Dramatické soustředění s 2.B - Štěkeň 18. 5 - 21.5. 2009

V maturitním týdnu jsme se sekundou B odjeli do Štěkně, abychom se tam pokusili převést do divadelní podoby některé části Kiplingovy Knihy džunglí. Všichni přece máme rádi statečného Baghéru, bručouna Balúa, moudrého Akélu a vlastně i nepředvídatelného Káa.

Celá naše akce začala trochu hekticky, protože teprve ve čtvrtek nám profesorka Vejsadová přivedla druhou dospělou osobu, která by s námi byla ochotná jet, báječnou Terezku Vavrouškovou. Rychle jsme tedy koupili lístky, potvrdili příjezd a v pondělí kolem poledne vyrazili ze Smíchova směr Písek-Strakonice.

Sekundáni tušili, že nejedeme na výlet, těžce ovšem skrývali překvapení, když hned po první večeři dostali každý text a pokoušeli se číst přidělenou či vybranou postavu. Po mírném konkursu jsme měli zhruba představu, kdo je schopen zahrát Tabakího, Matku vlčici, Otce vlka a Baghéru, dokonce i Mauglí se nám nějak vyloupl. Čekaly nás tři dny práce (tedy většinu z nás).

Aranžovací zkoušky jsou dlouhé a nudné. Schovávali jsme se do stínu a pokoušeli ze zámecké zahrady vydolovat džungli. Občas jsme si do džugle pustili pana Gándhího (večer a ve filmu), nebo přímo v ní uspořádaly diskotéku (nezapomeneme na tanec panterů, tygrů, medvědů, vlků, opic, hadů či vlčat). Když pominu noční Šér-chánovo řvaní a občasné opičí úlety některých neherců, bylo nám tam příjemně.

Snad se nám podaří kousek džungle ukázat i vám.

Veronika Valíková

Všichni jako chór:
Hle , zde je pravý Zákon džungle, starobylý, jasný jako den.
Kdo dbá ho, šťastný vlk je vždycky, přestupník však padne smrti v plen.

Ten Zákon životem se vine, liany jak kolem stromu pás.
Vlk sám vždy bude silou smečky - celá smečka silou vlka zas.

Myj od hlavy se k patě denně, dlouze pij, však nikdy přespříliš,
že noc je k lovu, pamatuj si, pomni však, ať ve dne vždycky spíš.


Vlčí doupě
(už během Zákona matka vlčice rovná tři vlčata, otec spokojeně leží)
Otec vlk: Augrh! Je zase čas k lovu. (za scénou se ozve Tabakí)
Tabakí: Vše nejlepší tobě, náčelníku vlků...
Matka vlčice: Tabakí, ten vylizovač mis. Nepouštěj ho sem.
Tabakí: ... a mnoho štěstí a silné bílé zuby tvým urozeným dětičkám, aby nikdy nezapomínaly na hladovějící tohoto světa.
Vlče 1: Proč ho nemá pouštět, mami?
Matka vlčice: Požírá na smetištích hadry a kůže. Roznáší klevety.
Chór: A může mít devání...
Otec vlk: ...vzteklinu.