Z

Zeměpis vede k poznání přírodních a společenskohospodářských jevů na Zemi v jejich vzájemných vazbách.

Cíle výuky: 

Cílem předmětu je seznámit studety se základními zeměpisnými pojmy a poznatky o Zemi, se vztahy mezi přírodou a společností. Studenti se seznamují s jednotlivými regiony Země, s periferními a jádrovými oblastmi jako se vzájemně propojeným systémem, jehož součásti na sebe působí a ovlivňují se. Předmět vede studenty ke srovnávání a třídění poznatků o regionech, k jejich hodnocení z hlediska současného i budoucího využití krajiny a životního prostředí.

Hodinová dotace: 

Zeměpis se povinně vyučuje od primy do sexty.

  • prima - 1 vyučovací hodina týdně
  • sekunda až sexta - 2 vyučovací hodiny týdně
  • v oktávě je možné navštěvovat zeměpisný seminář
Co učíme: 

prima - Země jako vesmírné těleso, kartografie, fyzickogeografické sféry Země

sekunda - světový oceán, polární oblasti, regionální geografie - Afrika, Austrálie a Oceánie, Amerika

tercie - regionální geografie - Asie, Evropa

kvarta - Česká republika, současný svět - obyvatelstvo a sídla, hospodářství

kvinta - politická geografie, Země jako vesmírné těleso, kartografie, fyzickogeografická sféra

sexta - regionální geografie světa (vybrané regiony)

Jak učíme: 

Používáme frontální výuku doplněnou prezentacemi, filmy, obrázky, zeměpisnými aktualitami a moderními metodami (brainstorming, mentální mapy, skládankové učení,...)

V každém ročníku: 1 - 2 akce se zeměpisnou náplní, které navazují na probírané učivo a doplňují ho (planetárium, festival Jeden svět, cestopisné pořady, exkurze - kvarty)

Učebnice a další materiály: 

učebnice - nakladatelství České geografické společnosti

atlasy - nakladatelství Kartografie Praha (Školní atlas světa, Česká republika), nakladatelství TERRA - Školní atlas dnešního světa

Učitelé E-mail Konzultace
Michaela Truhlářová truhlarova@arcig.cz dle dohody

Články k tématu Z

Obrázek k článku Zpráva o 5. lekci projektu 3.B O ochraně klimatu

Ve čtvrtek 23.5. proběhla pátá (předposlední) lekce celoročního projektu 3.B O ochraně klimatu.

Obrázek k článku Zpráva o 4. lekci projektu 3. B - O ochraně klimatu

Ve čtvrtek 2. 5. proběhla již čtvrtá lekce celoročního projektu 3. B O ochraně klimatu.

Obrázek k článku Klimatický program tercie B

Dne 30. ledna jsme absolvovali klimatický program s paní profesorkou Chloupkovou. Prvně jsme se ve skupinkách vydali do pražských ulic.

Obrázek k článku Dny geografie

Tento týden probíhají v Praze Dny geografie.

Obrázek k článku Víme, co vlastně jíme a pijeme?

…aneb výprava 4.A za původem a výrobci našich oblíbených nápojů a (nejen) müsli tyčinek

Obrázek k článku Exkurze 4. B do Ústřední čistírny odpadních vod v Praze 6

S paní profesorkou Truhlářovou jsme šli na komentovanou prohlídku areálu ČOV a byli jsme seznámeni s procesem čištění hezky krok po kroku – od zachycování těch největších ...

Obrázek k článku Zeměpisná soutěž Pražský globus

Ve středu 23. 11. 2022 se bude konat soutěž Pražský globus (4. + 5. vyučovací hodinu).

Obrázek k článku 4.B v lese

V pondělí čtvrtého listopadu se naše třída 4.B v doprovodu pánů profesorů Málka a Hyacinta nalodila ráno do autobusu na smíchovském nádraží a nadšeně vyrazila do Rožmitálu pod Třemšínem.

Obrázek k článku Tercie v kině na zeměpisném pořadu o Íránu

V úterý 22. října vyrazily tercie s paní profesorkou Truhlářovou do kina na zeměpisný pořad o Íránu.

Obrázek k článku Kvarta A v přírodě

...Po krátkém zaškolení už za zvuku náhodných výkřiků taháme klestí z pasek. O něco později za zvuku – tentokrát už synchronizovaných odpovědí – probíhá mše. K závěru večera shlédneme film od National Geographic. Je s námi konec?...

Stránky