Články z roku 2013

Školní psycholog - učebna 509. Konzultace v lednu:
Renata Kolářová:
po 6.1. 12-14:00, čt 16.1. 11:30 - 13:30, po 20.1. 12-16:00
Jiřina Borůvková:
st 8. 1. 12 - 14:30, čt 23. 1. 12 - 15:30, čt 30. 1. 13 - 15:30

Víte, že se nám letos na arcigu narodil Ježíšek? Ono tedy letos na arcigu přišlo na svět hodně nemluvňátek, však i Herodes si toho všiml, ale Ježíšek se narodil ve středu 18. prosince ve 12 00. Bylo to o týden dříve, Josef s Marií to do Betléma nestihli a našli si pěkný chlíveček na schodech našeho gymnázia. Nechyběli tam samozřejmě ani Gabriel s andělíčky, vůl, osel, ovce a tři králové. A čert s králem Herodem a dvořanem se tolik snažili, aby letos Vánoce nebyly - a zase jim to nevyšlo!

V pondělí 16. prosince se opět po roce uskutečnil volejbalový turnaj smíšených čtveřic (3 žáci + 1 vyučující). Velkým favoritem byl Pavel Koronthály, který na palubovku nastoupil k obhajobě prvního místa ve stejné sestavě jako vloni. Za zvuku trumpety a bouřlivé divácké kulisy byly odehrány základní skupiny. Zápasy ve skupinách byly vyrovnané a velmi často končily nejtěsnějším možným rozdílem.

Vážení rodiče, milí studenti,

18. 11. 2013 proběhl na naší škole historicky první happening spojený s dobročinným bazarem, který pořádala Rada rodičů při AG. Chtěli bychom vám moc poděkovat za hojnou účast, ať už proběhla formou odevzdání věcí do bazaru, nebo jejich nákupem o pár dní později. S radostí vám oznamujeme, že se prodejem věcí získalo 14 700 Kč.

Dne 12. Prosince 2013 proběhly doplňovací volby do Školské rady AG.

Sobota 14.12. : 1. Zelená 693, 2. Žlutá 609, 3. Modrá 313
Neděle 15.12. : 1. Žlutá 245, 2. Zelená 110, 3. Modrá 21

Fotky doplněny.

Již třináctý ročník Matematica proběhl na AG koncem listopadu, a to s těmito výsledky.

18. 12 ve 12 00 a ve 13 00 zahrajeme v rámci celoškolního projektu Adventní hru. Potkáte se s čertem, Herodem, Gabrielem - a možná na Arcig doputují i Josef s Marií. Vezmou to přes nás do Betléma.... nebo do Egypta.

Nechte se překvapit - a přijďte se na nás podívat.
5. patro, pod odpočívacím koutkem - snad budou všichni aktéři zdraví!
V. Valíková

17. 12. v úterý zahrají studenti kvarty a tercie (dramatický seminář) pro primy a sekundy dramatizaci románu L. M. Alcottové Malé ženy.

Představení se bude konat v knihovně. Zveme:
ve 13 00 - 1. A a 2. B
ve 14 40 - 1. B a 2. A
v 18 00 odehrajeme ještě jedno představení pro rodiče a kamarády

Školní kolo OCJ 4.12. proběhlo s tímto výsledkem:

V pátek 6.12. 2013 se opět konala na matfyzu MAtematická SOutěž MaSo, které se tentokrát zúčastnilo 47 čtyřčlenných družstev z celé republiky. Naši školu reprezentovalo družstvo Arcig, které obsadilo vynikající 8. místo!

Milí studenti, rodiče, prarodiče, profesoři, bývalí absolventi a všichni ostatní, srdečně vás zveme na Adventní Jarmark, který se uskuteční 12. 12. 2013 v prvním patře našeho gymnázia od 16 do19 hodin.

Školní kolo Biologické olympiády pro kategorie C a D (nizší gymnázium) proběhne ve středu 11.12. 2013 od 14:15 v učebně 411. Je nutné se předem nahlásit u Vašeho vyučujícího biologie!
Vanda Janštová

Milí studenti ArciG!
Pojďte si zpříjemnit, zkrášlit a zútulnit místo, kde trávíte spoustu času. Využijte svoji fantazii, kreativitu, šikovnost a překvapte sebe i vyučující, jak dovedete vylepšit prostředí, ve kterém se učíte, a zapojte se do soutěže, kterou pro vás připravila Rada rodičů - Soutěž o NEJ třídu ArciG!

Milí studenti, vážení rodiče!
Je vlastně skoro div, že nějaká hra ani mnohým opakováním neztrácí své kouzlo.

V případě Vyzvědačů bývá každoročně řada hráčů z těch nejvyšších ročníků, ba dokonce přicházejí i někteří bývalí studenti AG. Snad i letošní 17. ročník této hry bude zdařilý!

Pro přihlášené studenty:
školní kolo olympiády obou kategorií se bude konat 4.12. od 10.05 ve 311. Přijďte včas :)

V pondělí 2.12. ve 12 hodin se bude v aule školy sloužit adventní mše s žehnáním věnce.

Tradiční rorátní mše budou v kostele sv.Ludmily pravidelně každé úterý a čtvrtek od 6. 10 po celý advent. Na Štědrý den bude poslední rorátní mše od 8 hodin.

Roráty pro studenty a profesory Arcibiskupského Gymnázia budou u sv. Ludmily v pátek 6.12. a 13.12 od 7 hodin.

Na závěr rorát jsou pak všichni zváni na malé setkání u čaje (+něco k tomu) v sakristii.

Výroční zpráva našeho gymnázia za školní rok 2012/2013 a výroční zpráva o poskytování informací.
 

Školní psycholog - učebna 509. Konzultace v prosinci:
Renata Kolářová:
4.12. 12:30 - 14:30, 12.12. 14:00 - 16:30
Jiřina Borůvková:
6. 12. 12:00 - 14:00, 11. 12. 12:00 - 15:30, 19. 12. 14:30 - 16:30

Vážení rodiče, prarodiče, přátelé Arcibiskupského gymnázia, příznivci vážné hudby,

srdečně Vás tímto zveme na adventní koncert Arcibiskupského gymnázia, který se bude konat v pátek 6. prosince 2013 od 19:30 v kostele Šimona a Judy (koncertní síň FOK - Dušní ul. 110 00 Praha 1).

Zápis ze zasedání Rady rodičů při Arcibiskupském gymnáziu v Praze ze dne 13.11.2013

Vážení rodiče, profesoři, studenti a sourozenci, nezapomeňte, že již tento pátek se v KD Maniny koná již dvacátý Společenský večer AG, pořádaný septimami A a B na téma východní Asie.

Ve čtvrtek 12. prosince 2013 se budou konat doplňovací volby do školské rady AG na dvě uvolněná místa pro zástupce zletilých žáků nebo zákonné zástupce žáků nezletilých. Volební řád a informace o termínech a způsobu nahlašování kandidátů uvádíme níže.

Školní klub a DDM zvou na společné vytváření adventních věnců.

Rejcha v Pečkách
NEDĚLE 17.listopadu 2013

Nevšední hudba v nevšedním prostoru
aneb Méně známé, ale krásné


Přítomni:
p. předsedkyně pí. Špačková
členové ŠR: p. Šilha, pí Bukovská, p. Čamov, p. Jirout,
host: p. ředitel Mašek
P. předsedkyně ŠR zahájila zasedání v 16.00 hod. v hovorně AG

Přítomni:
p. předsedkyně pí. Špačková
členové ŠR: p. Šilha, p. Mazur, pí Bukovská, p. Jirout, p. Čamov

P. předsedkyně ŠR zahájila zasedání v 16.00 hod.

Úvodem byl schválen zápis z posledního zasedání ŠR.

Přítomní: Ondřej Špaček, RNDr. Josef Šilha, Csc., Monika Vernerová, Bc. Raymond Čamov, Ing. arch. Michal Ibl, Mgr. Eva Špačková, Jan Jirout, Mgr. Roman Mazur a paní Bukovská (v meziobdobí pan Polívka podal rezignaci na svou funkci, paní Bukovská jmenována panem ředitelem místo něj)
Host: Ing. Mgr. Richard Mašek (pozvání pana ředitele na hodinu přerušeno)
Datum konání: 24. 4. 2013
Začátek: 16.00
Konec: 18.15

Ve středu 9.10. mohli lidé na Hlavním nádraží pozorovat zvláštní skupinu lidí. Nikdo by asi nepoznal, kam mají namířeno. Krosny, kufry, lyžařská čepice a podobné zvláštnosti. Pravdou bylo, že v 9:40 jsme nasedli do dlouhého vlaku a zahájili naše čtyřdenní putování po stopách monarchie. Cesta by se podle popisu mohla zdát nudná, ale ve skutečnosti se 7 hodin jízdy dalo lehce zvládnout. V závěru jsme dokonce poznali náturu pana průvodčího, který chtěl vyhodit dva zmatené Kanaďany.

Milí přátelé - nejen matematici !

Již po třinácté zveme pražské (i mimopražské) zájemce na tradiční Matematico. Tato zajímavá soutěžní hra využívá a rozvíjí kombinační schopnosti a strategické myšlení. Dává při tom vzácnou možnost vyniknout i nematematikům, a to skoro bez ohledu na věk !

Zveme všechny rodiče na třídní schůzky ve středu 13. listopadu 2013.16:30 až 17:30: Konzultace rodičů s učiteli v jejich kabinetech.
17:30 do 18:00: Setkání rodičů s ředitelem školy v aule.
18:00 do 18:30: Setkání rodičů s třídními učiteli v kmenových učebnách.
18:30 do 19:20: V kmenových učebnách se představí učitelé v desetiminutových intervalech a sdělí podstatné informace z výuky svého předmětu a dalších akcí školy.

Ve středu 16.10. se nás ráno na Zličíně sešlo dohromady 12 a s chutí jsme vyrazili na cestu. První zastávka byla na modelářském letišti Sobínka, kde jsme si zazávodili. Kousek odtud se nachází nejvyšší bod Prahy (399 m. n. m.). Cesta dále pokračovala přes Řepy kolem románského kostela sv. Martina, přes Liboc, kolem Ruzyně.

Školní psycholog - učebna 509. Konzultace v listopadu:
Renata Kolářová:
7.11. 12:00 - 16:00, 14.11. 12:00 - 16:00, 25.11. 13:30 - 16:00
Jiřina Borůvková:
22. 11. 12:00 - 14:00, 27. 11. 12:00 - 16:00

Dne 24. října 2013 proběhla na Arcibiskupském gymnáziu přednáška k udělení Nobelovy ceny za fyziku pro rok 2013 za teoretickou předpověď a potvrzení Higgsova bosonu, chybějící částice standardního modelu struktury hmoty, pro zájemce z řad žáků i veřejnosti.

Odkud se vzal název Radim?

Jak příznačné! Na svatého Radima v sobotu 12. října 2013 se vydali příznivci kantorských poznávacích výšlapů v počtu devíti živáčků do Peček, a odtud si to namířili do Radimi. Putování krajem prozářeným sluncem, barvami podzimu, umocněné tradičním ohněm přineslo nová poznání a radost.

ŠKOLNÍ PROJEKT 2013/2014
Rozpis učeben ve středu 16.10.2013

Letos se jako každým rokem naše výpravička sešla přesně o půlnoci ze 4. na 5. října u neexistující pokladny č. 14 na pražském Hlavním nádraží, kde nás letos, stejně jako loni, obtěžovali ruští či ukrajinští spoluobčané. Trošku nás zdrželi, ale přesto jsme dokázali všichni vyrazit vlakem v 0:20 do Berouna. Cestou se k nám připojili opozdilci, kterým se chtělo zůstat v teple domova o trochu déle, ale nakonec jsme se ve vlaku sešli v plném nočním počtu 15 lidí.

Vše to začalo u vrátnice ágéčka ve středu 2.10.2013 ve 14:15. Tam jsme se všichni sešli, a odkráčeli jsme do metra na Náměstí Míru, které nás dovezlo na stanici Luka, která je na lince B. Vystoupili jsme z metra, ušli nějakých 100 m a asi půl hodiny :-) čekali na bus č.352.

Je spuštěno zapisování na letošní projekt. Každý student AG si musí zvolit právě jeden z nabídky projektů. V zapisovací aplikaci je možné si prohlížet seznam nabízených projektů s jejich anotacemi a se zapsanými studenty.

Po přihlášení jménem a heslem se v aplikaci u projektů objeví tlačítka k zapsání se. Každý student může projekt zvolit jen jednou, pozdější změna není možná. Po naplnění kapacity projektu se tento uzavírá.

Odkaz na zapisování: http://projekt.arcig.cz

Od pondělí 7. října 2013 přecházíme na kopírkách OCE na identifikaci uživatelů pomocí karet ISIC/ITIC.

Ve středu 2. října jsme na naší škole vykonali studentské předčasné volby do Poslanecké sněmovny, které byly organizovány společností Člověk v tísni. Dosáhli jsme celkové volební účasti 55%.

PROJEKT 2013/2014
Umění rozvíjet tradici (kompetence akademické) - žák disponuje okruhem znalostí a je si vědom souvislostí, které snad představují určitý luxus, ale zájem o ně je zdůvodněn kulturně, historicky, duchovně.

Prostředek: Nabízíme žákům v rámci svého předmětu témata, jejichž jednotícím prvkem je motiv ze ŠVP: živě a zcela originálním způsobem rozvinout tradici, kterou dokonale zná. Žáci budou na projektu pracovat pod vedením učitele ve skupině, která bude složena nejen z žáků jednoho ročníku, ale ze studentů z různých ročníků. Podle učitelova zadání budou (pokud možno co nejvíce samostatně) zpracovávat zadané téma a rozhodnou se, jaké budou výstupy z této práce a jakou formou budou později svůj projekt prezentovat před širokým plénem diváků (studenti, učitelé, rodiče, přátelé) při prezentační akci.

Školní psycholog - učebna 509. Konzultace v říjnu:
Jiřina Borůvková:
3. 10., 13 - 15 hodin,
16. 10., 13 - 17 hodin,
31. 10., 13 - 16 hodin,

Renata Kolářová:
9. 10., 12-16 hodin,
23. 10., 12-16:30 hodin

PEČKY - RADIM
Sobota 12.10. 2013
Od kubistického kostela k renesančnímu zámku a mezitím barvy a vůně raného podzimu


Zápis ze zasedání Rady rodičů při Arcibiskupském gymnáziu v Praze ze dne 12.6.2013

Ve středu 2. října se uskuteční studentské předčasné volby do Poslanecké sněmovny. Srdečně zveme k účasti všechny studenty starší patnácti let.

Chcete si najít vlastní zkamenělinu?
Pojďte 2. 10. do Prokopského údolí s biologickým kroužkem AG!

Plán duchovních aktivit
Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2, Praha 2
školní rok: 2013/2014


Podle cykloseriálu STŘÍBRNÉ oKOLO Prahy 2000-2001
otvíráme dvoudílný cykloseriál STŘÍBRNÉ OKOlo Prahy

2.díl : Sever - STŘEDA 16/10/2013

Milí přátelé bicyklů - z AG i odjinud ! Letošní rok je různým způsobem vzpomínací.

ČTYŘIADVACÍTKA Vysoký vrch
5.10. 2013
Celodenní výprava do povodí Kačáku

Milí přátelé modré oblohy !
Tradiční čtyřiadvacetihodinový výlet si postupem let získal značnou oblibu, přestože má stále stejný rámec: kolem půlnoci vyrážíme, nad ránem zdřímneme, pak pojíme a popojdeme, večer zas někde chvilku odpočineme a s půlnocí se vrátíme do Prahy. Na první pohled to zní trochu divoce, ale zvládli to už i primáni.

Milí studenti a profesoři,
s novým školním rokem máme opět možnost scházet se ke společné modlitbě ve školní kapli sv.Františka a sv.Kláry.
Pravidelné mše jsou ve středu a v pátek od 7.30, v úterý a ve čtvrtek pak srdečně zvu ke společné adoraci o velké přestávce.
P.Christian Pšenička

Během druhého zářijového týdne se jako každý rok uskutečnila německá výměna v lázeňském městě Bad Münstereifelu, která ovšem byla výjimečná oslavou dvaceti let svého trvání. Z tohoto důvodu se kromě stálic - panů profesorů Fingerlanda, Šilhy a Špačka - zúčastnili části výměny i pan ředitel Mašek a paní profesorka Špačková.

S několika studenty stávající osmé B a dvěma relikty z té loňské jsme se v sobotu vypravili na přednášku Dalajlámy. Protože se vůči Své/Jeho Svatosti v přednášce vymezoval, zůstane tedy, při vší úctě, u tohoto označení.

lajkněte si na facebooku stránky ŠK DDM AG a budete mít aktuální informace z první ruky....

a pro ty, kteří si ještě profil na FB nestačili zařídit máme níže ty nejdůležitější informace

Pan profesor Lauschmann se rozhodl v rámci letošního školního projektu obnovit tradici cykloseriálů, tentokrát dvoudílným objezdem OKOlo Prahy. Na Zličíně se nás sešlo devatenáct a vydali jsme se nejprve na Krteň, kde jsme obdivovali starý kostelíček, jehož některé části pochází až z doby románské. Už cestou sem se někteří pustili terénem, zatím ovšem celkem pohodovým. Drsnější terén měl teprve přijít...

Školní psycholog - učebna 509.
Konzultační hodiny v září 2013:

Jiřina Borůvková: čtvrtek 19.9. 13-16:00
Renata Kolářová: středa 25.9. 13-16:00

Psycholožky Renata Kolářová a Jiřina Borůvková, působící v rámci školního klubu, nabízí všem studentům nové programy pro jednotlivce či malé skupinky (cca 4-8 osob). Programy zahrnují pravidelné setkávání, termíny budou stanoveny po společné dohodě.

Roční plán 2013/2014 má strukturu přehledného kalendáře.

ZVADLO Podzim 2013
Rozpis akcí na příští půlrok.


Podle cykloseriálu STŘÍBRNÉ oKOLO Prahy 2000-2001
otvíráme Dvoudílný cykloseriál: STŘÍBRNÉ OKOlo Prahy

1.díl : Jih, SO 7/9/2013

Milí přátelé bicyklů - z AG i odjinud !
Letošní rok bude různým způsobem vzpomínací.

O polsko-českém cykloputování 19.-23.8. 2013

Jako loni do Rakouska, tak i letošní srpnová kola zamířila za domácí humna - jenže na sever.

Školní klub a Dům dětí a mládeže připravil aktuální nabídku kroužků ZDE.

Najděte si ten svůj a přijďte se zapsat v pondělí 2.9. v 11 hodin do auly školy.

... jenže nová doba dotírá: mladí už nechtějí pást krávy a lopotit se na strmých políčkách. Odcházejí do měst - většinou do Čech - časem za nimi jdou i rodiče, a tak se zdejší vesnice vylidňují. O prázdninách je tu ale veseleji: vracejí se mladí i staří a rodiny se znovu setkávají. Do toho každou sobotu přiveze z ČR autobus pana Hrůzy 50 návštěvníků, kteří až do příští neděle různě křižují krajem po českých turistických značkách podle mapy KČT Banát.

(Příběhy bezpráví, Mene tekel, setkání s pamětníky, historické reflexe)

V letošním školním roce jsme se opět dotkli alespoň v některých hodinách témat historie 20. století - často témat citlivých, společensky výbušných, někdy s nádechem dobrodružství, plných krizových situací, se kterými se jako společnost i jednotlivci jen velmi těžko a pomalu vyrovnáváme. Ohrožují nás pocity deprese, odcizení, jsme svědky současné deziluze a máme co dělat, abychom těmto silným náladám nepodléhali.

Život
Miloš Šuchma se narodil v roce 1940 v Praze. Pro studenty AG byla zajímavá skutečnost, že tehdy bydlel se svými rodiči ve Francouzské ulici č. 8 a navštěvoval v nynější budově AG třetí třídu základní školy ve školním roce 1948-49 (kdy ještě vyučovaly řádové sestry), v roce 1949 pak pokračoval ve stejné budově na necírkevní škole.

PhDr. Olga Bezděková se narodila v roce 1946. Je autorkou řady článků a recenzí. Vystudovala filosofickou fakultu UK, obor knihovnictví, literatura a dětská literatura. Pracovala jako bibliografka v Národní knihovně. V letech 2008-2009 byla dokumentaristkou v Ústavu pro studium totalitních režimů. Je spoluautorkou samizdatové publikace Píseň úplňku, vydané v r. 1986 ve snaze o rehabilitaci spisovatele Jaroslava Foglara. 

26. února 2013 v Biografu Konvikt-Ponrepo se studenti sext zúčastnili diskusního kulatého stolu na téma Umění v nesvobodě. Svědomí umělce.

Ve čtvrtek 20. června proběhlo na AG palačinkové dopoledne. Na programu byla samozřejmě výroba palačinek, burza knih, společenské hry, hudba i zpěv francouzských písní - karaoke.

Níže najdete odkaz na blog s texty a fotografiemi studentů, kteří se zúčastnili výměny s francouzským gymnáziem St. Vincent v Rennes. Texty jsou v češtině, angličtině a francouzštině.

Přejeme všem příjemné čtení a podívanou!!!

praguerennes13.blogspot.cz

Maturitní týden je obdobím, kdy škola funguje ve zvláštním režimu. Toho využila 3. A a vypravila se do Londýna. Jejich studijní cesta je inspirovala k sepsání přiloženého miniprůvodce, který popisuje, co v Londýně v květnu prožili, a ukazuje, co byste ve městě nad Temží mohli prožít vy. Nahlédněte.

Ve čtvrtek 30. května 2013 jsme my, obě sexty, s paní prof. Pabištovou a také s paní prof. Angelovou společně navštívily představení Strakonický dudák v nedalekém divadle D21. Moderní zpracování klasického příběhu nemuselo každého nadchnout, přesto jsme se shodli, že celkově bylo představení velmi dobré a místy i velice vtipné, jen lehce aktualizované. Švanda z 19. století, v podání Petra Strnada j. h., naštěstí na motorce po jevišti nejezdil.

Bylo teplé úterní odpoledne, 14. května 2013 a my jsme se s paní profesorkou Pabištovou vypravili na exkurzi do azylového domu mezi bezdomovce. Už před dveřmi stáli lidé ve špinavém oblečení. Bylo jasné, že k tomuto domu patří. I kdybych nevěděla, kam jdeme, poznala bych to už v hale. Ten zápach se tam prostě udrží. I když se každý den uklízí a větrá, tak se téměř nulová hygiena drží všech stěn.

V úterý 7. května 2013 jsme se v doprovodu paní profesorky Pabištové vydali se seminářem z psychologie na exkurzi do azylového domu pro matky a matky s dětmi Gloria. Cesta tam nebyla zrovna nejkratší, ale dům jsme s malou pomocí kolemjdoucí paní bez problémů našli.

V pátek 14.června 2013 se od 18 hodin ve velké tělocvičně Arcibiskupského gymnázia konala AKADEMIE AG. Akademii měli tento rok na starost studenti z 6.A a 6.B a celý večer byl velmi vydařený!

V úterý 11.6. se v aule školy konala hudební soutěž TALENT AG.
V porotě zasedli dva profesoři, Anna Würtherlová a Christián Pšenička, a dva studenti, Štěpánka Moudrá a Matyáš Berdych.
V jedenáct hodin se v aule sešlo přes 100 posluchačů, aby si poslechli krásné výkony mladých hudebníků.

Veřejné zasedání stravovací komise pro všechny strávníky a jejich rodiče: 17.6. pondělí od 15.30 hod.

BANÁT 2-11/8/ 2013
Oživlá česká minulost v kopcích jihozápadních Karpat
Přihlášky uzavřeny, kapacita naplněna

Zápis ze zasedání Rady rodičů při Arcibiskupském gymnáziu v Praze ze dne 10.4.2013

V pátek 7.6. se v útrobách tělocvičny uskutečnil volejbalový turnaj smíšených týmů (1 vyučující + 3 žáci).

A protože všechno má svůj konec, dostali maturanti svá poslední vysvědčení a v tu chvíli skončila jejich AG cesta. Vysvědčení se letos předávala v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí.

Agora je v původním významu shromáždění, tržiště, veřejné prostranství. Naším záměrem je vytvořit něco podobného na naší škole, alespoň na jeden den.

Biologický kroužek zve všechny zájemce na výstavu. Pojďte se s námi podívat na živočichy, kteří žijí v České republice, ale ještě jste je neviděli! Můžete se těšit například na chráněného krajníka pižmového, všechny naše druhy raků a obří larvu potápníka.

Z důvodu trvající povodňové situace a výrazného omezení MHD v centru Prahy se ruší výuka také v úterý 4. června 2013 v plném rozsahu. Učitelé rovněž nemusí chodit do školy, mohou pracovat doma.

What surprised us most? / Co nás nejvíc překvapilo?

KLADSKO a okolí, 19.-23.8. 2013
Z východních Čech přes Polsko na Moravu a zpět

Milí přátelé bicyklů a modré oblohy !
Naše tradiční srpnová kola tentokrát zamíří na severovýchod a tak jako loni budou mírně zahraniční. Kladská kotlina patřila dlouho k zemím koruny české; my jí věnujeme dva z pěti dnů našeho putování. Pak se vydrápeme do Kladského sedla a už po moravské straně hraničních hor se stočíme opět zpátky do Čech.

Z důvodu povodňové situace v Praze a výraznému omezení městské hromadné dopravy prosíme žáky, aby v pondělí 3. 6. 2013 nechodili do školy. Učitele naopak žádáme, aby do školy dorazili a zajistili program pro ty žáky, kteří přijdou. V úterý a další dny by už měla výuka probíhat normálně podle běžného rozvrhu.

Jak vypadá scan z mikroskopu? Zjistili jsme to!
Dne 15.5.2013 se Ekotým a hosté přidali k Biologickému kroužku AG a společně jsme se vypravili do speciální laboratoře Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Vše to začalo v Praze na Hlavním nádraží. Rychlík měl zpoždění asi 1 hodinu. Poté jsme vyrazili do Velemína v Českém středohoří. Po příjezdu nás čekalo překvapení. Osobák odjel bez nás a tak jsme museli jet autobusem. Po dosažení cíle (Velemín) jsme se uchýlili do přírodovědné stanice.

Školní psycholog - Mgr. Hana Jelínková, učebna 509.
Konzultační hodiny v červnu 2013:
středa 5.6. 13:30-17:00
čtvrtek 20.6. 13:30-17:00

Je zahájeno třetí kolo přihlašování do seminářů. Semináře obsazené jen šesti a méně zájemci (mimo semináře ve zvláštním režimu) byly z nabídky odstraněny.

  • Zkontrolujte si po přihlášení do seminářové aplikace, jestli nebyl vámi vybraný seminář zrušen.
  • Přihlásí se studenti, kterým byl některý původně vybraný seminář zrušen, aby dodrželi stanovený počet seminářů (kvartáni a kvintáni jeden vybraný seminář, sextáni dva, septimáni čtyři).

Přihlašování ve 3. kole bude ukončeno v pondělí 3. června ve 12:00 hod. Podrobnější informace v pravidlech přihlašování: Přihlašování do seminářů 2013/2014.

Vážení, milí a drazí, srdečně Vás zveme na naší pohádkovou akademii.

Dále Vás ještě srdečněji prosíme, abyste pozvání šířili dále. (Svým spolužákům, rodičům, babičkám, profesorům, strašidlům pod postelemi, kostlivcům ve skříních a třeba i žábám.)

V pondělí 22. května 2013 se třídy septim zúčastnily druhého ročníku sportovně laděné akce s názvem Ajťáci na Arcigu. Akce byla pořádána ve spolupráci s Fakultou informačních technologií při ČVUT a s podporou společnosti Google. Dopolední program se odehrával v nedalekých Havlíčkových sadech. Počasí bylo ryze májové. Chvíli svítilo slunce, chvíli bylo pod mrakem. Stejně jako v loňském roce byli žáci rozděleni do tří skupin a každá z nich byla vyslána na jedno stanoviště, kde na ně čekala informaticky laděná disciplína.

Zveme všechny spolužáky, rodiče a učitele na povídání o naší cestě do Izraele, spojené s promítáním fotek. Sejdeme se tuto středu 29. 5. ve 14.15 hod v knihovně AG. Těšíme se na vás!
Poutníci ze 3.A, 3.B a 6.B

P.S.: Můžete navštívit i náš web http://www.arcig-izrael.webnode.cz, který postupně vytváříme.

Ve čtvrtek 16.5. 2013 se konalo MaSo - MAtematická SOutěž čtyřčlenných družstev. Naše družstvo Arcig 1 obsadilo vynikající 7. místo mezi 78 týmy, družstvo Arcig 2 skončilo se ctí na 54. místě.

Obhajoby maturitních prací ze ZSV už tento pátek 17. května 2013 !

Milí přátelé, spolužáci, známí a příznivci AG a vůbec školních chodeb, zveme Vás srdečně na naše veřejné obhajoby ze společenských věd.

Dne 22.4.2013 jsme se my- primy- o 5. vyučovací hodině účastnily biologické přednášky o plazech a obojživelnících, kterou si pro nás připravil biolog pan Josef Boháč. Začali jsme obojživelníky.

Nabídka pro studenty AG
Psycholožky Renata Kolářová a Hana Jelínková působící v rámci školního klubu nabízí všem studentům nové programy zaměřené na rozvoj osobnosti. Program zahrnuje pravidelné setkávání, počet setkání bude stanoven po společné dohodě.

Měla to být třešnička na dortu, ale vůbec nic tam nejni!
Naštěstí onen dort - totiž ty Brdy - tam byly a ukázaly se v celé své jarní kráse.

Letošní první cykloakce padla na sváteční středu 8.května a přilákala 18 kolistů z AG a okruhu přátel.

Vzhledem k administrativní chybě v seminářích je prodlouženo přihlašování ve druhém kole do pátku 17.5. 2013 do 12.00 hodin.
Prosím, zkontrolujte si zapsané semináře!

Při vstupu do tříd ve čtvrtém patře se něco změnilo. Malířské stojany s vystavenou olejomalbou , model vlakového kolejiště či umělecká keramika ukazovaly, že o běžnou výuku zde již nepůjde.

V pátek 10. května se odehrávaly v učebnách oktáv výtvarné maturitní obhajoby. Studenti výtvarného semináře se zaměřili na individuální témata a tvořili v různých polohách výtvarného umění. Obrazy lidského těla, znepokojivý film o plastické chirurgii, úskalí i fantazie dětské ilustrace, keramický šperk s neobvyklými geologickými vzorky, kachle inspirované K. Plickou a další práce dokazovaly výtvarné nasazení autorů.

Jako každý rok se vyučující Arcibiskupského gymnázia účastnili tradičního volejbalového turnaje konaném na Gymnáziu Nad Kavalírkou.

Zveme všechny příznivce výtvarného umění, filmu, užitého umění, ale i technické modelařiny na obhajobu výtvarných maturitních prací, která se bude konat již tento pátek 10. května od 10:30 hodin. Tentokráte budou díla vystavena v učebnách oktáv ve čtvrtém patře budovy školy. Poznáte zajímavou skladbu děl od animovaného filmu, keramiky, knihařských technik až po díla figurální malby.

Je zahájeno druhé kolo přihlašování do seminářů. Semináře obsazené jen čtyřmi a méně zájemci (mimo semináře ve zvláštním režimu) byly z nabídky odstraněny.

Biologický kroužek zve všechny zájemce o návštěvu unikátního pracoviště Skenovací Elektronové Mikroskopie, která proběhne ve středu 15.5. odpoledne.

I devátý jarní maratón se vydařil - navzdory nevlídnému počasí. Kromě sluníčka totiž vlastně nic nechybělo : lesy plné různých kytek, skřivánci nad poli a loukami, občas výrazné místo (letos Karlík, Karlštejn, Svatý Jan p.Skalou, Solvayovy lomy aj.). Hlavně však se opět sešel početný houf příjemných lidiček ochotných k povídání, k legráckám i k dravé hříčce (letos klasika: Pyroman Gríša /=Trojnožka/ a navečer ještě na přání lidu Kabíla).

  • dostavte se k písemné zkoušce státní maturity dle rozpisu alespoň 10 minut před zahájením zkoušky;
  • pro ČJ - písemnou práci si s sebou přineste, máte-li, pravidla českého pravopisu;
  • pro M - didaktický test si přineste matematické, fyzikální a chemické tabulky, rýsovací potřeby a kalkulátor bez grafického režimu;
  • pro cizí jazyk - písemná práce si vezměte slovník bez přílohy.


Rozpis jednotlivých zkoušek v příloze: maturity-statni-13.pdf

Májová cykloexpedice mj. na radarovou kótu 718 m
Středa 8.5. 2013

Milí přátelé bicyklů!
Letos v květnu nevychází volno na tradiční vícedenní cyklovýjezd, ale aspoň na jeden den vyrazíme, ne?

Na přelomu března a dubna se dva naši studenti zúčastnili vyšších kol latinské olympiády. V zemském kole v kategorii A (studenti, kteří mají latinu jeden nebo dva roky) se Václav Santolík umístil na děleném devátém místě. V kategorii B (studenti, kteří mají latinu více než dva roky) pak Líza Laškevičová dosáhla dokonce skvělého čtvrtého místa, což jí stačilo na postup do závěrečného republikového kola. Tam si svou pozici udržela a obsadila tedy celkové čtvrté místo v ČR!

Studenti kvinty A se v rámci výuky problematiky Zvuk a video, učiva předmětu Informační a výpočetní technologie, ponořili do tajů filmařiny. Látka byla zakončena video projektem ve skupinách, kde si studenti vyzkoušeli získané znalosti a dovednosti přetavit v praktický výstup.

Pravidla přihlašování do seminářů 2013/2014

Ve školním roce 2013/2014 je v počáteční nabídce přibližně 60 seminářů. Nabídka obsahuje charakteristiky a specifikace seminářů podle ročníků, pro které jsou semináře určeny. Šest z nich bude německých pro studenty ve sprachdiplomovém programu. Semináře projdou soutěží o zájem studentů. Studenti si elektronicky zapíší semináře podle vlastní volby, a to tak, že v kvintě a sextě zvolí po 1 dvouhodinovém semináři, v septimě 2 dvouhodinové semináře a v oktávě 4 dvouhodinové semináře.

Školní psycholog - Mgr. Hana Jelínková, učebna 509.
Konzultační hodiny v květnu 2013:
čtvrtek 2.5. 15:00- 17:00
čtvrtek 9.5. 12:00- 17:00
středa 15.5. 13:30- 17:00
středa 22.5. 13:30- 17:00
středa 29.5. 14:30- 17:00

V úterý 23.4. se vypravil basketbalový kroužek a přátelé ve složení Kuba Staněk (5.A), Kryštof Verner (5.A), Štěpán Touma (5.A), Vojta Jirásek (8.B), Petr Kubíček (8.B), Vašek Novák (8.B) a Vláďa Beran na druhé utkání čtvrtfinále play-off Mattoni NBL mezi USK Praha a úřadujícím mistrem z Nymburka.

Nabídka seminářů pro školní rok 2012 - 2013.

AVÍZO : O prázdninách se chystá ... BANÁT 2-11/8/2013
Rumunské hory + české vesnice: oživlá minulost v kopcích nad Dunajem

Po úspěchu v krajském kole soutěže a postupu do celostátní kvalifikace, která se konala 19. 4. 2013, se studentka Kristýna Čechová ze 7. B navzdory velké konkurenci (např. bilingvních gymnázií) propracovala mezi 8 nejlepších debatantů z celé republiky, kteří kromě postupu do nejvyšších kol získali jako odměnu několikadenní pobyt v Německu s tréninkem v debatování. Blahopřejeme!

A co se zpívalo letos? Podzim 2012 - (28.): Oči všech se upírají a Celé věky čekaly ;

jaro 2013 - (29.): kánon Shalom chaverim a Divné to věci dnes .

12. dubna 2013 se naši studenti zúčastnili mezinárodní matematické soutěže NÁBOJ, v níž se utkala pětičlenná družstva z ČR, SR a SRN.

Dobrá zpráva pro všechny schopné studenty s invenci a ochotou udělat něco dobrého pro ostatní.
Po loňském úspěšném navázání na tradici z minulých let Rada rodičů při AG vyhlašuje další ročník Ceny Rady rodičů.

Jeder kennt Agónie, die tschechische Schülerzeitung auf unserer Schule. Wissen Sie aber, dass es hier auch eine kleine elektronische Schülerzeitung auf Deutsch gibt?

V úterý 9.2. jela třída IV.A s prof. Truhlářovou a Chloupkovou na dvě exkurze - do automobilky TPCA u Kolína a do potravinářské výrobny tyčinek firmy RUPA v Hostivaři.

13. ledna 2013 časně zrána v 8.30 jsme opustili školní vyučování a vyrazili do Krkonoš.Z autobusu jsme vystoupili v horském středisku Harrachov. Do chaty vzdálené 2 km jsme museli šlapat pěšky, až na pár jedinců, kteří jeli se zavazadly rolbou. V chatě nás čekal oběd.Po obědě jsme všichni vyrazili na svah,kde jsme byli rozřazeni do skupin podle výkonnosti.Večer nás čekala večeře a večerní program, jehož tématem bylo seznámení s řádem LVK a přednáška o mazání lyží.

Třída sekunda A se letos již od září zúčastňuje korespondenční soutěže Eurorébus. A to tak úspěšně, že dívky postoupily do krajského kola jak v soutěži tříd, tak pět dívek v soutěži jednotlivců.

Milí rodiče,
jak jste již zaznamenali, tuto středu - 10. dubna 2013 proběhne pedagogická rada a vzápětí po ní se o výsledcích svých dětí dozvíte na třídních schůzkách. Zde naleznete informace o programu schůzek, přítomnosti učitelů na konzultacích a přítomnosti učitelů v jednotlivých třídách. Pavel Málek

Letos jsme měli možnost se přihlásit do česko-francouzské výměny. Ti, kdo této příležitosti využili, opéčovávali od 18. do 27. března své korespondenty z Rennes. Nejčastější odpovědi, popisující pobyt francouzských studentů v Praze a v rodinách, se dočtete dále (v původním i, pro jistotu, v přeloženém znění).

S radostí oznamujeme všem divákům, že se naše pohádka v mezinárodní soutěži Märchen 2.0 - Ein Videowettbewerb umístila na pěkném sedmém místě.

Cesta VI. A za Bohuslavem Reynkem, básníkem ticha a kontemplace, 20. března - 21. března 2013

Ještě zimní krajina spala pod sněhem. Kraj Vysočiny malebně, a přesto studeně nastavoval svou výraznou tvář. Černá a bílá se stala jasnou dominantou. Mihotavé slunce ozařovalo holé větve a do starých oken básníkova rodného domu v Petrkově přinášelo studenou záři. Synové pana Bohuslava Reynka, Jiří a Daniel, nás již očekávali.

Sobota 20.4.2013: tradiční jarní provětrávka

Milí přátelé modré oblohy ! Blížící se maratón - historicky devátý od roku 2005 - povede místy známými, ale vždy pěknými, a doufejme už také jarně oděnými.

Ve vlaku:
Kdy budete vystupovat?, ptá se paní s kočárkem, aby mohla včas uvolnit chodbičku.
Příští hodinu, odpovídá pohotově jedna z kolegyň.

V letošním školním roce se všem našim 27 oktavánům-diplomantům podařilo uspět u zkoušek na Německý jazykový diplom bez výjimky. Z toho 18 na nejvyšší úrovni. Je to krásný, snad i trochu překvapivý výsledek, a ačkoli naše gymnázium vždy patřilo k nejúspěšnějším v ČR, na takové vítězství jsme několik let čekali.

Školní psycholog - Mgr. Hana Jelínková, učebna 509.

Konzultační hodiny v dubnu 2013:
středa 3.4. 13:30- 16:30
středa 10.4. 13:30- 17:00
čtvrtek 18.4. 13:00- 17:00
středa 24.4. 13:30- 17:00

Tradiční jarní happening, čtvrtek 21.3. 8,05 - 8,13 v přízemí.
Pánové (i dámy) kraťasy nad kolena, dámy též sukně nad kolena.
Na yaro spolu s vámi se těší Zdeněk Lauschmann.

Uklízečky a Ilegální ZOO ...

Letošní tradiční tombolový výlet měl hlavně po ránu ráz ještě zimní - na Komořanském potoce byly k vidění doslova ledové zázraky - předjarní sluníčko však vytáhlo ze země už také centimetr nové trávy.

Vážení rodiče, kolegové, přátelé Arcibiskupského gymnázia, vážení přátelé hudby baroka a klasicismu,

srdečně Vás tímto zveme na velikonoční koncert Arcibiskupského gymnázia, který se bude konat ve čtvrtek 4. dubna 2013 od 19.00 v barokním sále bývalého klášterního refektáře Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích (Vyšehradská 49/320, Praha 2 - Nové Město). Sál je vytápěn, s bezbariérovým přístupem.

ŠANCE - SOBOTA 23.3. 2013

Hezkými místy ještě v Praze - v nadějném předjarním povětří

Kryptické? Pod šifrou se skrývá zpráva o účasti studentů AG na florbalovém turnaji O pohár ředitele gymnázia Open Gate, konaném tamtéž. Tedy v Babicích, i když nebyla úplně vyloučena varianta v Babici.

CHOLUPICKÁ TOMBOLA
Tradiční předjarní výlet - so 16.3. 2013


Výsledková listina školního kola ANGLICKÉ OLYMPIÁDY
pro primy a sekundy

Do školního kola latinské olympiády se přihlásilo sedm studentů, pět z kategorie A (kvarty a kvinty) a dva z kategorie B (sexty, septimy). Do zemského kola, které se uskuteční 22. března 2013, postupuje vždy pouze vítěz každé kategorie (Václav Santolík a Jelizaveta Laškevičová), soutěžící na druhém místě jsou náhradníci (Andrea Grossová a Vojtěch Kovář).

Školní psycholog - Mgr. Hana Jelínková, učebna 509.

Konzultační hodiny v březnu 2013:
pátek 8.3. 13:00- 17:00
čtvrtek 14.3. 13:00- 17:00
středa 20.3. 13:30- 17:00
středa 27.3. 13:00- 15:30

20.2. 2013 proběhlo obvodní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce kategorie IIIA, tj. střední školy a vyšší gymnázia. Podívejte se na výsledkovou listinu:

Onehdá přišel otec Míček za osmáky a pravil, že chtějí-li se setkat s Bohem, tak ať jedou do Slaného. A jak pravil, tak se také stalo. Množství lidu z oktávy B se zvedlo a jelo se tomu podívat na kobylku mezi v sandály obuté, leč přesto bosé karmelitány, a to přímo do jejich kláštera. Oni by tomu možná říkali konvent, ale pro nás to byl prostě klášter, neb tam bylo spíš chladno než teplo a tlusté zdi nás obklopovaly po celou dobu a ze všech stran.

V posledních dvou letech naši studenti ukázali, že němčina je na AG v pohybu nejen díky přípravě k DSD a výměnným pobytům. Výsledkové listiny obvodního kola olympiády v NJ z ledna a února 2013 jsou toho důkazem.

Chcete se seznámit s vodními ptáky, které můžete potkat na Vltavě i v centru Prahy? Pojďte je s námi pozorovat!
Kdy: 20.2., sraz 14,20 u vrátnice AG, návrat kolem 16h
Dalekohledy a odborný výklad (dr. Jindra Mourková) zajištěny!
Pokud máte zájem se přidat, nahlaste se do 19.2. u Vandy Janštové (kabinet 414, janstova@arcig.cz)

Kroužek 3D tisku se otevírá již toto úterý od 16:20 do 17:50 v učebně 028 dostavbou a kalibrací tiskárny RepRap, kterou vlastnoručně vyrobili žáci naší školy.

V pondělí 28. ledna proběhlo v budově ZŠ Sázavská okresní kolo dějepisné olympiády.

O zimním táboření v Károvském údolí 26.-27.1.2013

Na AG je zimní táboření už také tradičním podnikem, ale přece jen se nekoná pravidelně každý rok.

Běžkařský zájezd dvojíma očima

1-3/3/2013 Lipiny (Benešovsko)
Motto : Něco pro tělo, něco pro duši Aneb Trochu do těla, trochu přes duši

Milí přátelé z AG i odjinud! Blíží se konec zimy a s ním je tu tradiční mírně duchovní zájezd pro rozmanité zájemce z řad současných i bývalých studentů a dalších přátel.


AVÍZO : Chystají se dvě předjarní akce

Ve středu a ve čtvrtek proběhla obvodní kola OCJ, zde můžete zhlédnout výsledkovou listinu.
Zúčastněným děkujeme za reprezentaci, postupujícím gratulujeme a držíme palce do krajského kola.
Marie Kroftová

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V LATINSKÉM JAZYCE
Pro koho: Pro všechny nadšené latináře! Soutěží se ve dvou kategoriích, kategorie A je pro kvartány a kvintány, kategorie B pro sextány a septimány.

Kdy: 20. února od 14:40

Ve středu 30.1. v 16:00 proběhl v útrobách budovy Arcibiskupského gymnázia dlouho očekávaný zápas mezi Učitelským sborem Arcigu a Školním basketbalovým kroužkem. Učitelský sbor nastoupil v černých dresech s maskotem žraloka. Basketbalový kroužek zvolil své bílé dresy s maskotem basketbalového míče s beraními rohy.

VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE
ze dne 25.1.2013

V sobotu 26.1.2013 v 17:30 se v útrobách haly Na Folimance utkal domácí tým USK Praha proti Pardubicím. Tohoto nakonec jednostranného utkání se zúčastnil i školní basketbalový kroužek doprovázen profesorkou Moravcovou a profesorem Beranem.

Školní psycholog - Mgr. Hana Jelínková, učebna 509.

Konzultační hodiny v únoru 2013:
středa 6.2. 13:30- 17:00
čtvrtek 21.2. 13:00- 17:00
středa 27.2. 13:00- 17:00

přítomni: Raymond Čamov (odchod 18:10), Michal Ibl, Jan Jirout, Roman Mazur, Milan Polívka, Josef Šilha, Ondřej Špaček
omluveny: Eva Špačková, Monika Vernerová
host: Richard Mašek
Všechna jména P. T.

Jednání školské rady proběhlo mezi 16:30 a 18:30, vedl je Michal Ibl, zápis provedl Ondřej Špaček. Příští jednání školské rady proběhne 9. dubna od 16:30 v učebně č. 301.

V pátek 25. 1. 2013 na svátek obrácení sv. Pavla nebude školní mše sv. jako obvykle ráno, ale ve 13.00 ve velké kapli v suterénu školy.
otec František

Na základě první části, tj. poslechu z 22. 1. 2013 postupují do ústního kola 24. 1. tito studenti:

Ve čtvrtek 17.1. se na Kotlářce odehrálo finále turnaje florbalu starších žáků.

GUFPY a OWISK - sobota 26.1.2013
Zimní výlet od  Germánů k Indiánům

Milí přátelé čerstvého povětří, letošní zima je konečně hezky bílá - doufejme, že to vydrží. Tento lednový výlet bude možná dokonce trochu drsný, a proto pojedeme jen blízko za Prahu, aby návrat byl rychlý. Poobědváme u ohně v Károvském údolí, kde skupina otrlců hodlá tábořit v teepee.

Milí studenti kvint, sext a septim,
umíte dobře anglicky? Přijďte si zasoutěžit!

ZIMNÍ TÁBOŘENÍ 2013
Károvské údolí 26. - 27. ledna 2013

Milí přátelé - romantici i drsňáci!

Mimořádné jednání Školské rady

Ještě zbývá posledních pár volných míst v dubnovém zájezdu do Izraele, určeném převážně pro tercie. Pokud máte o zájezd zájem a dosud jste ho neprojevili, ozvěte se prosím nejpozději do 18.1. prof. Bohaté nebo prof. Beranovi. U nich také můžete získat podrobnější informace.
Lucie Bohatá

Ředitel školy, oktávy A a B a Rada rodičů si Vás dovolují pozvat na XVIII. Maturitní ples Arcibiskupského gymnázia, který se bude konat ve čtvrtek 31. ledna 2013 od 20:00 v Národním domě na Vinohradech.

Běžkařská provětrávka v Jizerských horách

Milí přátelé klouzavých prkének!
Nejbližší spolehlivě zasněžené hory jsou pro nás i letos Jizerky.
Po zdařilé loňské výpravě na Jizeru zkusíme jiný hezký okruh z Bedřichova, dostupného z Prahy přes Liberec naštěstí velmi rychle.

Učitelský sbor přijímá výzvu studentů.

ZVADLO Zima - léto 2013
Rozpis akcí na příští půlrok.


Studentům španělštiny všech ročníků počínaje tercií se otevírá možnost navštívit v dubnu tohoto školního roku jih Španělska a poznat kouzlo Andaluzie a tamních památek, hor a pláží. Bližší informace najdete v příloze nebo u prof. Kateřiny Brožové (518). V případě zájmu se přihlašujte do 18.1.