Stáže a stínování

Zajímají vás nabídky stáží a možnost získat cennou pracovní zkušenost ? 

Škola podporuje žáky k intenzivnímu vzdělávání, rozšiřování vědomostí i získávání praktických dovedností. Stáže se obecně realizují ve volném čase. Pokud by vámi plánovaná stáž nemohla být realizována v době mimo výuku a měla by pravidělně ovlivňovat vaši docházku na AG, konzultujte to před samotným domuvením stáže s Janou Kaderovou.  

Stáže se dají během vašeho studia absolvovat např. u veřejných výzkumných institucí a jsou pro studenty zdarma.

V případě zájmu o stáž je potřeba si včas zjistit, co a kdy je potřeba odevzdat. Zpravidla se jedná o přihlášku, životopis a motivační dopis, doplněné o případné diplomy, osvědčení. 

Nenašli jste to, co hledáte? Máme pro vás další možnosti. K dispozici vám jsou koordinátorky spolupráce. Dominika Klepková klepkova@arcig.cz a Marcela Grecová grecova@arcig.cz 

Stínování 

 • Jednodenní stáže na pracovišti podle výběru studenta, který stráví den s konkrétním zaměstnancem a dozví se z první ruky o tom, jak jeho práce vypadá. Probíhá pilotní program pro žáky septim, který koordinuje Dominika Klepková.

Roční stáž na Přírodovědecké fakultě v Praze:  Začni (si) s přírodovědou (Biologie, chemie, geologie). 

 • Informace k vyhlášení stáží budou včas zveřejněny na webových stránkách 
 • Pod vedením odborníků PřF UK máte možnost prohloubit své znalosti, dovednosti a okusit skutečnou vědu. Výstupem může (ale nemusí) být rovněž práce pro SOČ (Středoškolská odborná činnost) či jiný typ soutěže.
 • určeno pro - student/ky VG
 • přihlašování - říjen
 • délka a časová náročnost - délka i časové možnosti spolupráce závisí na individuální dohodě mezi studentem a lektorem
 • místo stáže - na fakultě a dále dle domluvy (v terénu apod.)

Roční stáž na Akademii věd v rámci projektu Otevřená věda

 • Informace k vyhlášení stáží budou včas zveřejněny na webových stránkách 
 • AV ČR  nabízí více než 100 stáží z nejrůznějších vědeckých oborů od fyziky, chemie, biologie, přes techniku, geologii, IT až k historii, sociologii, filozofii a mnoha dalším. 
 • určeno pro - student/ky VG
 • přihlašování - říjen/listopad 
 • délka stáže - leden až prosinec
 • časová náročnost  - 8h/měsíc - časový harmonogram je věcí dohody s lektorem
 • místo stáže - vědecká pracoviště AV ČR

3. lékařská fakulta UK - Dětská univerzita

 • bezplatné přednášky z vybraných lékařských oborů pro 25 zájemců, více informací na webových stránkách
 • určeno pro - studenty/tky NG 
 • přihlašování - na konci ledna 
 • délka - letní semetr 
 • časová náročnost - dle aktuálního harmonogramu, přibližně 2-3krát měsíčně v odpoledních hodnách 
 • místo: 3. LF UK Ruská 87, Praha 10

3. lékařská fakulta UK - Program tzv. Dvojčata

 • týdenní program v rámci běžné výuky tzv. Dvojčata. Každému z přihlášených zájemců bude přidělen student/studentka prvního ročníku jako „dvojče“, které jej/ji bude během týdne doprovázet při výuce.
 • v případě zájmu nutné hlídat volné termíny na webových stránkách
 • určeno pro - student/ky VG
 • přihlašování - průběžně - probíhá celý rok (velký zájem, potřeba pravidelně sledovat volné termíny)
 • délka/časová náročnost - týden 
 • místo - 3. lékařská fakulta UK