Prohlášení o přístupnosti

Arcibiskupské gymnázium se zavazuje k zpřístupnění těchto svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto stránky splňují všechny důležité zásady přístupnosti podle metodik WCAG 2.1. v úrovni A. Stránky jsou vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní.

Uveřejňované informace jsou publikovány s využitím značkovacího jazyka HTML5, vzhled je formátován s využitím stylového předpisu CSS a některé prvky pro zvýšení uživatelského komfortu využívají JavaScript.

Velikosti písma jsou uvedeny v relativních jednotkách a je možné je dle potřeby zvětšit uživatelským nastavením.

Odkazy v textu jsou vyznačeny podtržením.

Stránky obsahují také přílohy – publikované dokumenty ve formátech pdf, doc, xls. Tyto soubory lze zobrazit ve volně dostupných externích aplikacích.

Kompletní seznam veřejně přístupných publikovaných stránek je k dispozici ve formátu XML.

Neveřejná část je k dispozici pouze po přihlášení pro zaměstnance školy.

Stále pracujeme na tom, aby byly stránky Arcibiskupského gymnáziabez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail webmaster@arcig.cz.

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva: Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, e-mail: pristupnost@mvcr.cz.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 10. 2019.