Preventivní team během distanční výuky

Školní poradenské pracoviště nabízí i během distančního vyučování své služby. Ačkoli výuka probíhá na dálku, stále mohou vyvstat situace, se kterými byste se s námi možná chtěli poradit či svěřit, a proto jsou Vám výchovný/kariérový poradce, psycholožka metodička prevence a školní kaplani i nadále k dispozici. Vzhledem k úpravě rozvrhu si Vás dovolujeme upozornit na změny ve způsobu kontaktování jednotlivých pracovníků.

 

METODIČKA PREVENCE:

Distanční výuka znamená být odloučený od kamarádů, celý den sedět u počítače a komunikovat především online. Tato komunikace může někdy způsobovat nedorozumnění jak mezi Vašimi spolužáky, tak i mezi Vámi a učiteli. V online prostoru se navíc každý cítí být neviditelný a nepostižitelný a velice často si proto dovolí na internet vypustit věci, které by normálně neřekl - ať už se jedná o posměšky, urážky nebo rádoby vtipné meme.

Pokud byste si o těchto (a jiných) věcech chtěli popovídat, obracejte se naši školní metodičku prevence, Magdalénu Koškovou a Terezu Dvořákovou, jsou k zastižení na svém emailu koskova@arcig.cz, resp. dvorakova@arcig.cz, na kterém si také můžete domluvit online schůzku na Skypu nebo na Zoomu.

 

VÝCHOVNÝ/KARIÉROVÝ PORADCE:

Všem žákům a jejich zákonným zástupcům rád zodpovím jakékoliv otázky týkající se tzv. speciálních vzdělávacích potřeb (tvorba individuálních vzdělávacích plánů, koordinace diagnostiky dyslexie, dysortografie, dysgrafie apod. ve spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami, pomoc při setrvalém školním neúspěchu atd.) a vyřízení žádostí o uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky. V rámci kariérového poradenství nabízím konzultace ohledně výběru dalšího studia. Pro sjednání online konzultace mě neváhejte kontaktovat pomocí e-mailu pesek@arcig.cz.

 

ŠKOLNÍ KAPLANI:

Doba krize je také dobou mnohých otázek a hledání nových cest. Školní kaplani jsou i během distanční výuky k dispozici k (nejen)duchovním rozhovorům a ke svátosti smíření. Můžete se na ně obrátit přes mail (kliment@op.cz a hyacint@op.cz) a domluvit se na rozhovor přes internet nebo na osobním setkání.

 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA:

Distanční výuka s sebou nese mnohá úskalí nejen v podobě zvýšených nároků na samostatnou práci, ale i omezení kontaktu s vrstevníky. Vzhledem ke státním opatřením se zmenšují možnosti trávení volného času, informace z médií nemusí působit zrovna podpůrně. Tyto a mnohé další věci mohou způsobovat zvýšenou vnitřní nepohodu, pocity úzkosti a další nepříjemné stavy. I s tímto se můžete obracet na mě, Vaši školní psycholožku, Ditu Kramářovou. V konzultačních hodinách (pondělí 13:00 - 15:25, středa 13:50 - 17:05) jsem k dispozici na Skype, na kterém je moje kontaktní adresa kramarova.dita.psy@gmail.com. V případě zájmu je možné zamluvit si konkrétní čas či dohodnout se na jiné komunikační platformě, napište mi prosím na školní e-mail kramarova@arcig.cz a domluvíme se. Sledujte také aktuální možnosti konzultací na mém profilu na arcig.cz, kde budou aktualizované možnosti osobního setkávání, jen co je opatření vlády povolí.

 
Galerie: 
Obrázek k článku Preventivní team během distanční výuky