Výtvarné maturitní obhajoby

Při vstupu do tříd ve čtvrtém patře se něco změnilo. Malířské stojany s vystavenou olejomalbou , model vlakového kolejiště či umělecká keramika ukazovaly, že o běžnou výuku zde již nepůjde.

V pátek 10. května se odehrávaly v učebnách oktáv výtvarné maturitní obhajoby. Studenti výtvarného semináře se zaměřili na individuální témata a tvořili v různých polohách výtvarného umění. Obrazy lidského těla, znepokojivý film o plastické chirurgii, úskalí i fantazie dětské ilustrace, keramický šperk s neobvyklými geologickými vzorky, kachle inspirované K. Plickou a další práce dokazovaly výtvarné nasazení autorů.

Prezentoval se tu design, ilustrace, užité umění, olejomalba, modelářství, architektura a film. O tuto poslední disciplínu mělo zájem nejvíce diváků, kteří přišli, aby zhlédli práce a zároveň své přátele podpořili. Objevily se i návštěvy mimoškolní, o to si jich více ceníme a děkujeme za jejich zájem. Oponentkou studentů se stala Mgr. Květa Světinská. Jejím úkolem bylo kriticky sledovat práci, sepsat posudek, na který měli možnost studenti reagovat, a v závěru obhajoby klást znepokojivé otázky.
Páteční pozdní odpoledne nakonec dospělo k cíli. Studenti své práce okomentovali a se ctí obhájili. Bude je ale ještě čekat další část, a to ústní zkoušení z dějin umění. Hodně štěstí.
Andrea Angelová


Anna Čadilová Akty - olejomalba
Markéta Chlebovská Notesy a zápisníky - design papírových desek, knihařské práce a vazba
Kateřina Ječmenová Inspirace dílem malíře ak.mal.Štěpána Zavřela - akvarel, akryl
Michal Kubíček Dům - architektonický návrh obytné budovy - prostorový model
Kryštof Kolomý Kolejiště - model, kombinovaná technika
Marta Fischerová Pražské pohledy - keramické kachle inspirované Prahou
Petr Kubíček Pilot - vizuální efekty ve filmu - počítačová animace
Zuzana Jedličková Pop -art inspirace dílem Andyho Warhola - malba
Vojtěch Fingerland Židle - design nábytku
Tereza Havlíková Další, prsím. Stop motion animace
Tereza Šestáková Keramický šperk