Zápis z mimořádného jednání Školské rady 17. 12. 2012

Mimořádné jednání Školské rady

Datum: 17. 12. 2012
Zahájení: 17.00
Ukončení: 18. 15

Přítomní: Ondřej Špaček, RNDr. Josef Šilha, Csc., Monika Vernerová, Bc. Raymond Čamov, Ing. arch. Michal Ibl, Mgr. Milan Polívka, Mgr. Eva Špačková, Jan Jirout, Mgr. Roman Mazur

Host: Ing. Mgr. Richard Mašek, Mgr. Eva Tomášková

Body programu

1) Vyjasnění pravomocí ŠR dle zákoníku.

2) Rozprava Mgr. Tomáškové a ŠR nad formou schvalované Výroční zprávy. Návrh pana Polívky, že do příští schůze ŠR připraví Výroční zprávu v obdobném formátu jako dříve schvalovaný rozpočet školy.

Ukončení: 18. 15
Příští jednání: 22. 1. 2013 v 16. 30 v učebně 309