Zpráva o přednášce Prof. PhDr. Víta Vlnase: Svatováclavský kult

Téma: 

V úterý 21. dubna 2009 proběhla v rámci semináře historické reflexe přednáška prof. PhDr. Víta Vlnase na téma vývoje svatováclavského kultu od 19. století až po současnost. Je zajímavé, že kult svatého Václava začal budovat už jeho bratr a vrah, kníže Boleslav.

Později bylo světcovo jméno zmiňováno ve všech okamžicích, kdy si nějaké hnutí či režim chtěl naklonit český národ nebo v něm probudit národní cítění; svatý Václav byl s českým národem ve všech důležitých historických meznících. Udržování kultu jedné osobnosti po tak dlouhou dobu není u nás ani v Evropě obvyklé, trvá již více než tisíc let. V jejich průběhu bylo Václavovo jméno využíváno i zneužíváno pro rozličné, převážně politické účely, a zároveň se tento světec stal symbolem české národní identity.
I přes technické problémy s promítacím zařízením můžeme říci, že přednáška byla velmi zajímavá a u posluchačů měla velký ohlas. Také v příštím školním roce se snad můžeme těšit na podobná zpestření historického semináře.

Dorotea Novotná a Tereza Mojzešová, VIII. B