Školení Z a P

Téma: 

Škola byla certifikovaným školícím střediskem pro školení kategorie Z (č. 945) a P (č. 668) SIPVZ. Specializujeme se na využití open-source programů: OS GNU/Linux, Openoffice.org, GIMP a pod.

Kurzy je možné pořádat v naší učebně nebo v případě hromadné přihlášky i na domovské škole uchazečů. V případě zájmu kontaktujte Lukáše Bernarda.

Ceny za školení na jednoho pedagogického pracovníka včetně materiálů:

  • Z - 2100,- Kč
  • Z-přezkoušení - 300,- Kč
  • P0 - 2500,- Kč
  • P-grafika - 2500,- Kč
  • P-čeština - 2500,- Kč

Další informace o Státní informační politice ve vzdělávání naleznete na E-gramu, mnoho materiálů k úvodnímu modulu školení P na serveru www.markonet.cz.