Třetí kolo přihlašování do seminářů

Téma: 

Je zahájeno třetí kolo přihlašování do seminářů. Semináře obsazené jen šesti a méně zájemci (mimo semináře ve zvláštním režimu) byly z nabídky odstraněny.

  • Zkontrolujte si po přihlášení do seminářové aplikace, jestli nebyl vámi vybraný seminář zrušen.
  • Přihlásí se studenti, kterým byl některý původně vybraný seminář zrušen, aby dodrželi stanovený počet seminářů (kvartáni a kvintáni jeden vybraný seminář, sextáni dva, septimáni čtyři).

Přihlašování ve 3. kole bude ukončeno v pondělí 3. června ve 12:00 hod. Podrobnější informace v pravidlech přihlašování: Přihlašování do seminářů 2013/2014.

Semináře odstraněné z nabídky:

(Maturitní) seminář ze španělštiny: Jaroslava Vanišová
Filosofický seminář: Daniela Vejvodová, Jan Vašíček
Maturitní historický seminář: Pavel Beneš
Matematika pro septimy: Richard Mašek

Definitivní seznam otevíraných seminářů:

Seminář z informatiky - Pokračujeme s programováním: Lukáš Bernard: 6, 7
Seminář IVT: Vladimír Beran: 8
Úvod do práva: Jiří Punčochář: 7, 8
Chemický seminář: Josef Šilha: 7, 8 (bude rozdělen do dvou skupin)
Maturitní a poslechový seminář z hudební výchovy: Marie Kroftová: 7, 8
Fyzika - maturitní: Petr Kolář: 7, 8
Sbor a orchestr AG: Igor Angelov: 5, 6, 7, 8
Seminář z latinského jazyka: Jana Kaderová: 7, 8
Pedagogický seminář: Jakub Hajíček: 7, 8
Moderní středoevropské dějiny: Jakub Hajíček: 5, 6
Společenskovědní seminář: Jakub Hajíček: 6, 7
Literární toulky: Martina Moravcová: 6, 7
Seminář z matematiky: Zdeněk Vavřín: 5
Zoologický seminář: Landová: 5, 6
Ecce Homo (Somatologie člověka): Pavel Málek: 7, 8
Sempervivum (Umění přežít): Pavel Málek: 6, 7
Academic Reading and Writing: Strategies: Ondřej Špaček: 7, 8
Exciting English: Ondřej Špaček: 5 (bude rozdělen do dvou skupin)
Seminář z matematiky: Zdeněk Lauschmann: 8
Anglický seminář S.O.S : Vyučující bude upřesněn: 7, 8
Jerusalem: Rosolová, Moravcová, Hajičová: 7, 8
Školní maturita z ČJL - oktáva A: Veronika Valíková: 8
AJ - příprava na FCE: bude upřesněno (rodilý mluvčí/Ha/Jn): 7, 8 (bude rozdělen do třech skupin)
Seminář z výtvatné estetické výchovy: Angelová Andrea: 7, 8
Zeměpisný seminář: Nora Řepíková: 8
Sprachdiplom DSD 6.A NJ1: bude upřesněno: 6
Sprachdiplom DSD 6.A NJ2: bude upřesněno: 6
Sprachdiplom DSD 7.A NJ1: bude upřesněno: 7
Sprachdiplom DSD 7.A NJ2: bude upřesněno: 7
Sprachdiplom DSD 7.B NJ: bude upřesněno: 7
Sprachdiplom DSD 8.A NJ: bude upřesněno: 8
Sprachdiplom DSD 8.B NJ1: bude upřesněno: 8
Sprachdiplom DSD 8.B NJ2: bude upřesněno: 8
Seminář z biologie: Kateřina Landová: 8
Seminář z matematiky (státní maturita): Zdeněk Lauschmann: 8