Přihláška

Všechny informace k podávání přihlášek najdete na www.prihlaskynastredni.cz

Podávání přihlášek elektronickou cestou bude probíhat v systému DIPSY (DIgitální Přihlašovací SYstém).

Přihlášku uchazeč podává nejpozději do 20. února 2024. Pořadí škol na přihlášce vyjadřuje prioritu volby a je závazné.

Lékařské potvrzení (Potvrzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání) nevyžadujeme.

V případě, že jste uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami nebo osoba pobývající dlouhodobě v zahraničí, nezapomeňte si dostatečně brzy zjistit, jaké dokumenty jsou nezbytné, pokud žádáte o uzpůsobení podmínek přijímacího řízení. Zejména doporučení školského poradenského zařízení nebo lékařský posudek o zdravotní způsobilosti není vždy možné získat narychlo na poslední chvíli. Podrobnosti zde

Vyučovaný obor 79-41-K/81 - gymnázium (osmileté).

Podklady prokazující dané výsledky ze soutěží a účast na zájmových organizovaných aktivitách musí být předloženy nejpozději do 15. dubna a musí z nich být patrné skutečnosti rozhodující o přidělení bodů. U diplomů ze soutěží stačí předložit kopii (sken), zájmové aktivity budou doloženy čestným prohlášením zákonného zástupce.