FJ

Články k tématu FJ

Níže najdete odkaz na blog s texty a fotografiemi studentů, kteří se zúčastnili výměny s francouzským gymnáziem St. Vincent v Rennes. Texty jsou v češtině, angličtině a francouzštině.

Přejeme všem příjemné čtení a podívanou!!!

praguerennes13.blogspot.cz

What surprised us most? / Co nás nejvíc překvapilo?

Letos jsme měli možnost se přihlásit do česko-francouzské výměny. Ti, kdo této příležitosti využili, opéčovávali od 18. do 27. března své korespondenty z Rennes. Nejčastější odpovědi, popisující pobyt francouzských studentů v Praze a v rodinách, se dočtete dále (v původním i, pro jistotu, v přeloženém znění).

Zápisy na mezinárodní jazykovou zkoušku z FJ žákovský DELF jsou otevřeny od 5.11. do 9.11.2012

Dne 22. října 2012 vyrazila skupina vybraných francouzsky mluvících studentů do Galerie městské knihovny na výstavu Městem posedlí (Stuck on the City).

Dne 10. září se dostavila skupinka žáků AG a jisté ZŠ, čtyř profesorek (paní prof. Šagátová, Cvachová, Navrátilová a Moravcová) a jednoho rodiče před Fantovu kavárnu, kde na nás čekal nádherný autobus barvy přezrálého hrášku. Potom co se nám všem podařilo najít svá neočíslovaná sedadla, jsme vyjeli přes Německo směr Paříž.

Voulez-vous bavarder avec vos amis français?
Would you like to speak English with your French friends?

Kde ale takové přátele najít? V Rennes na gymnáziu St. Vincent ve třídě, kde výuka probíhá částečně v angličtině. Již potřetí navazujeme spolupráci s touto školou.

Kulinářské odpoledne s francouzštinou

Ve čtvrtek 10. května jsme se s francouzským seminářem, pod odborným dohledem prof. Šagátové, vydali vařit, péct a obecně kuchtit po francouzsku.

Milí studenti,
připravili jsme pro vás nabídku poznávacího zájezdu do Paříže a okolí. Máte možnost poznat známá, ale i méně známá zákoutí tohoto města.

V přiložené tabulce najdete vaše ohodnocení ze zkoušky DELF. Identifikace je možná dle úrovně, čísla kandidáta a data narození. V tabulce najdete hodnocení z jednotlivých částí zkoušky, jak šly za sebou a na konci je výsledný počet bodů společně se slovním ohodnocením admis udělal non admis neudělal.
Jelikož všichni žáci z Arcibiskupského gymnázia zkoušku úspěšně složili, všem gratuluji !!! Renata Šagátová, vedoucí předmětu FJ

Stránky