Mimořádné opatření 3. 6. 2013

Téma: 

Z důvodu povodňové situace v Praze a výraznému omezení městské hromadné dopravy prosíme žáky, aby v pondělí 3. 6. 2013 nechodili do školy. Učitele naopak žádáme, aby do školy dorazili a zajistili program pro ty žáky, kteří přijdou. V úterý a další dny by už měla výuka probíhat normálně podle běžného rozvrhu.