Cena RR

Cena RR se udílí studentovi nebo skupině studentů vždy za mimořádnou aktivitu nad rámec běžných školních povinností v aktuálně probíhajícím školním roce. Oceňujeme činnost, která je přínosná pro školu nebo napomáhá šíření jejího dobrého jména. Jedná se o aktivity nejen studijní, ale také umělecké, charitativní a další. Návrh na udělení ceny mohou podat studenti, učitelé i rodiče studentů AG dle pravidel přiložených níže.

Pravidla pro udělení ceny

Jsou k dispozici ve formátu pdf v příloze.

Ocenění studenti

 • 2022/23
  1. Filip Koběrský za hudební doprovod (hra na varhany) na školních akcích a organizování hudby k bohoslužbám
  2. Ema Cejpová za uměleckou podporu školních aktivit, zejména časopisu Agónie
  3. Kamila Bejšovcová za vedení a úspěšné rozšiřování Debatního klubu při AG
 • 2021/22
  1. Barbora Vlková, Karolína Jelínková a Karel Vondráček za vítězství v celorepublikovém kole soutěže Europasecura 2021 a za reprezentaci školy i za hranicemi ČR
  2. Skupina studentek 8.C zastoupené organizátorkou Karolínkou Jelínkovou za organizaci Svačinek pro Ukrajinu
  3. Kamila Bejšovcová a Karolína Korbelová za založení a vedení školního debatního klubu
 • 2020/21
  1. Justýna Tůmová, Linda Xochitl Součková, Marta Majerová a redakce časopisu Agónie za vydávání školního časopisu
  2. Marie Slavická a Annemarie Černohorská za založení a organizaci Spolča AG
  3. Karolína Jelínková a Ema Kolářová za přípravu a organizaci debatního týmu na Studentskou Agoru
  4. Mia Dedeić za Akci školní mikiny
  5. Karolína Kováčová za založení Kroniky 1. A a podporu sounáležitosti třídy
 • 2019/20
  1. Anna Arnotová a Klára Polišenská za organizaci listopadového Festivalu Svobody
  2. Martin Jansa, Sebastian P. Zvonař, Daniel Mašek a Gabriel Tomek za vytvoření realistického modelu budovy AG v programu Minecraft
  3. Luboš Chlebicki za reprezentaci školy s přednáškou Vosy v rámci konference pořádané Přírodovědeckou fakultou UK
 • 2018/19
  1. Jakub Zavadil, Emma Pěchoučková a Veronika Fimbingerová za návrh a realizaci 1. ročníku debatní soutěže na AG
  2. Jakub Kolář, Tomáš Kovanda, Vojtěch Tax a Lukáš Witzany aka Solit Boyz a jejich francouzská hudební videa
  3. Emma Pěchoučková, Veronika Fimbingerová a Barbora Hnyková za nový rozjezd časopisu Agonie
 • 2017/18
  1. Marie Boráková, Anežka Drlíková, Anežka Křivánková, Veronika Procházková, Kristýna Šimůnková, Eliška Štolbová a Václav Voldřich za aktivní účast v projektu „Povídej si“
  2. Dominik Jirsa za mnohaletý aktivní hudební doprovod všech Mší Svatých a dalších slavností jako skvělý varhaník
  3. Oliver Adámek za kompletní obnovu školního časopisu Agonie
 • 2016/17
  1. Klára Lopuchovská za reprezentaci gymnázia v rámci literární soutěže Slavkovské memento
  2. Marie Magdalena Zocherová a Richard Mašek za pozvání a organizaci návštěvy velvyslance Spojených států amerických Andrew H.Schapira
  3. Jan Křovák za románovou fantasy Stín strachu
 • 2015/16
  1. Jáchym Uhlíř a Oliver Adámek za organizaci a konání diskuzních pořadů se zajímavými osobnostmi na aktuální téma
  2. Veronika Fimbigerová a Rozálie Klimešová za krátký film, se kterým se za školu účastnily "Soutěže mladých filmařů Intel AI 2026”
 • 2014/15
  1. studenti informatického semináře za projekt RepSys (reportovací systém) - webovou aplikaci pro nahlašování poruch elektroniky ve školní síti RepSys
 • 2012/13
  1. Anežka Čížková, Tereza Reichlová a tým redakce za školní časopis Agonie
 • 2011/12
  1. Tereza Havlíková a Dominik Tesár za získání grantu na vybavení hudební zkušebny AG
 • 2007/08
  1. Pavel Taufer za vytvoření aplikace pro elektronické přihlašování studentů do seminářů