O škole

Název školy

název: Arcibiskupské gymnázium
sídlo: Korunní 586/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2
číslo účtu: 304547021/0100
datová schránka: 5u2mbfh
IČO: 44 84 67 38
IZO: 044 846 738
REDIZO: 600 004 791
právní forma: školská právnická osoba
zápis do rejstříku školských právnických osob: 10. 2. 2006, čj. 2804/06-21
poslední zápis do školského rejstříku: 10. 2. 2006, čj. 2408/2006-21

telefon vrátnice: 224 251 877

telefon kancelář školy: 226 211 210
email: gymnazium@arcig.cz
stránky: https://www.arcig.cz

Zřizovatel

název: Arcibiskupství pražské
sídlo: Hradčanské nám. 56/16, Hradčany, 119 02 Praha 1

Vedení školy

ředitel školy, statutární orgán: PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek, MBA
telefon: 734 435 045
email: mrzilek@arcig.cz

zástupce pro pedagogickou činnost - pro roční chod školy, zástupce statutárního orgánu: Mgr. Lucie Bohatá

zástupce pro pedagogickou činnost - pro každodenní chod školy: Mgr. Jana Kaderová

 

pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Tomáš Zlesák, advokát
sídlo: Hořejší nábřeží 786/21, 150 00 Praha 5
kontakt: 602 359 153, zlesak@akzlesak.cz

Výchovně vzdělávací program

Studium probíhá podle školního vzdělávacího programu „Osm svobodných umění“.

Charakteristika školy

Výstižná charakteristika školy je v samostaném článku.

Vyučovaný obor 79-41-K/81 - gymnázium (osmileté)

Školné

Škola uzavírá s novými žáky a jejich zákonnými zástupci smlouvu o vzdělávání za úplatu.

Ve školním roce 2022/2023 se výše školného liší podle ročníků.

Školné je splatné do 15. září každého školního roku, hradí se bezhotovostně na účet školy 304547021/0100 - viz smlouva o vzdělávání za úplatu.

Dny otevřených dveří

Konají se 14. prosince 2022 a 10. ledna 2023.

Termíny přijímacích zkoušek

Jednotná přijímací zkouška:

pondělí 17. a úterý 18. dubna 2023 řádné termíny

středa 10. a čtvrtek 11. května 2023 náhradní termíny 

Školní přijímací zkouška: 

středa 19. dubna a čtvrtek 20. dubna řádné termíny

pátek 12. května náhradní termín

Články k tématu O škole

Obrázek k článku Foto a video ohlédnutí za dnem otevřených dveří ke 30 letům AG

Včera proběhl 1. den otevřených dveří pro zájemce o studium spojený s předvánočním Jarmarkem. Pokud jste nemohli být při tom, podívejte se alespoň na fotografie a video pořízené na AG 19. října 2022 během Dne otevřených dveří pro veřejnost a načerpejte tak atmosféru našeho gymnázia.

Obrázek k článku 30 let AG - Oceněné osobnosti

Připomeňte si spolu s námi slavnostní chvíle předávání záslužných medailí Arcibiskupského gymnázia v katedrále sv. Víta a především všechny oceněné osobnosti a instituce.

Obrázek k článku 30 let AG - absolvent Tomáš Lapáček

Chcete vědět, proč bylo AG v devadesátých letech jako Hobitín, co je principem úspěchu, nebo v čele kolika pražských institucí sedí ágéčáci? Ve třicátém rozhovoru ke třicátému výročí Arcibiskupského gymnázia mluví ředitel Pražského inovačního institutu Tomáš Lapáček o řadě témat ze své praxe, a všemi se jako červená nit vine formativní zkušenost studia na AG.

Obrázek k článku Výroční zpráva 2021/2022

Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2021/2022.

Obrázek k článku 30 let AG - absolventka Klára Jíchová

Absolventka Klára Jíchová ve dvacátém devátém z naší série rozhovorů vypráví o společné budoucnosti v jedné vesnici, kterou si plánovala se spolužáky, proč nevadilo, že se na AG nenaučila nic z fyziky, a hlavně o tom, jaký je život mezi českými krajany v rumunském Banátu.

Obrázek k článku 30 let AG - absolvent Vojtěch Vlček

Vojtěch Vlček je profesorem na UC Santa Barbara, kde se věnuje výzkumu kvantové mechaniky subatomárních částic. V rozhovoru mluví o tom, jak celý život čerpal ze studia na AG, o energii, která pohání vědce, ať jim je šestnáct nebo devadesát, i o světové epidemii kloktání bazénové dezinfekce.

Obrázek k článku 30 let AG - absolvent Filip Kafka a sourozenci

V dnešním rozhovoru absolvent Filip Kafka mluví o svých zkušenostech z Norska, kde žil a studoval v sextě. Také se spolu s jeho sourozenci Hugem a Annou dotkneme výrazného rysu AG, tedy sourozeneckých vztahů mezi ročníky, stejně jako vazeb na Křesťanské gymnázium v Hostivaři.

Obrázek k článku 30 let AG - absolventka Magdalena Jadwiga Härtelova

Magdalena Härtelova žije v Berlíně, provozuje galerii ve vlastní ložnici, živí se jako kurátorka a pracuje vstříc konci umění-jak-ho-známe. Co to znamená? Proč nevěří na génie? K čemu můžou studenti AG využít policejní pásku? Odpovědi naleznete v dalším rozhovoru ke třicátému výročí naší školy.

Obrázek k článku 30 let AG - absolventka Tereza Kaiserová

Proč by se měli Češi zajímat o Německo? A co ví Němci o Česku? S absolventkou Terezou Kaiserovou o česko-německých vztazích a práci na velvyslanectví ve 26. rozhovoru ke 30 letům AG.

Obrázek k článku 30 let AG - absolventka Anežka Rusevová

Herečka Anežka Rusevová v rozhovoru ke 30 letům Arcibiskupského gymnázia mluví o silných přátelstvích a neocenitelných dovednostech, které jí studium na AG přineslo, ale i o méně známých těžkých stránkách hereckého řemesla.

Stránky