Certamen latinum - zemské a republikové kolo

Téma: 

Na přelomu března a dubna se dva naši studenti zúčastnili vyšších kol latinské olympiády. V zemském kole v kategorii A (studenti, kteří mají latinu jeden nebo dva roky) se Václav Santolík umístil na děleném devátém místě. V kategorii B (studenti, kteří mají latinu více než dva roky) pak Líza Laškevičová dosáhla dokonce skvělého čtvrtého místa, což jí stačilo na postup do závěrečného republikového kola. Tam si svou pozici udržela a obsadila tedy celkové čtvrté místo v ČR!

Oběma našim zástupcům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy i v této netradiční disciplíně!
Jana Kaderová, Pavel Koronthály