Podpoř projekt, který má smysl

Chcete přímo podpořit projekt, který Vás oslovuje?

Rozhodnutí je ve Vašich rukou!

Peníze rozdělujeme transparentně. Vždy víte, na jaký účel Vaše podpora směřuje. 

Spolupráce

Nenechávejme nikoho sedět v koutě!

Škola společně s Radou rodičů založily Solidární žákovský fond, který pomáhá, aby se do kolektivu a všech jeho aktivit mohli zapojit i žáci ze znevýhodněných rodin. Vaše peníze podpoří některé z dětí, které by muselo zůstat doma.

Rozvoj předmětů

Děláme výuku názornější

Učitelé jednotlivých předmětů sledují možnosti ve vzdělávání a pravidelně předkládají přehled pomůcek, které dětem názorně přibližují vyučovanou látku. Prostředky z dotace obvykle stačí na základní spotřební materiál, proto Rada rodičů pravidelně vypisuje výzvu, která umožňuje podpořit tyto konkrétní potřeby.

Vybavená škola

Vybavená škola

Do nového chceme přenést jen funkční vybavení, které ještě dobře slouží svému účelu. Můžete nám proto pomoci také se zařizováním rekonstruovaných prostor odpovídajícím nábytkem a pomůckami.

Rekonstrukce

Budovu Arcibiskupského gymnázia nechaly postavit Školské sestry sv. Františka v roce 1938, po čtyřech letech jim byla zabavena a k užívání ji dostaly zpět až po padesáti letech. To se podepsalo na jejím stavu a bylopotřeba investovat do údržby samotného domu větší částky. V posledních letech byla vyměněna některá okna vnějšího pláště, instalována nová kotelna, opravena fasáda, ale to pro další fungování budovy nestačí. Je potřeba kompletní modernizace budovy, která vytvoří zázemí a prostor pro kvalitní vzdělávání v 21. století. Na řadě je kompletní obnova rozvodů (elektřina, voda, internet apod.), bezbariérový přístup, zajištění aktuálních hygienických a bezpečnostních  standardů. Projekt se také zaměří na řešení vhodného osvětlení, výměny vzduchu a adekvátní vytápění s úsporami. 

Budovu v roce 2023 zakoupila Nadace sv. Ludmily, jejímž posláním je podpora církevního školství. Finanční dar nadaci bude sloužit na rekonstrukci budovy. Děkujeme, že nás podpoříte.