Bystré hlavy

Téma: 

Dne 23. dubna 2024 jsem se zúčastnila finále soutěže Bystré hlavy v pražském Goethe institutu.

Helle Köpfe neboli Bystré hlavy je soutěž, která propojuje přírodovědné a technické obory s němčinou. Podmínkou účasti je věk 15 až 18 let, mít původ v České republice, disponovat základní znalostí německého jazyka a mít zájem o přírodní vědy a techniku. Ve finále mají soutěžící za úkol prezentovat svůj projekt před odbornou porotou. Ta je vždy složená z vědců, učitelů, zástupců výzkumných ústavů a Goethe-Institutu.

Do finále postoupilo dvanáct studentů z celé České republiky, jejichž projekty vycházely z matematiky, informatiky, fyziky, chemie a biologie. Zaujala mě například témata jako kvantový počítač, světelné znečištění, měření radioaktivity či popularizace vědy pro děti. Mezi nimi jsme se ocitla i já se svým biologickým projektem nazvaným “Z pecky avokádo”.

V dané úterý jsem ráno přijela do Goethe institutu, abych stihla připravit prezentaci. Každý z nás dostal k dispozici samostatný stůl a nástěnku. Své místo jsme mohli pojmout jakkoli si to vyžadoval náš projekt. Vystavila jsem květináč s rostlinou a ukázky naklíčených pecek, dále můj pracovní projektový sešit a další materiály, na nichž jsem během posledního roku pracovala. Pro prezentaci projektů porotě byly vyhrazeny dvě hodiny. Soustavně jsme ale také odpovídali na otázky všech přítomných, nejčastěji doprovázejících pedagogů ostatních finalistů. Prezentace byla vedena v češtině, výjimečně v angličtině. Následoval společný oběd a poté jsme se s ostatními soutěžícími poznali na zábavné hodině němčiny, na které jsme si osvěžili slovní zásobu v oblasti věda a technika. Na závěr společného dne byly rozdány diplomy a udělena ocenění. Zvítězily tentokrát hned dva projekty.

Finále bylo pro mě novou zkušeností, velmi intenzivní a pozitivní. Obhajovala jsem svůj projekt, na němž jsem strávila poměrně hodně času a který mi i nadále dává smysl. Díky soutěži a podnětným otázkám jsem si stanovila i další projektové cíle. Celkově mě účast povzbudila, dodala mi motivaci rozvíjet se v prezentačních dovednostech a také chci svou pozornost stále věnovat přírodním vědám.

Anna Strejčková, 5.A

Milá Aničko,

jsme na Vás velmi hrdí, gratulujeme k účasti ve finále a velice děkuje za skvělou reprezentaci školy skrze Vás, Váš projekt a věřím, že Vaše zkušenost bude motivací pro další bystré hlavy ve studentských řadách našeho gymnázia.

Jana Ginzelová

Galerie: 
Obrázek k článku Bystré hlavy
Obrázek k článku Bystré hlavy