Zpráva o modrém dnu

Téma: 

V rámci cyklu Tématické dny se 22.4. uskutečnil první den a to Den modré. Téma barvy bylo vybráno proto, že skýtalo široké pole možností každému, kdo se chtěl zapojit. Cílem nebyla jen hra, obraz, živé divadlo, využití situací s modrými aktivitami spojenými, ale hlavně pokus uchopit nějaký fenomén (v tomto případě modrou barvu) v jeho celistvosti, věnovat mu mimochodem den.

První cíl se povedl naplnit k mé (a po hovorech se studenty i jejich spokojenosti): Větší část studentů přišla v modrém, čímž doplnili scénu, značné množství studentů (lišilo se v jednotlivých třídách) upeklo rozličné modré pečivo, podávalo se modré pití, psalo se modrými křídami, používal se modrý papír, (na něm bylo vytištěno i suplování, jídelní lístek v jídelně atd.), letěly modré balónky, do modrých třídnic učitelé vyžadovali modré tužky. Bylo možno získat novou orientaci po škole:studenti 4.A vyznačily trasy modrou turistickou značkou a rozcestníky, tradičním cílům cest po škole byl ale změněn název: např. z kabinetu dějepisu se stala věštírna minulosti, z počítačové učebny strojovna, z kabinetu chemie (Šilha, Kulhavá) byla rázem oční a ortopedie, z dívčího záchodu ve čtvrtém patře psychologická poradna atd. Ve školní jídelně se modrý den krom výzdoby (modré vystřihované ubrousky a modré chrizantémy) projevil i na jídle, které bylo též výkladově okomentováno: modré zelí a borůvky na dezertu.
Druhý cíl se podařil naplnit podle možností jednotlivých učitelů. Někteří mohli věnovat tématu celou hodinu a tak zase z jiné strany zopakovat a prohloubit vědomosti studentů, jiným posloužil den pro zakomponování do vlastního tématu, pro jiné byl aktuální inspirací (např. písně hudební soutěže pro literaturu.), některým nepasovalo do jejich potřeb. Výzdobu chodeb tvořily básně, výtvarné práce a významové výtažky jednotlivých studentů. Uskutečnila se též hudební soutěž: Na začátku hodin a o hlavní přestávce zazněly úryvky ze skladeb a písní, jejichž téma, název či jméno skupiny se vztahovalo k modré. Studenti měli hádat jména interpretů, skladatelů a skladeb (písní). Bylo to obtížnější, než jsem čekala, přesto několik odborníků poznalo více písní.
Celkově bych hodnotila modrý den za vydařený. Děkuji všem studentům, kteří připravili pohoštění pro své kamarády a dále těm studentům, kteří se podíleli na příspěvcích pro vystavení na chodbě, značení školy, učitelům za větší či menší zapojení. Oceňuji také to, že nevím o nikom, kdo by netypického dne zneužil k anarchii atd.

S přáním hezkého jara a stálé modré naděje
Alena Kulhavá

Následuje několik obrázků: