Psychologické nabídky

Téma: 

Nabídka pro studenty AG
Psycholožky Renata Kolářová a Hana Jelínková působící v rámci školního klubu nabízí všem studentům nové programy zaměřené na rozvoj osobnosti. Program zahrnuje pravidelné setkávání, počet setkání bude stanoven po společné dohodě.

Věnovat se můžete těmto programům:

Studijní koučink
Potřebujte zvýšit svou efektivitu ve studiu či jiné z vašich aktivit? Koučování je proces hledání cesty k dosahování stanovených cílů, posilování motivace a rozvoje vašich silných stránek. Vaším osobním koučem může být Renata Kolářová.

Jsem dyslektik... no a?!
Díky programu Já na to mám! si můžete lépe poradit se zvládáním dyslektických potíží. Provázení metodikou zaměřenou na rozvoj orientace v textu, prostoru a vztazích nabízí Hana Jelínková.

Ve fantazii jako v zrcadle
Chcete se lépe seznámit se sebou samým/samou? Chcete se na svůj život podívat z nové perspektivy? Fantazijní a jiné tvořivé hry vám pomohou nalézt a rozvinout vaše pravé já. Na dobrodružné cestě za sebepoznáním vás doprovodí Renata Kolářová.

... A kudy dál?
(Nejen) pro studenty, kteří se zatím nerozhodli, jakou vysokou školu si vybrat je určen cyklus setkání zaměřený na prozkoumání jejich životní cesty. S pohledem do minulosti, zamyšlením nad současným životem a s hledáním nového směru vám pomůže Renata Kolářová.


Máte-li zájem se do některého z programů zapojit, kontaktujte psycholožky emailem (kolarova@arcig.cz nebo jelinkova@arcig.cz) a domluvte si první schůzku.