Historický seminář - Ceny Příběhů bezpráví 2009

Téma: 

Studenská porota (blíže viz www.jedensvetnaskolach.cz) udělila jednu z Cen Příběhů bezpráví za odvážné postoje a činy v období komunistického režimu plukovníku Stanislavu Rejtharovi in memoriam (navrženému Danielem Ortem, 5. B). Cenu přebrala osobně paní Olga Bezděková, dcera pana plukovníka, se svým synem dne 2. listopadu 2009 v kině Světozor během zahájení Příběhů bezpráví - měsíce filmů na školách.


Studenti historického semináře navrhli do konce září 2009 k nominaci na Cenu Příběhů bezpráví nasledujících pět osobností:

Františka Fajtla (Markéta Chlebovská, 5. A),
Václava Vaška (Monika Vernerová, 5. A),
Stanislava Rejthara (Daniel Ort, 5. B),
Marii Kovalovou (Karel Pacovský, 5. B),
Helenu Čapkovou (Anna Marie Rosická, 5. B).

Vojtěch Jirásek (5. B) vedl v září a říjnu 2009 rozhovor s panem Jaroslavem Žákem a zaznamenal písemně jeho svědectví.

Zapsala: Hana Almerová