AG podporují

Vážení sponzoři,

každá vaše pomoc je cenná, smysluplná, a pro rozvoj školy velmi důležitá a potřebná. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří v uplynulém období jakýmkoliv způsobem pomohli Arcibiskupskému gymnáziu. Vážíme si vašeho zájmu o školu, která chce vzdělávat a vychovávat žáky, vaše děti v příjemném prostředí za pomoci kvalitních pomůcek a kvalitních vzdělávacích metod a postupů.

Chcete-li se přidat k našim podporovatelům, podívejte se na přehled aktuálních potřeb.

2022

Eudoxovo planetárium obohatí výuku přírodních věd.

 

2021

Apoštol Matouš ve 25. kapitole píše: “cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.” Arcibiskupské gymnázium děkuje všem dárcům a rodičům, kteří i v tomto složitém období podpořili školu a její aktivity celkovou částkou 72.000,-Kč. 

Velké díky patří rodičům, kteří poslali na účet solidárního fondu celkem 157.860,-Kč. Rovné příležitosti ve vzdělávání a prevenci vyloučení z kolektivu jste zajistili již pro šest dětí.

Rada rodičů ocenila žáky, kteří přichází s novými projekty a nápady a obohacují díky nim své spolužáky či společný prostor. Letošní ceny RR v celkové hodnotě 15.000,-Kč si mezi sebe rozdělilo devět studentů a oceněn byl také autor vítězného návrhu školních mikin. RR rovněž pomáhá s přípravou maturitního plesu a finančně “jistí záda” studentským organizátorům, aktuálně částkou 20.500,-Kč. Děkujeme RRAG, že aktivně sleduje dění ve škole a jednotlivé aktivity organizuje i podporuje finančně.

Arcibiskupství pražské, zřizovatel školy, přispělo škole částkou 1.550.000,- Kč. Tato pomoc, které si velmi ceníme, byla použita pro uhrazení části nájemného za budovu školy. Arcibiskupství pražské také letos poprvé, v rámci Dne církevního školství, připravilo veletrh možností církevního studia v Pražské arcidiecézi. Jako zřizovatel sponzorovalo školám výrobu reportáží, spotů a 3D učeben.  Poděkování však patří nejen zřizovateli, ale i všem žákům a učitelům AG, kteří se natáčení zúčastnili a přispěli tak k reprezentaci školy. 

Školské sestry sv. Františka, majitelky budovy, ve které gymnázium sídlí, připravují projekt Modernizace AG - KDM, se kterým je spojeno mnoho na první pohled neviditelné mravenčí  práce. Děkujeme sestrám, že se v této složité době do záměru zlepšení podmínek školy pustily a aktivně řeší veškeré záležitosti s tím spojené. Díky patří i dárcům, kteří zatím na projekt Modernizace poslali 118.550,-Kč (variabilní symbol učený pro financování části stavby AG je 1905). 

Jsme vděčni všem, kteří jsou stále se školou v kontaktu a nasměrují nás na kompetentní osoby, se kterými můžeme posouvat vpřed naše záměry a zlepšovat tak činnost a prostředí školy. V letošním roce jsme díky těmto doporučením navázali nové kontakty na MHMP, MŠMT, PS PČR aj. Díky doporučení jsme získali vyřazený zánovní nábytek jedné městské části v hodnotě 487.617,51 Kč., který dobře poslouží v kabinetech učitelů. 

Jsme hrdi i na své absolventy a děkujeme těm, kteří se s námi při příležitosti připravovaného významného výročí 30 let od založení obnoveného gymnázia dělí o své životní příběhy a cesty.

Sponzoři školy

2020

Z iniciativy Rady rodičů proběhla sbírka na zajištění výukových a dalších materiálních pomůcek pro zkvalitnění výuky v jednotlivých předmětech. Mezi rodiči se podařilo vybrat celkem 210.332,- Kč, za což jsme velmi vděční a moc děkujeme. Na základě potřeb jednotlivých předmětů byly prostředky využity na podporu deseti předmětů. Žáci budou moci využívat nové siloměry, sadu Vernier, geometrické stavebnice, slovníky, grafický lis, doskočiště, mapy a další pomůcky. 

Za covidové kroužkovné jsme vybavili nejen místnost pro mediaci v hodnotě 44.502,- Kč, ale také v celkové hodnotě 34.989,- Kč zajistili techniku pro ozvučení školních akcí, kterou budou využívat i žákovské kapely. Všem rodičům, kteří nepožadovali poměrné kroužkovné za jarní období, děkujeme!

Arcibiskupství pražské, podpořilo v tomto kalendářním roce školu částkou 1.550.000,- Kč.  Moc děkujeme za podporu při financování zvýšeného nájemného za budovu školy. Dalších 30.000,- škola obdržela jako příspěvek na čistící prostředky v období coronavirové pandemie.

V listopadu 2020 v den Slavnosti Všech svatých slíbil kardinál Dominik Duka v dopise pod názvem Rouškový pozdrav dětem a pedagogům ochranné prostředky. Všichni žáci Arcibiskupského gymnázia dostali 1280 ks opakovatelně použitelných nanoroušek v celkové hodnotě 140.tis. Kč. Důležitou součástí balíčku byla Modlitba v době epidemie s rouškovým andělem, v níž pan kardinál vyzývá nejen k víře, naději a lásce, ale i pokoře a trpělivosti. Pedagogům se dostalo 70 ks respirátorů v celkové hodnotě 13.958 Kč. Děkujeme zřizovateli za materiální i duchovní podporu v této složité době.

 

Sponzoři školy

 

2019

Rádi bychom vyjádřili velký dík všem našim podporovatelům, kteří poskytli Arcibiskupskému gymnáziu finanční pomoc v roce 2019. Činnost školy byla podpořena částkou 655.000,- Kč. Mezi jinými chceme poděkovat firmám KPC Group a LK Pumservice, které patří mezi nejvýznamnější dárce. 

Arcibiskupství pražské, jako zřizovatel, podpořil školu částkou 1.555.900,- Kč. Tato pomoc, které si velmi ceníme, byla použita pro uhrazení zvýšeného nájemného za budovu školy.

Anglický klub byl vybaven za prostředky, které jste škole věnovali v roce 2018. Bez vaší pomoci, za kterou velmi upřímně děkují zejména učitelé angličtiny, by tento projekt nebylo možné v této podobě realizovat. Celkem bylo vybráno 93.200,- Kč a z této částky zakoupeny víceúčelové tabule. Speciální dík patří Radě rodičů, která projekt podpořila částkou 30.000,- Kč. Paní profesorka Ivana Hajičová je nejen hlavním garantem projektu, ale rovněž velkým sponzorem. Vděčíme jí za finanční podporu, věcné dary pro vybavení klubu a rovněž časovou angažovanost.

Sponzoři školy

   

 

2018

V roce 2018 dárci a sponzoři podpořili školu částkou 673.400,-Kč.

Byl vytvořen projekt na zřízení Anglického klubu a mezi rodiči a přáteli školy vyhlášena sbírka.

Arcibiskupství pražské, zřizovatel školy, zajistilo školu finančními prostředky ve výši 578.480,- Kč. 

Sponzoři školy