Cesta VI. A za Bohuslavem Reynkem

Cesta VI. A za Bohuslavem Reynkem, básníkem ticha a kontemplace, 20. března - 21. března 2013

Ještě zimní krajina spala pod sněhem. Kraj Vysočiny malebně, a přesto studeně nastavoval svou výraznou tvář. Černá a bílá se stala jasnou dominantou. Mihotavé slunce ozařovalo holé větve a do starých oken básníkova rodného domu v Petrkově přinášelo studenou záři. Synové pana Bohuslava Reynka, Jiří a Daniel, nás již očekávali.

Zimní západ
Oblak si vlasy rozplétá,
choulí se, bílá stařena.

Ztrácí se světlo ze světa,
stínovím zsinalá stěna:

z trnové koruny rozkvétá
hlava a šíje zlomená.
Západu freska staletá,
obraz a setřená věta,
dukáty vrahova věna,
odřená proseb kolena.

Do hrobu dlouhá halena,
černá a rudá Pieta.
Ze sbírky Sníh na zápraží

V předvelikonočním čase jsme se vydali vlakem do malého Petrkova u Havlíčkova Brodu. Mohli jsme nahlédnout do působiště básníka a grafika Bohuslava Reynka a dokonce natočit rozhovor s jeho syny.

Velice mile a vstřícně nás přivítali, provedli domem, který s nimi obývají kočky a kocouři. Vzpomínali jsme na jejich dětství, ptali jsme se na jejich maminku, francouzskou básnířku Suzanne Renaud. Rozhovor se přirozeně rozvíjel. Dověděli jsme se mnohem více, než ze stránek učebnic. Doma se hovořilo francouzsky, synové pomáhali i s tiskem grafik i s hospodářstvím. Soužití ve vesnici bylo dobré, ale přátelství nalezla rodina u Josefa Floriana ve Staré Říši. Tatínek Bohuslav Reynek pak dlouhá léta spolupracoval s Florianovým nakladatelstvím Dobré dílo, a to svými básněmi, překlady z francouzštiny i němčiny i díly výtvarnými.

Naše návštěva je potěšila, i když oba staří pánové přiznali, že je již zájem lidí spíše unavuje. Z výstav se stávají jen informace, jak dílka dopravit, jaké jsou rozměry grafik a co všechno musí stále podepisovat.

Ukázalo se, že básně jsou složité, mnohovrstevnaté, ale stále připomínající nicotnost člověka a pokoru křesťanské víry. Básník časem ani již neopouštěl Petrkov, a tak celý bolný svět vložil právě do krajiny v okolí, do krajiny Vysočiny. Pokusili jsme se několika slovy z teologie s paterem Františkem Míčkem některé z veršů přiblížit. Ale porozumění srdcem jsme nechali na každém z nás...

Andrea Angelová