Solidární žákovský fond

Nenechávejme nikoho sedět v koutě!

Moc bychom si přáli, aby se všichni naši žáci mohli účastnit školních aktivit nebo aby si mohli pořídit  potřebné školní pomůcky. Ne každá rodina si ale může všechno dovolit.  Proto škola ve spolupráci s Radou rodičů založila v roce 2021  Solidární fond. Svým příspěvkem umožníte dětem, které by si to jinak nemohly dovolit, aby neseděly v koutě a přidaly se ke svým spolužákům. 

Děkujeme všem dárcům za jejich štědrost a spolupráci

Chci podpořit

Příspěvek do Solidárního fondu je dobrovolný, na vyžádání Vám rádi vystavíme darovací smlouvu. Minimální doporučená částka je 200,- kč na rodinu na rok. Váš dar můžete poukázat na číslo účtu 2100504643/2010 (účet Rady rodičů), variabilní symbol 1003, do zprávy pro příjemce uveďte „Solidární fond“. S ohledem na řadu aktuálních žádostí o podporu budeme vděčni za Vaši aktivní spoluúčast.

Potřebuji pomoc

Žádost o udělení příspěvku je naprosto důvěrná. O udělení příspěvku rozhoduje ředitel školy a určený zástupce Rady rodičů, oba jsou vázáni mlčenlivostí. Žádost o udělení příspěvku podává zákonný zástupce či zletilý žák a přijímá ji ředitel školy.

Žádat o příspěvek je možné pouze tehdy, pokud žák plní své studijní povinnosti (v  žádném předmětu není hodnocen nedostatečně, nemá sníženou známku z chování, nebyl podmínečně vyloučen, nebyla mu udělena ředitelská důtka a nemá žádnou neomluvenou absenci. 

Detailní podmínky najdete zde.

V případě jakýchkoliv dotazů se s důvěrou obraťte na svého zástupce v Radě rodičů nebo přímo na člena Rady, který má Solidární žákovský fond na starosti (viz kontakty zde: Složení RR)

Články k tématu Solidární žákovský fond

Obrázek k článku  Žádost o podporu Solidárního žákovského fondu

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás oslovit na začátku školního roku s přáním všeho dobrého Vám i Vašim dětem a jménem Rady rodičů Arcibiskupského gymnázia požádat o spolupráci na fungování Solidárního žákovského fondu.

Obrázek k článku Solidární žákovský fond

V uplynulém týdnu Rada rodičů uvítala a odsouhlasila návrh vedení Arcibiskupského gymnázia zřídit při AG „Solidární žákovský fond“ na pomoc sociálně znevýhodněným studentkám a studentům.