Solidární žákovský fond

V uplynulém týdnu Rada rodičů uvítala a odsouhlasila návrh vedení Arcibiskupského gymnázia zřídit při AG „Solidární žákovský fond“ na pomoc sociálně znevýhodněným studentkám a studentům. Fond bude sloužit k financování školného, zahraničních a sportovních výjezdů, nákupu studijních pomůcek, poplatků za kroužky nebo k dalším formám podpory studia žáků, jejichž sociální situace takové aktivity neumožňuje. Statut fondu si můžete přečíst v příloze.

Za Radu rodičů Vlasta Rosická

Galerie: 
Obrázek k článku Solidární žákovský fond