Pravidla financování maturitního plesu

Náklady maturitního plesu jsou hrazeny z těchto zdrojů:
a) výnos z prodeje vstupenek a místenek
b) zálohy, které před plesem skládají na účet Rady rodičů AG rodiče primánů a oktavánů
c) další prostředky, které rodiče, žáci nebo škola dokážou pro maturitní ples zajistit

Hlavní náklady maturitního plesu jsou:
a) nájemné za sál a další prostory
b) platby za orchestry a konferenciéry
c) další poplatky (například OSA)

Případná ztráta se hradí ze záloh skládaných na účet Rady rodičů AG. Ztráta se rozpočítá rovným dílem na všechny složené zálohy. Zbytek peněz se vrací zpět.

Z případného zisku obdrží 30 % Rada rodičů AG, o zbytku rozhodne plesový výbor. V případě zisku se zálohy vracejí v plné výši.

Richard Mašek
4. října 2013