Doplňovací volby do školské rady AG

Téma: 

Ve čtvrtek 12. prosince 2013 se budou konat doplňovací volby do školské rady AG na dvě uvolněná místa pro zástupce zletilých žáků nebo zákonné zástupce žáků nezletilých. Volební řád a informace o termínech a způsobu nahlašování kandidátů uvádíme níže.

Určení místa a doby konání voleb do školské rady.

Stanovení způsobu a konečné lhůty pro podávání návrhů na kandidáty do voleb do školské rady.

Volební řád pro volby do školské rady.

Harmonogram voleb.

Jmenování volebního výboru.