Setkání s papežem Benediktem XVI.

Téma: 

Vážení rodiče,
již prostřednictvím třídních učitelů jsme vašim dětem doručili pozvánku organizačního týmu Arcibiskupství pražského na ceremoniál rozloučení s papežem Benediktem XVI. na Starém ruzyňském letišti 28.9. odpoledne pro žáky, jejich rodiče a učitele církevních škol (v počtu celkem 300 osob).

Časový harmonogram:
15 - 16 hod. - příchod na letiště Stará Ruzyně (mezi terminálem 3 a 4), doporučuje se příchod ve skupině, další vstup bude s doprovodem, který zajistí Kancelář prezidenta republiky.

17.15 hod. - příjezd papeže
17.15 - 17.40 hod. - rozlučkový ceremoniál (promluva Sv.otce)
17.45 hod. - odlet
17.50 hod. - odchod z letiště

 Zvláštní vstupenky nebudou - vstup bude organizován přímo na místě, na základě seznamu přihlášených. V případě nepříznivého počasí bude možnost schovat se pod střechou, bude zajištěna voda na pití, přístup k toaletám.

 Je třeba, abyste nejpozději do 10.9.09 předali třídním učitelům vašich dětí potřebné údaje pro přihlášení účastníků za školu.

Jelikož se nejedná o školní akci, mohou se žáci mladší 15 ti let zúčastnit akce pouze v doprovodu plnoleté osoby (tedy soukromě s rodiči nebo příbuznými).

Je důležité, aby všichni přihlášení na místo přišli.

Děkuji a přeji vše dobré
Ondřej Mrzílek

-------------------
Potřebné údaje za každého účastníka (vč. rodičů...):
Jméno, příjmení, datum narození, číslo OP nebo pasu, adresa trvalého bydliště, název školy.