Ohlédnutí za dvěma ročníky Příběhů bezpráví (2007,2008)

Téma: 

Účast na podzimním projektu Příběhy bezpráví (více viz Člověk v tísni) se stala v posledních letech dobrou tradicí a součástí výuky dějepisu. Připomeňme si alespoň několika obrázky
pamětníky 50. let (členy Konfederace politických vězňů), kteří se nám v ročnících 2007, 2008 obětavě věnovali:

2007
1. Lágr Vojna u Příbrami - pan František Zahrádka2. pan docent Bohuslav Strauch3. pánové Zdeněk Veselý a plukovník Ota Vinklář
2008
1. pan Augustin Bubník