Zpráva o 4. lekci projektu 3. B - O ochraně klimatu

Téma: 

Navázala na minulou lekci, kde žáci vybrali a zaznamenali do mapy klimaticky nejvíce ohrožená místa ve vymezeném regionu poblíž školy. Nyní poznatky z předchozí aktivity překlopili do tzv. Místního akčního plánu pro klima (MAP), kde ještě rozvedli a do detailu popsali především to, co na daných místech hrozí, co tam chybí a jaké změny doporučují – navrhli možnosti řešení.

Žáci pracovali v menších skupinkách (po dvojicích až čtveřicích). Nejdříve vypočítali podle tabulky klimatické zóny a jejich náchylnosti k vybraným hrozbám míru ohroženosti vybrané lokality, poté místo navštívili a analyzovali, aby mohli navrhnout potřebná adaptační opatření. Zjištěné poznatky poté sdíleli s ostatními spolužáky.

Lekce žáky bavila a byla pro ně přínosná hlavně tím, že si začali více všímat okolního prostředí, které většinou moc nevnímají.

Jana Chloupková

Galerie: 
Obrázek k článku Zpráva o 4. lekci projektu 3. B - O ochraně klimatu
Obrázek k článku Zpráva o 4. lekci projektu 3. B - O ochraně klimatu
Obrázek k článku Zpráva o 4. lekci projektu 3. B - O ochraně klimatu
Obrázek k článku Zpráva o 4. lekci projektu 3. B - O ochraně klimatu
Obrázek k článku Zpráva o 4. lekci projektu 3. B - O ochraně klimatu
Obrázek k článku Zpráva o 4. lekci projektu 3. B - O ochraně klimatu
Obrázek k článku Zpráva o 4. lekci projektu 3. B - O ochraně klimatu
Obrázek k článku Zpráva o 4. lekci projektu 3. B - O ochraně klimatu
Obrázek k článku Zpráva o 4. lekci projektu 3. B - O ochraně klimatu