Duchovní aktivity

Letošní rok je z duchovního hlediska na naší škole plný novinek. Nejviditelnější změnou je příchod nového kaplana bratra Mariána. Jeho přítomnost je velmi důležitá a umožní, aby se přinejmenším udržel dosavadní rozsah duchovních aktivit či aby se mohl časem dokonce rozšiřovat. Je členem velmi sympatického a radostného řádu kapucínů.

Aktuální pozvánky a spoustu dalších věcí naleznete ve facebookové skupině Duchovní aktivity na AG.

Každou středu a každý čtvrtek ráno v 7h30 je mše svatá ve školní kapli na druhém patře.

Kromě pravidelného pořádání velkých školních mší, jejichž rozpis naleznete níže, chceme věnovat zvláštní péči dobré přípravě duch. aktivit, které jim předcházejí, a aktivně vás zapojit do jejich vytváření. Napadlo nás, že by bylo krásné, aby ti z agčáků, kteří se v létě účastnili světových dní mládeže v Portugalsku, uspořádali besedu pro ostatní.

Přestože nikdo nebude ošizen, v pravidelných duchovních výjezdech (SEP = spirituálně edukační program) chceme letos dát přednost těm třídám, které se loni nikam nedostaly a ocitly se tak v duchovní poušti. Budeme také pokračovat ve výjezdu septim do Říma. Je to vynikající příležitost nahlédnout křesťanství z jiné perspektivy a trochu se nadýchat opojně voňavé Itálie v okruhu spolužáků.

Naprosto skvělou akcí, která vznikla součinností současné sekundy C a septimy B, je projekt SÁGA. Jedná se o duchovní víkend určený všem agčákům napříč ročníky! Další důkaz toho, jak si přejete navzájem spolupracovat a poznávat Boha a svoje bližní!

Velmi nám také záleží na tom, abyste měli prostor se s námi, duchovními, setkávat v duchu naslouchání a radostného přátelství. Jsme vám proto k dispozici k rozhovorům a ke zpovědi. Rádi se také ujmeme každého, kdo projeví zájem o přípravu na křest, biřmování, svaté přijímání, nebo si chce jen tak promluvit (nejen) o duchovních věcech.

Jako důležitý rozměr naší školy vidíme integraci a přátelství vůči našim ukrajinským studentům a studentkám, kteří uprchli před válkou a nás požádali o zastání, podporu, pohostinství a možnost pokračovat ve studiu.

Kromě péče o studenty vidíme jako důležité také pořádání setkání učitelů AG a vašich rodičů, z nichž pokaždé mnohdy zajímavé nápady, vzájemné povzbuzení a chuť k novým podnikům.

Boží požehnání celé škole, každému agčáku, učitelům, zaměstnancům, rodinným příslušníkům a také našim návštěvníkům vyprošují kaplani

Marián a Kliment

 

Duchovně – pastorační plán pro školní rok: 2023/2024

Ve škole jsou přítomni následující duchovní:

Fr. Kliment Mikulka OP – kněz, školní kaplan

Fr. Marián Šárovec OFMCap. – jáhen, školní kaplan

R. D. Benedikt Hudema – kněz, vyučující NN

R. D. Jan Houkal – kněz, vyučující NN

R. D. Václav Revenda – kněz, vyučující NN

R. Diac. Ondřej Mrzílek – jáhen, vyučující NN

 

1) Školní bohoslužby – kaple sv. Františka a sv. Kláry

a) mše svatá

- středa 7:30 hod.

- čtvrtek 7:30 hod.

b) modlitba Anděl Páně

- každý den ve 12:00 hodin v kapli

c) modlitba liturgie hodin (breviáře)

- na základě zájmu žáků některá velká přestávka

d) možnost svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru v kabinetě NN (011)

- kdykoliv po předchozí domluvě (mikulka@arcig.cz), většinou o velké přestávce středa a čtvrtek)

možnost duchovního rozhovoru v kabinetě NN (011)

- kdykoliv po předchozí domluvě (sarovec@arcig.cz)

e) bohoslužby o významných dnech školního roku a zasvěcených svátcích:

4. 9. 2023 - 9:00 mše na zahájení školního roku, sv. Ludmila

20. 9. 2023 - 10:00 mše v katedrále, den církevních škol

4. 10. 2023 - 9:00 mše sv. František, aula, předtím duchovní aktivity

1. 11. 2023 - 12:00 mše Všech svatých, aula, předtím duchovní aktivity

1. 12. 2023 - 10:00 žehnání adventního věnce

8. 12. 2023 - 12:00 mše Neposkvrněné početí Panny Marie, aula, předtím duchovní aktivity

4. 1. 2024 - 12:00 mše v době vánoční, aula, předtím duchovní aktivity

14. 2. 2024 - 12:00 mše s popelcem, aula

19. 3. 2024 - 12:00 mše sv. Josef, aula, předtím duchovní aktivity

16. 5. 2024 - 7:30 mše na zahájení maturit, aula

19. 5. 2024 - 9:00 mše z Letnic, iniciační svátosti, sv. Jiljí, Mons. Václav Malý

28. 5. 2024 - 14:00 mše s rozdáváním maturitních vysvědčení, sv. Ignác

28. 6. 2024 - 9:00 mše na zakončení školního roku, sv. Ludmila

2) Duchovní program pro primy v rámci seznamovacího pobytu ve Svatém Janu pod Skalou

- Prima A – 11. - 13. 9. 2023

- Prima B - 13. - 15. 9. 2023

- odpovědná osoba: školní kaplan, školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence a třídní učitel

Duchovní program pro kvinty v rámci obnovovacího pobytu ve Svatém Janu pod Skalou

- Kvinta A – 6. - 7. 9. 2023

- Kvinta B – 7. - 8. 9. 2023

- odpovědná osoba: školní kaplan, školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence a třídní učitel

3) Spirituálně edukační program pro ostatní třídy

- zpravidla Sv. Jan pod Skalou

- po jednotlivých třídách od sekundy do septimy zpravidla v pondělí a úterý

- příprava v rámci třídnických hodin se školním kaplanem, účast třídních učitelů

- termíny:

Sekunda A – 8. 1. 2024 - Loreta

Sekunda B – 22. 1. 2024 - Loreta

Sekunda C -  5. 1. 2024 - Loreta

Kvarta B – 30. - 31. 10. 2023

Kvarta A – 13. - 14. 11. 2023

Tercie B – 27. - 28. 11. 2023

Tercie A – 11. - 12. 12. 2023

Sexta AB – 29. -30. 4. 2024 

Septima AB – 6. - 7. 5. 2024

4) Akce pro účastníky duchovních aktivit - zájemci

- setkávání před nebo po celoškolní mši, vždy bude určeno ve školním kalendáři

5) Exercicie pro oktávy

- čtyři dny ztišení pro oktávy; účast třídního učitele a kněze

VIII. A – 22. - 25. 1. 2024 - Příchovice

VIII. B – 9. -12. 10. 2023 - Vranov

6) Příprava na svátosti – biřmování, křest a první svaté přijímání

- setkávání a příprava žáků ve skupinách – úterý 17.30 - 18.30 u sv. Jiljí

- biřmování – Slavnost seslání Ducha svatého – 19.5.2024 9:00 kostel sv. Jiljí – biskup Václav Malý

7) Duchovní obnova učitelů a Teologický seminář

- pondělí a úterý - 2. - 3. 10. 2023 – Rožmitál pod Třemšínem

- velikonoční: středa svatého týdne – 27. 3. 2024 – klášter sv. Jiljí

8) Setkání rodičů

sobota před Květnou nedělí 23.3.2024 u sv. Jiljí

 

V Praze 1. září 2023

P. Kliment Mikulka, OP

 

Články k tématu Duchovní aktivity

Obrázek k článku Máme nového kněze - bratra Mariána

Radujeme se z toho, že v sobotu 8. června byl vysvěcen na kněze náš školní kaplan bratr Marián.

Obrázek k článku Noc kostelů 7.6.2024

V pátek 7. června vystoupili studenti naší školy na Noci kostelů v kostele svaté Ludmily.

Obrázek k článku Septimánský SEP ve Štěkni

V pondělí 6. května se obě septimy sešly na Smíchovském nádraží, aby pod vedením bratra Klimenta a třídních profesorů Lukáše Bernarda a Ondřeje Faktora vyrazily na každoroční duchovní výjezd...

Obrázek k článku SÁGA 2.0 – (nejen) duchovní výjezd do Velkých Losin

19. 4. ve 14.30 se před budovou AG sešlo přes 30 lidiček se sestrou Anežkou a několika nadšenými septimány – organizátory akce v čele.

Obrázek k článku 3.A na Inveniu

V pondělí 29. 1. 2024 jsme se se 3.A společně vydali na třídenní třídní program Invenio v Kunraticích, který byl zaměřen především na komunikaci v naší třídě a sebepoznání.

Obrázek k článku Maria Rast 4. 8. – 13. 8. 2024

Jsi mladý muž mezi 14 a 20 lety? Chceš zažít nějaké dobrodružství v rakouských Alpách se svými vrstevníky? Tak právě tahle akce je pro tebe!

Obrázek k článku Tož ideme na exercicie, děcka

Ahoj všeci, zdraví vás oktáva A, kerá sa 25. ledna vrátila ze štyřdenňí duchovnej obnovy. Dyž sa podíváte na fotky, zjistíte, že zme sa mohli těšit z požehnaného množství sněha. Jeli zme sa totiž duchovně obnovovat do Příchovic, keré sú kúsek od Harrachova.

Obrázek k článku Sága 2.0

Milí spolužáci, vážení rodiče, rádi bychom vás pozvali na společný duchovní výjezd jménem SÁGA (spirituální AG akce), který již jednou úspěšně proběhl v listopadu 2023.

Obrázek k článku Pozvánka na celoškolní mši

Zveme vás na celoškolní mši na zahájení doby postní 14. února 2024 ve 12 hodin do auly školy. Při ní může každý přijmout popelec.

kaplani Marián a Kliment

Obrázek k článku Pozvánka na celoškolní tříkrálovou mši

Zveme celé AG na celoškolní tříkrálovou mši 4. ledna 2024 ve 12 hodin do auly. Během ní bude požehnáno ománské kadidlo, které jsme dostali darem. Každý si bude moci domů odnést požehnanou křídu a kadidlo.

Stránky