Firmy a nadace / Firemní sponzorství / dárcovství

Díky podpoře a štědrosti firem můžeme realizovat projekty větších vstupních nákladů, které zajistí lepší podmínky pro vzdělávání a přípravu perspektivních budoucích zaměstnanců. 

S našimi partnery budujeme dlouhodobé vztahy a hledáme inovativní přístupy. Vzájemný dialog nám umožňuje lépe plánovat společné kroky a vidět skutečný dopad podpory našich dárců.

Pokud máte zájem nás podpořit, kontaktujte prosím Andrea Hora na hora@arcig.cz  nebo telefonicky na +420 226 211 211

Jak nás můžete finančně podpořit?

  • Chcete zaslat jednorázový dar?

Váš dar můžete poukázat na účet 304547021/0100. Rádi vám na požádání připravíme darovací smlouvu nebo potvrzení o daru nebo vystavíme darovací certifikát se jménem a logem vaší společnosti.

Základní balíček benefitů

  • Chcete si zvolit Arcibiskupské gymnázium jako svou organizaci roku?

Pokud si vaše firma či nadace vybírá organizace, které podporuje v daném roce, budeme rádi, pokud si vyberete zrovna nás. Rádi vám poskytneme potřebné informace či jinou podporu, abychom se mohli společně podílet na našem poslání – přípravu mladých lidí pro život a pomoc s hledáním jejich vlastní cesty.

  • Rádi byste pro nás uspořádali charitativní akci či večer?

Pořádáte benefiční akce, koncerty, výstavy nebo chcete věnovat váš firemní večírek pomoci vzdělávání? Ať už byste měli jakýkoli nápad, kterým můžete oslovit své obchodní partnery nebo zaměstnance, ozvěte se nám a podělte se s námi o svou iniciativu. Společně můžeme vytvořit skvělý projekt, který pomůže Arcibiskupskému gymnáziu zlepšovat podmínky pro vzdělávání. Tady se můžete se inspirovat již zrealizovanými projekty nebo jinými nápady.

  • Chcete nás podpořit zaměstnaneckou sbírkou?

Jednou z častých metod firemní podpory jsou zaměstnanecké sbírky. Některé společnosti na výraz podpory svých zaměstnanců vybranou částku dokonce znásobí. Chcete-li uspořádat mezi svými zaměstnanci či kolegy sbírku, ozvěte se nám, rádi vám poskytneme různé informační a propagační materiály, abyste se svým záměrem získali u kolegů ve firmě maximální podporu.

  • Chcete nás podpořit bezplatným poskytnutím vašich služeb či výrobků?

Jakákoli forma podpory je pro nás důležitá, a proto pokud preferujete jinou formu podpory než finanční, kontaktujte nás prosím. Nápadům se meze nekladou, ale samozřejmě je pro nás důležité, aby měl věcný dar nebo poskytnutá služba efektivní dopad a byl vzhledem k našim potřebám smysluplný. Snažíme se především snižovat náklady spojené s administrativní činností, zabezpečit materiálním vybavením tělovýchovné, výtvarné a hudební předměty, mít třídy vybavené výpočetní technikou a zajistit moderní výukové materiály napříč předměty. Zároveň se snažíme zajistit dětem žitou zkušenost, zajišťujeme jim různé stáže a brigády, snažíme se budovat jejich profesní orientaci.

V přístupu k firemních a významných dárců si velmi zakládáme na osobním přístupu k našemu dárci.

Kromě obecné podpory pomoci je možné podporovat i konkrétní projekty AG, které mohou například více odpovídat poslání vaší organizace, koncepce a cílům Vašeho CSR, konceptu Vaší komunikační strategie, marketingové strategii nebo třeba cílové skupině Vašich klientů či regionu, kde Vaše společnost působí a plně tak využít spolupráce s naší organizací. Záleží nám na tom, aby dárce mohl ovlivnit směr podpory.

Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat na hora@arcig.cz, na 226 211 211 a rádi si s Vámi domluvíme osobní schůzku.