčího.

Co učíme: 

Vzhledem k důrazu MŠMT na výuku angličtiny jako prvního cizího jazyka na základních školách ubývá žáků, kteří by k nám přišli již se znalostmi na úrovni A1, takže speciální skupina pro pokročilé zpravidlůa nebývá otevřena. Nicméně výuka postupuje dostatečně rychle, takže se úroveň většinou brzy vyrovná. Do konce kvinty ba studenti měli dosáhnout úrovně B1 Evropského referenčního rámce. Od septimy se výuka rozšiřuje o intenzivní přípravu ke zkoušce na Německý jazykový diplom, do konce septimy se předpokládá úroveň B2, u celé řady žáků s přesahem na úroveň C1, kterou také řada studentů při zkouškách v průběhu oktávy potvrdí.

Jak učíme: 

Výuka probíhá všemi prověřenými tradičními metodami s velkým podílem poslechových cvičení, hodiny jsou oživovány interaktivními cvičeními, jazykovými hrami apod.

Studenti se pravidelně zúčastňují Olympiády v německém jazyce, konverzační soutěže s následným prázdninovým pobytem v Marburgu, prestižní soutěže "Jugend debattiert" a v neposlední řadě výměnných jazykových pobytů. Pravidelně pořádáme dva - s partnerskými gymnázii v Bavorsku a NRW.

Učebnice a další materiály: 

Učebnice byly zvoleny  na základě metodických pokynů pro přípravu ke zkoušce na Německý jazykový diplom. Od primy do kvinty se žáci učí z učebnice Beste Freunde A1 - B1, poté přecházíme na AusBlick I.- II. , obojí od vydavatelství Hueber Verlag. Pravidelně se používají doplňkové cvičebnice gramatikym a přípravný kurz od vydavatelství Klett  "So geht's zum Sprachdiplom II".

Učitelé E-mail Konzultace
Tereza Dvořáková dvorakova@arcig.cz po předchozí domluvě (např. po 14-15h, út 13:30-14:30)
Diana Jamal – A... aldinova@arcig.cz v pondělí 14:00-15:25 po předchozí domluvě nebo po domluvě i jindy
Jana Ginzelová ginzelova@arcig.cz po předchozí domluvě
Olga Kratinová kratinova@arcig.cz
Magdalena Košková koskova@arcig.cz
Dagmar Křivková krivkova@arcig.cz úterý 10.15 - 11 (po domluvě)
Yvona Neradová neradova@arcig.cz pondělí, 10.00 - 11.00; příp. po dohodě i kdykoliv jindy
Hedvika Prokeš prokes@arcig.cz po předchozí domluvě čtvrtky 14:45-16:00 nebo navrhněte vlastní termín na základě mého rozvrhu
Karin Steinerová steinerova@arcig.cz po dohodě kdykoliv
Eva Špačková spackova@arcig.cz

Články k tématu NJ

Obrázek k článku 3.A V GOETHE-INSTITUTU

8. listopadu jsme se s paní profesorkou Aldinovou vydali do Goethe-Institutu, který sídlí v blízkosti Národního divadla.

Obrázek k článku Schnupperwoche an der TU-Chemnitz

Poslední týden října roku 2023 jsme (Jakub Špaček, 7.A a Ondřej Lesák, 8.B) strávili v Chemnitz neboli saské Kamenici v rámci programu BIDS-Schnupperwoche.

Obrázek k článku Austausch Prag - Ebermannstadt 2023/24, Eber in Prag

Ve středu 4. 10. dorazili do Prahy studenti z gymnázia Fränkische Schweiz z Ebermannstadtu do Prahy.

Obrázek k článku Německá výměna kvintánů Ebermannstadt 2023

Naše dobrodružství začalo v sobotu 17. 6. v Praze na hlavním nádraží, ze kterého se naše delegace vydala na šestihodinovou cestu až do malého městečka ve Franském Švýcarsku. Na nádraží v Ebermannstadtu na nás už čekali naši němečtí kamarádi, se kterými jsme strávili nadcházející týden.

Obrázek k článku Birne… Pirne… Pirna!!!

Německá polovina kvinty A a několik statečných z francouzské skupiny spojila příjemné s užitečným a o maturitním týdnu vyrazila do Pirny

Obrázek k článku Opět úspěch v německém debatování (Jugend debattiert)

Blahopřejeme Jiřímu Rosickému ze 7. A, který po třech úspěšných kolech výše uvedeného soutěžního projektu, zajistil účast našeho gymnázia v celostátním klání, kde bude německy debatovat na společensko-politická témata mezi osmi nejlepšími debatanty z celé republiky.

Obrázek k článku Vítězství v krajském kole Olympiády v německém jazyce

19. dubna 2023 proběhlo na Gymnáziu Arabská krajské kolo Olympiády v německém jazyce (kategorie III).

Obrázek k článku Edukace Ackermann Gemeinde aneb němčina trochu jinak než obyčejně

V týdnu od 27. do 30. 3. 2023 mohlo několik jazykových skupin žáků vyššího gymnázia díky projektu edukace němčiny Ackermann Gemeinde zažít němčinu tak trochu jinak...

Obrázek k článku Obvodní kolo konverzační soutěže v němčině

V březnu 2023 proběhlo na ZŠ Kladská obvodní kolo konverzační soutěže v německém jazyce, kterého se zúčastnili i studenti a studentky našeho gymnázia.

Obrázek k článku Jugend debattiert – výsledky školního kola

21.3. 2023 proběhlo na AG školní kolo soutěže "Jugend debattiert".

Stránky