Exkurze třídy kvarty A - 2013

V úterý 9.2. jela třída IV.A s prof. Truhlářovou a Chloupkovou na dvě exkurze - do automobilky TPCA u Kolína a do potravinářské výrobny tyčinek firmy RUPA v Hostivaři.

Odjíždělo se v 7 hodin ráno autobusem od Vinohradského divadla, protože exkurze byla objednána již na půl devátou. Nová kolínská automobilka TPCA je na prohlídky zařízena, v infocentru nám nejprve promítli film o výstavbě celého areálu a o jednotlivých pracovištích výrobního procesu.

Poté nás posadili do vláčku, v helmách, ochranných brýlích a se sluchátky na uších. A provezli nás trasou 1,5 km přímo ve výrobních či spíše montážních halách, vše jsme viděli v reálu. Úžasný zážitek! Celá výroba je hodně mechanizovaná, ale je tam i dost ruční práce - vše na pásech a dělníci musí stíhat tempo (např. za minutu musí upevnit 20 šroubků, tj. jeden za 3 s). Každých 69 s je hotové jedno auto, vyrábí se jen na zakázku, ne na sklad. A podle požadavků zákazníků, takže každé auto má jiné vybavení a barvu. Neuvěřitelná logistika v dodávání jednotlivých dílů k montáži, neboť ty se vozí jen několik hodin před použitím. Roční výroba ve dvou směnách je kolem 300 tisíc vozů. Ve výrobních halách je zákaz focení, snímky máme tedy jen z infocentra.

Na druhou exkurzi jsme přejeli do Prahy Hostivaře, kde sídlí firma RUPA, která vyrábí asi 160 druhů různých tyčinek. Vzali nás opět přímo do provozu, viděli jsme pásovou výrobu sojových suků a mussli tyčinek. Nejdříve jsme však vyfasovali ochranné pláště a čepice, moc nám to slušelo. Na závěr exkurze jsme dostali vzorky tyčinek k ochutnání, dost dobré.

Myslím, že obě exkurze byly velmi zajímavé a poučné. Možná i pro žáky motivující k učení,
po dnešních zážitcích si mohli uvědomit nelehkou práci dělníka v pásové výrobě.

Napsala: Jana Chloupková