Zpráva z přednášky na téma AIDS, sex, vztahy, 20. 10. 2009

Téma: 

V úterý dne 20. října 2009 se uskutečnila u nás ve škole interaktivní přednáška na téma AIDS, sex, vztahy. Byla připravena pro sexty a septimy. Na pozvání naší výchové poradkyně nás přišel navštívit pan Vladimír Vácha z organizace ACET (Projekt vzdělávání a osvěty v oblasti AIDS) a seznámil nás s možnostmi nákazy, šíření a výskytem HIV pozit. lidí ve světě.

Dozvěděli jsme se např., že nejčastější výskyt viru HIV je v jižní Africe, v ČR se počet nakažených pohybuje kolem 1283 osob. Na celém světě je přibližně 41 milionů nakažených. A to se jedná o evidované, prokazatelné případy.

Pan Vácha přednášku pojal zábavnou formou, téma tím však neztratilo na vážnosti. Nevnucoval žádný názor, prostě - informoval, věcně, jasně, erudovaně. O to byla fakta možná tvrdší a zarývala se hlouběji do paměti. S touto nemocí souvisí samozřejmě sexuální chování dospělých, dozvěděli jsme se zajímavé informace o tzv. zaručených metodách ochrany před touto nemocí, které se pak už tak zaručené nejevily, dostali jsme se i k nauce církve v kontextu s fakty, což až překvapilo, i k slibům (nebo i jen vnitřním rozhodnutím) dnešních mladých lidí zachovat si čistotu do manželství, právě pro toho jednoho. Pan Vácha zmínil i příklad svého vlastního života. Ano, je to o odpovědnosti, morálce, vztazích, smýšlení.
Myslím, že jsme byli s tímto tématem velmi dobře seznámeni.

Za posluchače: Eliška Slunečková, 7. B
 

 

Příbuzné články k tématu: