CENA UČENÉ SPOLEČNOSTI ČR pro Magdalenu NOVÁKOVOU

Téma: 

CENA UČENÉ SPOLEČNOSTI ČR za mimořádné vědecké aktivity středoškolských studentů - pro Magdalenu NOVÁKOVOU, studentku VII.A Arcibiskupského gymnázia
- za studii Politici a známí veřejní činitelé na hraně zákona
Zpráva z převzetí Ceny Učené společnosti ČR z velké auly Karolina - 19. května 2009

Sešli jsme se krátce před 10.00 hod. v prostorách staroslavného Karolina. Slavnostnímu shromáždění byla přítomna Česká televize a řada novinářů. Po předání cen se konala tisková konference.

Slavnostní část 15. valné hromady zahájila její předsedkyně paní profesorka Helena Illnerová. Významnými hosty, špičkovými vědci se to v Karolinu jen hemžilo. Představených a přivítaných celebrit vědy byl v aule hojný počet. Viděli jsme je v představenstvu Učené společnosti ČR i v aule mezi hosty. Celé shromáždění jako první oslovil prorektor Karlovy Univerzity prof. Ivo Bednář, který kromě jiného zmínil i dějiny, jež šly Karolinem. Po něm byli vyzváni hosté a prvním byl předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš. Obsah jeho projevu byl dostatečně připomenut ve večerních zprávách ČT 1, jeho slova byla apelující, jednoznačná i směřující ke špičkám naší politiky. O spolupráci s AV ČR promluvil generální ředitel Národního divadla dr. Ondřej Černý. Význam vzdělání, slušnosti a mnohého dalšího zmínil prof. Milan Knížák, generální ředitel Národní galerie.

Paní profesorka Illnerová potom krátce připomněla historii Učené společnosti ČR, která byla založena 10. 5. 1997 a která se hlásí k odkazu Královské české společnosti nauk z doby národního obrození.

Oceněné osobnosti naší vědy a jejich činnost představoval a ceny vyhlašoval prof. Jiří Grygar. Medaili za zásluhy o rozvoj vědy (pro členy Učené společnosti ČR) obdržel astronom doc. Luboš Pergl a historik doc. Vilém Herold, Csc. Dále byly uděleny ceny za badatelské počiny pro nečleny Učené společnosti ČR, tři ceny v oboru mladý vědecký pracovník, dvě ceny za pedagogickou činnost a deset cen studentům.

Tehdy přišel ten námi momentálně nejvíce očekávaný okamžik - naše studentka septimy A MAGDALENA NOVÁKOVÁ obdržela Cenu Učené společnosti ČR za mimořádné vědecké aktivity středoškolských studentů. Když prof. Jiří Grygar četl název její studie Politici a známí veřejní činitelé na hraně zákona, slovutným shromážděním velké auly to lehounce zašumělo, příjemně, jako by jemná vlna proběhla. - Krásný Josef Haydn přednesený Kociánovým kvartetem tuto úvodní část uzavřel. Následovaly soukromé gratulace, květiny a další fotografování.

Po slavnostní části se konala za účasti všech oceněných v jednom z vedlejších sálů tisková konference. Učenou společnost ČR zastupovala její předsedkyně prof. Illnerová, dále profesoři a doktoři Václav Pačes, Jiří Grygar, Zdeněk Jirák, Aleš Pultr. V kategorii studenti, jak bylo prof. Grygarem předpokládáno, byly vzneseny přítomnými vědci a novináři dotazy k naší Magdalence. Nutno říci, že odpovídala velmi pěkně, odborně, jazykově kultivovaně, opravdu dobře naši školu reprezentovala, dělala jí čest.

Magdalena Nováková ze septimy A zpracovávala svoji studii v rámci semináře ze základů společenských věd. Text bylo třeba zaslat do konce února 2009 Učené společnosti ČR. Magdalena zpracovávala téma náročné, samo tak trochu na hraně zákona. Šlo o originální společensky kritickou práci, podloženou informacemi, rozhovory, s předem promyšlenými metodami práce a s věcnými závěry. Její vypracování nebylo jednoduché, text vychází pouze z pramenů, přičemž se opírá o znalost příslušných zákonů a morálních pravidel. Ocenění Magdaleny Novákové mě velmi těší a od Učené společnosti ČR si ho velmi vážím, neboť i na tiskové konferenci bylo řečeno, že členy této společnosti jsou ti nej, nej, nej v naší vědě - členové AV ČR, ale i další špičkoví odborníci ze všech oblastí vědy.

Magdaleně Novákové opravdu srdečně gratuluji a věřím, že tato cena bude povzbuzením k jejímu dalšímu studiu a motivací i ostatním našim studentům pro jejich studijní a badatelské počiny.

Mgr. et Mgr. Věra Pabištová