Duchovní aktivity

Letošní rok je z duchovního hlediska na naší škole plný novinek. Nejviditelnější změnou je příchod nového kaplana bratra Mariána. Jeho přítomnost je velmi důležitá a umožní, aby se přinejmenším udržel dosavadní rozsah duchovních aktivit či aby se mohl časem dokonce rozšiřovat. Je členem velmi sympatického a radostného řádu kapucínů.

Aktuální pozvánky a spoustu dalších věcí naleznete ve facebookové skupině Duchovní aktivity na AG.

Každou středu a každý čtvrtek ráno v 7h30 je mše svatá ve školní kapli na druhém patře.

Kromě pravidelného pořádání velkých školních mší, jejichž rozpis naleznete níže, chceme věnovat zvláštní péči dobré přípravě duch. aktivit, které jim předcházejí, a aktivně vás zapojit do jejich vytváření. Napadlo nás, že by bylo krásné, aby ti z agčáků, kteří se v létě účastnili světových dní mládeže v Portugalsku, uspořádali besedu pro ostatní.

Přestože nikdo nebude ošizen, v pravidelných duchovních výjezdech (SEP = spirituálně edukační program) chceme letos dát přednost těm třídám, které se loni nikam nedostaly a ocitly se tak v duchovní poušti. Budeme také pokračovat ve výjezdu septim do Říma. Je to vynikající příležitost nahlédnout křesťanství z jiné perspektivy a trochu se nadýchat opojně voňavé Itálie v okruhu spolužáků.

Naprosto skvělou akcí, která vznikla součinností současné sekundy C a septimy B, je projekt SÁGA. Jedná se o duchovní víkend určený všem agčákům napříč ročníky! Další důkaz toho, jak si přejete navzájem spolupracovat a poznávat Boha a svoje bližní!

Velmi nám také záleží na tom, abyste měli prostor se s námi, duchovními, setkávat v duchu naslouchání a radostného přátelství. Jsme vám proto k dispozici k rozhovorům a ke zpovědi. Rádi se také ujmeme každého, kdo projeví zájem o přípravu na křest, biřmování, svaté přijímání, nebo si chce jen tak promluvit (nejen) o duchovních věcech.

Jako důležitý rozměr naší školy vidíme integraci a přátelství vůči našim ukrajinským studentům a studentkám, kteří uprchli před válkou a nás požádali o zastání, podporu, pohostinství a možnost pokračovat ve studiu.

Kromě péče o studenty vidíme jako důležité také pořádání setkání učitelů AG a vašich rodičů, z nichž pokaždé mnohdy zajímavé nápady, vzájemné povzbuzení a chuť k novým podnikům.

Boží požehnání celé škole, každému agčáku, učitelům, zaměstnancům, rodinným příslušníkům a také našim návštěvníkům vyprošují kaplani

Marián a Kliment

 

Duchovně – pastorační plán pro školní rok: 2023/2024

Ve škole jsou přítomni následující duchovní:

Fr. Kliment Mikulka OP – kněz, školní kaplan

Fr. Marián Šárovec OFMCap. – jáhen, školní kaplan

R. D. Benedikt Hudema – kněz, vyučující NN

R. D. Jan Houkal – kněz, vyučující NN

R. D. Václav Revenda – kněz, vyučující NN

R. Diac. Ondřej Mrzílek – jáhen, vyučující NN

 

1) Školní bohoslužby – kaple sv. Františka a sv. Kláry

a) mše svatá

- středa 7:30 hod.

- čtvrtek 7:30 hod.

b) modlitba Anděl Páně

- každý den ve 12:00 hodin v kapli

c) modlitba liturgie hodin (breviáře)

- na základě zájmu žáků některá velká přestávka

d) možnost svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru v kabinetě NN (011)

- kdykoliv po předchozí domluvě (mikulka@arcig.cz), většinou o velké přestávce středa a čtvrtek)

možnost duchovního rozhovoru v kabinetě NN (011)

- kdykoliv po předchozí domluvě (sarovec@arcig.cz)

e) bohoslužby o významných dnech školního roku a zasvěcených svátcích:

4. 9. 2023 - 9:00 mše na zahájení školního roku, sv. Ludmila

20. 9. 2023 - 10:00 mše v katedrále, den církevních škol

4. 10. 2023 - 9:00 mše sv. František, aula, předtím duchovní aktivity

1. 11. 2023 - 12:00 mše Všech svatých, aula, předtím duchovní aktivity

1. 12. 2023 - 10:00 žehnání adventního věnce

8. 12. 2023 - 12:00 mše Neposkvrněné početí Panny Marie, aula, předtím duchovní aktivity

4. 1. 2024 - 12:00 mše v době vánoční, aula, předtím duchovní aktivity

14. 2. 2024 - 12:00 mše s popelcem, aula

19. 3. 2024 - 12:00 mše sv. Josef, aula, předtím duchovní aktivity

16. 5. 2024 - 7:30 mše na zahájení maturit, aula

19. 5. 2024 - 9:00 mše z Letnic, iniciační svátosti, sv. Jiljí, Mons. Václav Malý

28. 5. 2024 - 14:00 mše s rozdáváním maturitních vysvědčení, sv. Ignác

28. 6. 2024 - 9:00 mše na zakončení školního roku, sv. Ludmila

2) Duchovní program pro primy v rámci seznamovacího pobytu ve Svatém Janu pod Skalou

- Prima A – 11. - 13. 9. 2023

- Prima B - 13. - 15. 9. 2023

- odpovědná osoba: školní kaplan, školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence a třídní učitel

Duchovní program pro kvinty v rámci obnovovacího pobytu ve Svatém Janu pod Skalou

- Kvinta A – 6. - 7. 9. 2023

- Kvinta B – 7. - 8. 9. 2023

- odpovědná osoba: školní kaplan, školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence a třídní učitel

3) Spirituálně edukační program pro ostatní třídy

- zpravidla Sv. Jan pod Skalou

- po jednotlivých třídách od sekundy do septimy zpravidla v pondělí a úterý

- příprava v rámci třídnických hodin se školním kaplanem, účast třídních učitelů

- termíny:

Sekunda A – 8. 1. 2024 - Loreta

Sekunda B – 22. 1. 2024 - Loreta

Sekunda C -  5. 1. 2024 - Loreta

Kvarta B – 30. - 31. 10. 2023

Kvarta A – 13. - 14. 11. 2023

Tercie B – 27. - 28. 11. 2023

Tercie A – 11. - 12. 12. 2023

Sexta AB – 29. -30. 4. 2024 

Septima AB – 6. - 7. 5. 2024

4) Akce pro účastníky duchovních aktivit - zájemci

- setkávání před nebo po celoškolní mši, vždy bude určeno ve školním kalendáři

5) Exercicie pro oktávy

- čtyři dny ztišení pro oktávy; účast třídního učitele a kněze

VIII. A – 22. - 25. 1. 2024 - Příchovice

VIII. B – 9. -12. 10. 2023 - Vranov

6) Příprava na svátosti – biřmování, křest a první svaté přijímání

- setkávání a příprava žáků ve skupinách – úterý 17.30 - 18.30 u sv. Jiljí

- biřmování – Slavnost seslání Ducha svatého – 19.5.2024 9:00 kostel sv. Jiljí – biskup Václav Malý

7) Duchovní obnova učitelů a Teologický seminář

- pondělí a úterý - 2. - 3. 10. 2023 – Rožmitál pod Třemšínem

- velikonoční: středa svatého týdne – 27. 3. 2024 – klášter sv. Jiljí

8) Setkání rodičů

sobota před Květnou nedělí 23.3.2024 u sv. Jiljí

 

V Praze 1. září 2023

P. Kliment Mikulka, OP

 

Články k tématu Duchovní aktivity

Obrázek k článku Den církevního školství 20. září

Arcibiskupské gymnázium se ve středu 20. září účastní při příležitosti dne církevního školství mše v katedrále sv. Víta (10:00 - 11:30) a odpoledne bude svoji činnost prezentovat v rámci doprovodného programu v zahradě Arcibiskupského paláce (12:00 - 15:00).

Obrázek k článku Příprava na biřmování, křest, svaté přijímání

Milé AGčko, chtěl bych vás srdečně pozdravit na začátku nového školního roku. Pomocí videjka vám předkládám možnost chodit na přípravu na biřmování, křest, svaté přijímání či prostě jenom tak si promluvit ve skupině o věcech víry...

Obrázek k článku Spirituální Ag Akce - ve zkratce Sága

Milí spolužáci, rádi bychom vás pozvali na celoškolní duchovní akci. Většině z vás už jsme o ji představovali na konci roku ve třídách. (Za primami ještě brzy dorazíme).

Obrázek k článku Kněžské svěcení našich absolventů

Rádi bychom vás pozvali na kněžské svěcení našich absolventů Dominika Friče a Matěje Jirsy.

Obrázek k článku Duchovní obnova sext

Dne 4. května se sexty A i B za doprovodu bratra Klimenta a p. prof. Bernarda vypravily na výletní stálici Arcibiskupského gymnázia, Svatého Jana pod skalou. Cílem celé duchovní obnovy bylo nalézt harmonii v člověku, jakožto prostředníku mezi duchovnem a materiálním světem.

Obrázek k článku Pozvánka na setkání rodičů

Hledejme společně způsob, jak pomoci dětem vybrat správné povolání...

Obrázek k článku Popeleční středa - mše svatá

Celoškolní mše svatá k popeleční středě se koná 22. února ve 12 hodin v aule, všichni studenti i zaměstnanci jsou srdečně zváni.

Obrázek k článku Tříkrálové duchovní aktivity a mše 6.1.2023

Zveme vás na představení projektu Mary´s meals v 11:00 v knihovně a poté ve 12:00 na mši sv. do auly.

Obrázek k článku Rozhovor s Hyacintem na EDUinu

Co všechno obnáší práce školního kaplana? Jak připravit výuku náboženství pro třídu, kde jsou studenti z věřících i nevěřících rodin?

Obrázek k článku Katecheze a mše svatá ve čtvrtek 8.12.

Tento čtvrtek o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie vás zveme na setkání s absolventem AG a jáhnem Dominikem Fričem.

Stránky