Jak se stát členem RR?

Zájemce o členství kontaktuje RR nebo jejího předsedu, následně je předsedou nebo pověřeným členem RR požádán o zaslání krátkého písemného představení a posléze je pozván k účasti na nejbližší schůzi RR, na které se rozhodne o přijetí nového člena(ů).

Členem RR se mohou stát rodiče a osoby blízké studentů gymnázia, kteří souhlasí s cílem RR a jejími stanovami a zaplatí řádně a včas členský příspěvek pro příslušný školní rok.

V každé třídě se obvykle zapojí 2 rodiče.