Články z roku 2005

Výsledky 2. ADVENTNÍ ŠKOLNÍ OLYMPIÁDY a předání cen vítězům

Do adventní soutěže v orientaci v Bibli se přihlásilo celkem 52 soutěžících, z toho jedna vyučující Mgr. Jana Petrová. Do finále postoupilo 23 účastníků, též paní profesorka.

Přinášíme výsledky voleb do školské rady AG, které proběhly ve čtvrtek 15.12.2005.

Zároveň s adventním setkáním ve škole proběhnou 15. prosince 2005 volby do nové školské rady.
Přinášíme krátké předvolební prezentace kandidátů.

Vážení přátelé Arcibiskupského gymnázia, srdečně Vás zveme na Adventní setkání ve čtvrtek 15. 12. 2005.

Vyzvědači 2005
10. 12. a 11. 12. 2005

Našimi hosty byli:
MUDr. Jaromír Klika
RNDr. Antonín Fingerland, Csc.


(Souvisí též s projektem Měsíc dokumentárního filmu na školách.)

Ve čtvrtek 1. prosince skončila lhůta pro nahlašování kandidátů do voleb školské rady 15. 12. 2005. V pátek 2. prosince potvrdili kandidáti svoji účast ve volbách.

Seznam kandidátů následuje.

I v tomto školním roce se studenti našeho Arcibiskupského gymnázia zúčastnili soutěže ve znalosti Bible - Stezky písmáků.

Dover, Canterbury, Londýn, Oxford, Stratford-upon-Avon

Termín: 30. 4. - 6. 5. 2006
Cena: 8 400,- Kč

Dne 16. listopadu 2005 se konal již 12. společenský večer AG, tradičně v prostorách SOU Hrdlořezy. Letošním tématem večera byla pouť.

5. ročník soutěže MATEMATICO přinesl oživující novinky v pravidlech. Sešlo se 28 jednotlivců ze 14 škol, poprvé přijeli hosté až z Náchoda! Letošní výsledky přináší následující tabulka.
Na shledanou při 6. ročníku na podzim 2006!

23.11.2005 za AG RNDr. Zdeněk Lauschmann


Dvě momentky ze školního finále tradiční soutěže MATEMATICO (šestý ročník) .

Ve škole proběhnou 15. 12. 2005 volby do nové školské rady.
Přinášíme potřebné dokumenty.

MOTTO: Mě jenom překvapuje, jak jsou učitelé hraví...

Podívat se na svět z výšky se nám podaří jen někdy. Vždy nás ale může tento pohled překvapit. Je totiž zajímavý a krásný. Viseti na laně závěsném není konec strašlivého osudu, ale požitek ze hry, která vás vybídla svou nevšedností. A pohled ze sedla koně? K tomu již není co dodávat.

Zveme Vás na Duchovní program na AG, 23. 11. v 14.30 hod.

Beseda s hostem Vladislavem Kučíkem
nad filmem Jan po promítání 23.11. v 14.30 hod.

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzky AG ve středu 9.11.2005. Třídní schůzky zahájí ředitel školy Ing. Mgr. Richard Mašek ve školní kapli v 17.30. Od 18.00 budou třídní schůzky pokračovat v jednotlivých třídách.

Školicí středisko Arcibiskupského gymnázia otevírá 24. 11. 2005 nové běhy školení modulu P0 - školení poučených uživatelů a P - grafika a digitální fotografie Státní informační politiky ve vzdělávání.

Včera byla dokončena oprava a kompletní reinstalace vnějšího serveru Arcibiskupského gymnázia, na němž například běží tyto stránky. Můžeme se těšit na větší stabilitu, odolnost hardwarovým poruchám, jakož i virům a útokům zvenčí.

Dne 20. 10. 2005 přijal naše pozvání a navštívil školu známý překladatel a anglista prof. Martin Hilský. Při hodinové přednášce odpovídal se zaujetím na předem připravené otázky studentů, které se týkaly jeho života od dětství do současnosti, vztahu k angličtině, k Anglii obecně a samozřejmě jeho překladů Shakespearových her a sonetů.

Missa pro defunctis bude u nás v AG sloužena ve středu 2. 11. v 7.30 hod. ve velké šk. kapli. K účasti na latinské mši sv., kdy v lásce a modlitbách vzpomeneme na všechny, které jsme znali a milovali a kteří nás předešli na cestě k Bohu - za brány tohoto světa, na studenty a učitele Arcibiskupského gymnázia, ale i na všechny, se kterými jsme se v čase či prostoru minuli, zveme všechny naše studenty a jejich rodiče, absolventy AG, naše přátele. Zpěv: Missa de angelis (texty budou k dispozici.)

Milí přátelé - nejen matematici !

Podzim je v plném běhu a my Vás opět zveme k hezké soutěžní hře.
Matematico využívá a rozvíjí kombinační schopnosti a strategické myšlení. Tato hra dává vzácnou možnost vyniknout právě i nematematikům, a to skoro bez ohledu na věk !

Po čtyřech zdařilých ročnících letos pro zpestření poněkud pozměníme pravidla - viz níže.

5. ročník - STŘEDA 23. 11. 2005 od 13 hodin

Pozor, pozor: PŘIJELA POUŤ

Septimy Vás srdečně zvou na jedinečnou Pouť, která se koná 16.11.2005 od 19:00 v SOU Hrdlořezy
(spojení tramvajemi 1, 9, 16 stanice Spojovací)

jako 12. společenský večer AG


Jednání Rady rodičů se bude konat dne 1.11.2005 v 18,30 hod. v učebně č. 311.

JUDr. Milan Kocourek

Přinášíme vybrané fotografie ze seznamovacího výletu prim ve Štěkni, 4. - 5. 10. 2005.

AG nabízí svým studentům nepovinný předmět
ENGLISH CONVERSATION
s rodilým mluvčím - lektor: MATTHEW POLLARD


Informační centrum Arcibiskupské gymnázium (IC/021, www.arcig.cz) a informační centrum Gybon (IC/009, www.gybon.cz) společně pořádají v listopadu 2005 tři semináře o využití open-source programového vybavení ve školním prostředí.

Vážení rodiče,

tento školní rok pojedou vaše děti, studenti sekundy a kvinty,
na lyžařský výcvik. Bude organizován následovně:

Plán duchovních aktivit
Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2, Praha 2
školní rok: 2005-2006


Roční plán 2005/2006 má strukturu přehledného kalendáře. Doplňkem k němu je samostatný plán kursů, soustředění a výjezdů. Oba plány budou každý měsíc konkretizovány a doplňovány podrobnějším měsíčním plánem.

Štěkeň, 4. - 5. 10. 2005

Milí studenti, vážení rodiče, seznamovací výlety prim jsou jednou z hezkých tradic na AG. Ten letošní má dokonce tu velkou výhodu, že většinu nákladů lze hradit z grantu. Naše setkání sice nemůže být dlouhé, ale o to intenzivněji si ho můžeme užít. Bude záležet na každém z nás.


Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu

1905 - 2005
100 let reálného dívčího gymnázia

Školských sester sv. Františka
Praha - Královské Vinohrady


Naše gymnázium, jehož sídlo je v Korunní ulici 2, patří k farnosti sv. Ludmily. 16. září si připomínáme mučednickou smrt sv. Ludmily a tento den se pro nás stal i Dnem církevních škol. Nestal se však dnem tzv. volným, ale nevýukovým. Zahájili jsme ho v 8.00 hod. mší sv. u sv. Ludmily, kterou celebroval spirituál školy P. Gereon a na niž byli pozvaní i studenti a pedagogové ze spřízněných církevních škol; hojně zastoupeny byly např. studentky z Dívčí katolické školy v Karlíně.

Během letošních letních prázdnin proběhla v budově našeho Arcibiskupského gymnázia, jejímiž majiteli jsou Školské sestry III. řádu sv. Františka, velká rekonstrukce. Součástí byla i kompletní přestavba školní oratoře ve druhém patře. Při příležitosti jejího znovuotevření jsme u nás přivítali otce biskupa Václava Malého a pí. Mgr. Evu Tomáškovou z Arcibiskupství pražského.

Slunečné dny ušetří přírodu a peníze

Vztah ke stvoření je významná součást učení katolické církve. Hned na prvních stránkách Bible dává Bůh člověku příkaz, aby o Zemi pečoval, a ne ji jen využíval. Je to výzva, aby lidé nepřistupovali k přírodě a k životu sobecky. Pro křesťany by tedy ekologie měla být důležitá a na Arcibiskupském gymnáziu bychom k tomu dnešní mladé lidi měli vychovávat. Pro ně je velmi důležité ukázat to názorně, uvedl při zahájení provozu solárního systému na Arcibiskupském gymnáziu na pražských Vinohradech kardinál Miloslav Vlk.

Školicí středisko Arcibiskupského gymnázia otevírá školení modulu P - grafika a digitální fotografie Státní informační politiky ve vzdělávání.

Jednání Rady rodičů se bude konat dne 27. 9. 2005, v 18.30 hod. v učebně č. 311.

JUDr. Milan Kocourek

V minulém školním roce proběhla výtvarná soutěž o návrh na logo našeho gymnázia. Ke konci školního roku si studenti hlasováním vybrali tři nejlepší.


Přinášíme fotografie ze závěrečného 7. dílu cykloseriálu České kolo, který proběhl ve dnech 22. - 28. 8. 2005

Školní rok letos začíná ve čtvrtek 1.9.2005 mší svatou v kostele sv. Ludmily na náměstí Míru v 9,30. Mši bude sloužit kardinál Miloslav Vlk. Po skončení bohoslužby bude nižší stupeň gymnázia pokračovat ve třídách. První školní den skončí mezi 12 a 13 hodinou.

Z Tanvaldu přes Děčín do Chebu
22. - 28. 8. 2005
7. díl cykloseriálu kolem republiky - závěrečný.

Dostali jsme odkaz na fotky z výletu do Malé Fatry.

Výročí konce druhé světové války jsme si letos připomněli v přítomnosti plukovníka Ing. Jana Horala.

Vážení přátelé a příznivci AG,

v úterý 7. 6. se konal ve školní kapli závěrečný školní koncert. Program byl skvostný, chtěla bych poděkovat všem účinkujícím, protože hráli své party i role opravdu ze srdce a stálo to za to, a všem, kdo čísla i večer pomáhali připravit a uskutečnit. Jen návštěvnost mohla být větší. Výtěžek 630 Kč využijeme na úhradu nákladů spojených s přehlídkou a akademií.

Děkujeme za podporu a přejeme klidné léto.
Marie Kroftová

Program závěrečného školního koncertu (akademie), který se koná v úterý 7. 6. od 18 hodin ve školní kapli.

Vážení přátelé AG, rodiče, absolventi i studenti,

přiblížily se toužebně očekávané prázdniny a dovolené a před nimi
závěrečný školní koncert (akademie),
na který vás tímto srdečně zveme. Bude se konat
v úterý 7. 6. ve školní kapli od 18.00.


Slavkovský les
3. - 5. 6. 2005
Víkend v západních Čechách


Z Náchoda do Tanvaldu
26. - 29. 5. 2005
6. díl cykloseriálu kolem republiky.

Vážení přátelé a studentští muzikanti,

blíží se 31. 5. 2005, kdy opět proběhne veřejná přehlídka, při níž vybereme z vás, hudebních talentů, 2 talenty AG 2005 - z mladších a starších studentů. Třeba právě vaše jméno se zaskví na putovním poháru a rok se na ně pak budete moci doma dívat.
Minulý rok byli oceněni Jan Hajič a Jan Pěruška.

V úterý 26. 4. (a v náhradním termínu ve čtvrtek 5. 5. ) proběhly v kapli školy veřejné maturitní přehrávky a obhajoby výtvarných prací maturantů VIII. A a B 2005.

která proběhla ve čtvrtek 14. 4. 2005

Vážení rodiče, přátelé, studenti, absolventi a kolegové,

chtěla bych vám takto podat stručnou zprávu o druhém ročníku loni s úspěchem započaté akce, jejímž cílem je prezentace a propagace výtvarných schopností studentů AG a ekonomická podpora jejich různorodých výtvarných aktivit.
I letos bylo AG při takto ozdobených schůzkách místem setkávání rodičů, absolventů, přátel, v laskavé atmosféře vstřícnosti a vzájemného pochopení. Projevila se i trocha sportovního ducha při aukci vedené nezapomenutelnou dvojicí osvědčených licitátorů. V letošním roce jsme vystavili cca 2x více děl než loni a také jsme více utržili.

Takže všem vám patří upřímné: zaplať Pán Bůh.

Zpráva z benefičního koncertu, který proběhl v naší škole, jak ji zachytil jeden z účastníků.

Oškobrh
Sobota 30. 4. 2005
Pohodový výlet do Polabí.


Mše svatá za papeže Jana Pavla II. bude v našem Arcibiskupském gymnáziu obětována v pátek 8. dubna 2005 v 7.30 hod. v kapli AG. Celebrantem bude spirituál P. Tomáš Gereon Biňovec.

Vážení učitelé, milí studenti,

jak jste již určitě zaznamenali, zemřel během víkendu v Římě svatý otec Jan Pavel II. Vedle toho, že se jedná o hlavu katolické církve, se jistě všichni shodneme na tom, že Jan Pavel II. je jedna z nejvýraznějších osobností naší doby - navíc se vřelým vztahem k naší zemi, který dal svatý otec nejednou najevo svými návštěvami i zájmem o české záležitosti.

V nejbližších dnech na našem gymnáziu vypukne kampaň zapisování seminářů na příští školní rok pro studenty vyššího gymnázia. Pro jejich informaci a také pro další zájemce z řad budoucích studentů vyšších ročníků předkládáme anotaci některých z nich.

Dnes byly v knihovně zprovozněny další 4 Linuxové terminály připojené do školní sítě i na Internet.

Ve středu 30. 3. 2005 jsme se po několikaměsíční práci dočkali okamžiku, kdy se mohla slavnostně otevřít naše astronomická observatoř v 6. patře.

Od 31. 3. 2005 byla ve škole posílena rychlost připojení k Internetu z 384 kb/s na 1024 kb/s.

Brdský maratón

Sobota 2. 4. 2005

Jarní provětrávka po dlouhé zimě.


Na krajské přehlídce projektů byl náš rozvojový projekt Využití linuxových terminálů ve školní síti i ve výuce vybrán jako druhý nejlepší a byli jsme nominováni prezentovat jej na národní přehlídce projektů v Novém Městě na Moravě.

Byl dokončen ICT plán školy, charakterizující podrobně stav využití počítačových technologií ve škole a směr rozvoje této oblasti do budoucna.

Jarní výstava dětských prací, spjatá s třídními schůzkami 14. 4. 2005 od 16.30 ve školní kapli

Vážení rodiče a přátelé AG, blíží se naše jarní třídní schůzky, a tak bych vás ráda pozvala. Přijďte se v ten den podívat také, co umějí vaše děti a ostatní naši studenti, uvidíte je z jiné stránky než obvykle. Zároveň budete moci koupí výtvarné práce svého či jiného dítěte nejen získat zajímavé dílko či dílo, ale i sponzorsky podpořit školu. Z loňského výtěžku jsme připlatili zejm. na kruh, hlínu a nástroje pro tváření.

Exercicie - duchovní cvičení pro maturanty
(Štěkeň 28.2.-6.3.05)
na rozlišování povolání.

Motto: Hospodine, ty mě zkoumáš a znáš... (Žalm 139)

Upozornění na server www.spoluzaci.cz, kde se mohou bývalí i současní studenti AG virtuálně setkávat.

Výročí Vítězného února jsme si letos na AG připomněli již 24. 2. v přítomnosti Jana Beneše, spisovatele, člena PEN klubu , soukromníka, výtvarníka, redaktora, vysokoškolského pedagoga a mimo jiné čestného člena Spolku španělských zpěváků čínských revolučních písní v Cádizu (viz níže).

Vážení rodiče a přátelé AG,

z vašich darů a dobrovolného vstupného se na letošním vánočním koncertě AG shromáždilo přes 10 tis. Kč, které jsme předem určili na návštěvu koncertů aj. hudebních představení. Děkuji vám za vaši podporu.

U nás ve škole máme kousek ANTIKY.

Kde?! Ptali jsme se studentů latiny kvarty A a kvarty B. Jedná se jídelnu křesťanského domu mládeže, kterou využívá také naše škola. Viz níže oficiální řešení soutěže, ačkoli uvedená vítězná vavřínem ověnčená odpověď přináší i jiné řešení:

Přinášíme několik fotografíí z maturitního plesu AG.

Po několika náročných dnech byla napravena havárie jednoho ze školních serverů.

Studenti měli možnost strávit 3 hodiny výtvarnou činností v keramické dílně.

Koncem ledna jsme završili projekt Informačního centra Využití linuxových terminálů ve školní síti i ve výuce.

Přinášíme několik fotografií ze zimního táboření v teepee.

Arcibiskupské gymnázium si Vás dovoluje pozvat na jubilejní

X. MATURITNÍ PLES

pořádaný
v úterý 1. února 2005
od 20 do 02 hodin
v Národním domě na Vinohradech


Soběhrdy
4. - 6. 2. 2005
Motto: Něco pro tělo, něco pro duši; aneb trochu do těla, trochu přes duši.


Milí přátelé z AG i odjinud!
Opět je tu tradiční podnik s nevtíravě duchovním zaměřením.

Zimní táboření 2005
22. - 23. 1. 2005

Rozpis akcí na příští půlrok.


Jednání Rady rodičů se bude konat dne 20. 1. 2005, v 18,30. hod, v učebně č. 311.

JUDr. Milan Kocourek