Kapela a improvizace – Klára Pudláková, Marios Christou

2023/2024

Dílna jazzové a populární hudby AG

Kroužek se zaměřuje na populární a jazzovou hudbu (pop, rock, blues, jazz, latin jazz apod.) a má za cíl dát studentů AG možnost rozvíjet své schopnosti v improvizaci, harmonizaci a interpretaci. Jde tedy o jakousi dílnu "kapely a  improvizace", kde se pracuje nejen na kreativitě, ale také na vědomostech z hudební teorie a interpretačních dovednostech skrze praxi a hraní hudby v kolektivu. Pokud navštěvujete ZUŠ, nebo jste samouk na jakýkoliv nástroj, ale nemáte si kde zahrát a experimentovat, je pro vás kroužek ideální. V rámci kroužku se budeme učit vybrané známé písně. Budeme se učit, jak skládat písně vlastní a jak na ně improvizovat a budeme si zkoušet vyměňovat jednotlivé úlohy v kapele a jednou za čas s nacvičeným repertoárem krátce vystoupit. 

Kroužek společně povedou Marios Christou a Klára Pudláková.

- Počet členů a nástrojové obsazení: neomezeno

- Hodinová dotace: 2 hodiny týdně

Vstupní požadavky: základní znalost not a elementární hudební sluch (pro zájemce o hudební kroužek, kteří nedisponují žádnou předešlou průpravou, ale chtějí si zahrát, doporučujeme Kroužek objevování hudby s Klárou Pudlákovou)