Naše studentky v celostátním kole SOČ

O víkendu 16.-18. června proběhlo v Plzni celostátní kolo přehlídky Středoškolská odborná činnost, kam se probojovaly velmi silnou konkurencí dvě naše studentky Linda a Ema. Obě přednesly odborné komisi a veřejnosti vědecké práce, kterými se během školního roku zabývaly.  Ve svých kategoriích se umístily na krásném 12. místě. 

Ema a Linda udělaly obrovský kus práce. Prokázaly, že mají skvělé znalosti a dovednosti ve svých oborech a také se zvládly poprat s překážkami, které během přípravy svých prací potkaly. Navázaly zajímavé kontakty s odborníky i novými kamarády a přitom zažily i příjemnou atmosféru během soutěžního víkendu.

Ema si uvědomila a výzkumem doložila, že mnoho lidí neví o nebezpečí, které pro jejich děti představuje tis červený, běžně rostoucí v blízkosti dětských hřišť. Ukázala, jak i krátká instruktáž dokáže zvednout povědomí dětí o nebezpečných látkách v přírodě, a sama rozjela informační kampaň mezi rodiči na hřišti. Vytvořila tak hotový informační produkt s důležitým tématem, který lze předávat a šířit.

Linda Xochitl Součková zkoumala výstupy ze severokorejských médií, týkající se tzv. Sunshine policy Jižní Koreje na přelomu století. Musela pracovat se zdroji, které vykreslují nám známou mezinárodní situaci z oficiálního úhlu pohledu notoricky tajnůstkářského a agresivního totalitního státu. V rámci svého projektu musela vytvářet hypotézy v informačně nejistém prostředí, sledovat širší mezioborové souvislosti, hledat vzorce a příčiny jevů. V době všudypřítomných dezinformací a zároveň informační přesycenosti si vyzkoušela dovednosti, které se hodí každému z nás.

Moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy! 

Výsledková listina k nahlédnutí

fotky z přehlídky

 

 

Galerie: 
Obrázek k článku Naše studentky v celostátním kole SOČ
Obrázek k článku Naše studentky v celostátním kole SOČ
Obrázek k článku Naše studentky v celostátním kole SOČ
Obrázek k článku Naše studentky v celostátním kole SOČ