Roční plán 2004 - 2005

Organizace školního roku 2004/2005

 

Organizace školního roku 2004/2005

 

 

1. Období školního vyučování:

1. pololetí: od 1. září 2004 (ST) do 31. ledna 2005 (PO)
2. pololetí: od 1. února 2005 (ÚT) do 30. června 2005 (ČT)

2. Období školních prázdnin a nevýukového programu:

 

++ Den církevních škol 16. září 2004(ČT)
  Podzimní prázdniny 27. října(ST)+ 29. října2004(PÁ)
  Vánoční prázdniny 23. prosince 2004 (ČT) - 2. ledna 2005 (NE)
  Pololetní prázdniny 4. února (PÁ)
++ Popeleční středa 9. února 2005
  Jarní prázdniny 14. - 20. března 2005(ČT-PÁ)
  Velikonoční prázdniny 24. - 25. března 2005 (ČT-PÁ)
  Přijímací zkoušky do prim 18. dubna 2005 (PO)
    (příp. druhé kolo 19. května - ČT)
++ Svatodušní pondělí 16. května 2005
  Hlavní prázdniny 1. července (PÁ) - 31. srpna 2004 (ST)
     
++ Den nevýukového programu Je určen, nebo alespoň jeho část, pro společné setkání členů gymnázia v programu s duchovním zaměřením.

Plán na školní rok 2004/2005

VIII.

30.8. PO 9,00 Nástup učitelů do nového školního roku
    9,30 Zahajovací porada - č. 311
    10,30 Porada s třídními učiteli - č. 311
    11,00 Porada s vedoucími učiteli předmětů - č. 311
    rozpis Dodatečné zkoušky
31.8. ÚT 10,00 Provozní porada
    rozpis Dodatečné zkoušky
      Dokončení přípravných prací

IX.

1.9. ST   Zahájení školního roku 2004/2005
    9,00 Mše svatá v kostele sv. Ludmily
    10,15 Úvodní práce v učebnách školy s třídními učiteli
    rozpis Dodatečné zkoušky
    13,00 Prohlídka budovy Arcibiskupství pro učitele
8.9. ST 13,30 Porada s vedoucími učiteli předmětů - č. 311
Do 10.9. 14,00
 1. Vyučující předají řediteli školy návrhy na výlety, exkurze, zájezdy (včetně zahraničních), lyžařské kursy, soutěže a další činnosti hudební, výtvarné aj., doplňující roční plán školy.
 2. Třídní učitelé odevzdají zástupci ředitele výkazy ke kontrole - poslední termín (kromě prim).
 3. Všichni vyučující odevzdají tematické plány řediteli školy.
13. - 21.9 PO - PO   Výměnný jazykový zájezd:do Bad Münstereifelu, vedoucí RNDr. J. Šilha
16.9. ČT  9,00  10,15 Den církevních škol: Mše svatá v kostele sv. Ludmily. Dle rozpisu.
21. - 23.9. ÚT - ČT   Seznamovací výlet prim: Štěkeň u Strakonic vedoucí Mgr. O. Steuerová
22.9. ST 15,30 Schůzka s žáky oktáv - maturitní plán, VŠ, č. 311
    17,30 Schůzka s rodiči žáků oktáv - mat. plán, VŠ, č. 311
30.9. ČT 9,00 - 13,30 Třetí odboj očima skupiny bratří Mašínů - beseda s Milanem Paumerem, ved. PhDr. Hana Almerová, PhDr. A. Dvořák, kvinty - oktávy, 2 skupiny
Do konce září    
 1. Vyučující maturitních předmětů předají řediteli školy přehled maturitních okruhů a seznámí žáky oktáv s okruhy maturitních otázek.
 2. Třídní učitelky prim odevzdají výkazy ke kontrole.
 3. Návštěva školní knihovny, ved. Mgr. M. Kroftová

X.

2.10. SO   Pěší akce Čtyřiadvacítka ved. RNDr. Z. Lauschmann
7.10. ČT 10,00 Veřejná generální zkouška České filharmonie, ved. PhDr. I. Hajičová
1. - 15.10. některý den   Evropský program Cined@ys - účast žáků studujících francouzštinu.
19. - 27.10. UT - ST   Poznávací zájezd do Spanělska, vedoucí Mgr. Z. Růžičková
25.10. PO   Veletrh VŠ v Brně - PhDr. A. Lišková
27. + 29.10. ST + PÁ   Podzimní prázdniny
V průběhu října    
 1. Začátek plánovaných hospitací v jednotlivých vyučovacích předmětech.
 2. Divadelní představení - III.B, VI.B, VI.B, ved. PhDr. A. Lišková
 3. Kdo hledá, nachází- Korunní kolokvium I.
 4. Stezka písmáků - korespondenční kolo, ved. Mgr. et Mgr. V.Pabištová

XI.

8. - 12.11. některý den 8 - 11 h Klauzurní práce z ČJL - VIII.A, VIII.B
10.11. ST 14,00 Pedagogická porada za 1. čtvrtletí šk. roku - č. 311
    17,45 Třídní schůzky
13.11. SO   Výlet pedagogických pracovníků, ved. RNDr. Z. Lauschmann
18.11 ČT 13 - 14h MATEMATICO AG, ved. RNDr. Z. Lauschmann
25.11. ČT 13 - 14h MATEMATICO OPEN, v. RNDr. Z. Lauschmann
26.11. od 19,00   Společenský večer AG
Do 12.11.   Přihlášky na VŠ s talentovými zkouškami (VŠ umělecké, architektura, příp. pedagogické)
V průběhu listopadu    
 1. Divadelní představení -III.B, VI.B PhDr. A. Lišková
 2. Kdo hledá, nachází-Korunní kolokvium
 3. Pilotní zkoušky DSD
 4. Návštěva obvodní knihovny se II.B, ved. Mgr. M. Kroftová
 5. Třídní učitelé I. - IV., dvoudenní pracovní porada, vede KPPP
 6. Exkurze do Národní knihovny, VI.A, VI.B, ved. PhDr. H. Almerová

XII.

1. - 2.12. ST - ČT 8 -13,00 Písemná část zkoušky k DSD
4. - 5.12. SO - NE   Vyzvědači (Staré Město) v. RNDr. Z. Lauschmann
6.12. PO   Konec 60. let očima mého bratra - zpívá a beseduje Jiří Kryl, ved. PhDr. Hana Almerová, PhDr. A. Dvořák (D, HS, SZSV), sexty až oktávy, školní kaple.
8.12. ST 12,00 Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie: mše svatá, školní kaple
9.12. ČT 15,00 Porada s vedoucími učiteli předmětů - č. 311
Do 17.12.  
 1. Žáci oktáv odevzdají třídním učitelům vybrané povinné a volitelné maturitní předměty, též příp. dobrovolný maturitní předmět. Třídní učitelé je odevzdají zástupci ředitele.
 2. Vyučující ČJL oktáv odevzdají řediteli školy témata k písemné maturitní práci.
21.12. ÚT 18,30 Vánoční koncert AG - pro rodiče a zájemce (dopoledne generální zkouška pro I - IV)
23.12. 2004- 2.1. 2005     Vánoční prázdniny

I.

3.1. PO   Začátek vyučování po vánočních prázdninách
Kolem 6.1.     Povánoční zpívání na schodech, ved. RNDr. Z. Lauschmann
6.1. ČT 7,30   12,00 Slavnost Zjevení Páně:  mše sv. ve školní kapli,  Vánoční hra u sv. Ludmily
8. - 15.1.     Pobyt na horách - V.A, Černá Hora, prof. Chloupková
10. - 21.1.     Ústní zkoušky DSD
19.1 ST 15,00 Uzavření klasifikace za 1. pololetí a zapsání známek do výkazů.
22. - 23.1. SO - NE   Zimní táboření, ved. RNDr. Z. Lauschmann
24.1. PO 13,00 Klasifikační porada za 1. pololetí šk. roku - č. 311
25. - 26.1. ÚT - ST   Vysvědčení ke kolacionování, orazítkování, podpis. (datum vydání vysvědčení je 31. ledna 2005)
31.1. PO 9,00 Ekumenická bohoslužba ve školní kapli
    10,00 Vydání vysvědčení za 1. pololetí
31.1. - 6. 2. PO - NE   Exercicie pro oktávy, ved. P. Mgr. G. Biňovec
Do konce ledna    
 1. Vyučující odevzdají zástupci ředitele všechny třídní knihy a výkazy ke kontrole.
 2. Zástupce ředitele zveřejní seznamy žáků oktáv s jejich maturitními předměty.
 3. Žáci oktáv připravují přihlášky na VŠ.
 4. Třídní učitelé oktáv zkontrolují osobní údaje žáků ve výkazech.
 5. Dny otevřených dveří pro zájemce o studium do prim, ředitel AG, zástupce ředitele.
 6. Literární soutěž v AJ - ved. Mgr. L. Váchová

II.

1.2. ÚT   Maturitní ples AG
4.2.   Jednodenní pololetní prázdniny
9.2. ST 12,00 Popeleční středa : mše sv. ve školní kapli
11.2. 15,00 Třídní učitelé vrátí pololetní vysvědčení řediteli školy.
19. - 26.2.     Pobyt na horách - II.A, Strážné, prof. Chloupková
26.2. - 5.3.     Pobyt na horách - II.B, Albrechtice v Jizerských horách, prof. Synovcová
Do konce února        
 1. Vyučující maturitních předmětů odevzdají řediteli školy kompletní zpracování maturitních otázek.
 2. Vedoucí učitelé předmětů odevzdají řediteli školy návrhy na přijímací zkoušky do prim.
 3. Francouzská soutěž - školní kolo.
 4. Kdo hledá, najde - Korunní kolokvium
 5. Výchovné komise: ředitel, zástupce ředitele, výchovná poradkyně, třídní učitelé.

III.

5. - 11.3.     Pobyt na horách - V.B, Albrechtice v Jizerských horách, prof. Synovcová
Do 11.3.   Ředitel školy jmenuje místopředsedy a další členy maturitních komisí.
14. - 20.3. PO - NE   Jarní prázdniny
22.3. ÚT   Návštěvní den AG
23.3. ST 12,00 Křížová cesta u Svaté Ludmily
24.3. - 25.3. ČT - PÁ   Velikonoční prázdniny
28. - 31.3. některý den   Klauzurní práce z cizích jazyků - oktávy ( 2 hodiny)
29. - 31.3. některý den   Schůzka s žáky oktáv před písemnou maturitní prací zástupce ředitele, č. 311
Do konce března    
 1. Následné plánované hospitace.
 2. Divadelní představení, III.A, VI.A, PhDr. A. Lišková.
 3. Přihlášky na další VŠ a VOŠ.

IV.

 

1.4.   Povelikonoční zpívání na schodech, ved. RNDr. Z. Lauschmann
1.4.   Rekolekce VIII.B - vedoucí P. Mgr. G.Biňovec
4.4. PO 15,00 Pracovní schůzka s vyučujícími zadávajícími písemné maturitní práce - zást. řed. č. 311
5.4. ÚT 8 -13,00 Písemná maturitní práce - VIII. A,B - ČJL
14.4. ČT 14,00 Pedagogická porada za 3. čtvrtletí šk. roku - č. 311
    16,30 Velikonoční výstava
    17,30 Třídní schůzky
18.4. PO   Přijímací zkoušky do prim - ředitelské volno
19.4. ÚT   Ústní pohovory s uchazeči do prim (studijní volno oktáv)
21.4. ČT 13,00 Maturitní přehrávky v kapli školy, 14,00 obhajoby maturitních prací
23.4. - 1.5. PÁ - SO   Zájezd do Říma - studenti latiny - vedoucí Mgr. J. Kopecký
20. - 22.4. některý den   Předmaturitní schůzka s žáky oktáv - zástupce ředitele, č. 311
25.4. PO 15,00 Uzavření klasifikace oktáv za 2. pololetí a zapsání známek do výkazů
26.4. ÚT  
 1. Zapsání hodnocení žáků oktáv v agendě Bakaláři, TU
 2. Hodnocení maturitních hudebních výkonů, výtvarných prací žáků oktáv (v komisi jsou zkoušející a přísedící ESV -HV, ESV -VV, třídní učitelé a místopředsedové maturitních komisí).
27.4. ST 15,00 Klasifikační porada za 2. pol. oktáv a předmaturitní pracovní porada - č. 311
Průběžně     Třídní učitelé oktáv vyplňují formulář klasifikace žáků z předmětů maturitní zkoušky.
28.4. ČT   Vysvědčení oktáv ke kolacionování, orazítkování a podpisům.
29.4.   Poslední zvonění - vydání vysvědčení studentům oktáv.
Do konce dubna    
 1. Třídní a vyučující oktáv odevzdají své třídní knihy zástupci ředitele.
 2. Třídní učitelky sekund odevzdají řediteli školy seznamy žáků s určením druhého cizího jazyka pro příští rok.
 3. Třídní učitelé kvart odevzdají řediteli školy seznamy žáků s určením ESV-HV a ESV-VV pro příští rok.
 4. Třídní učitelé kvint, sext a septim seznámí žáky s podstatou volitelných předmětů pro příští rok.
 5. Divadelní představení, III.A, VI.A, ved. PhDr. A. Lišková
 6. Cyklovýlet, ved. RNDr. Z. Lauschmann

V.

2. - 6.5. PO - PÁ  
 1. Studijní týden maturantů VIII.A a VIII.B
 2. Třídní učitelky vyplňují maturitní protokoly.
6.5.   Do 14,00 připraví třídní oktáv maturitní a přípravné učebny.
7.5. SO   Kulturně sportovně duchovní výlet pro vyučující a jejich rodinné příslušníky, ved. Mgr. et Mgr. Věra Pabištová
9. - 13.5. PO - PÁ   Ústní maturitní zkoušky VIII.A, VIII.B a vydání maturitních vysvědčení
13.5. do 10,00 Třídní oktáv odpovídají za úklid maturitních a přípravných učeben.
16.5. PO 12,00 Svatodušní pondělí: mše sv. ve školní kapli
16. - 22.5. PO - NE   Výtvarný kurs, ved. Mgr. A. Angelová
Do 27.5. do 14,00 Třídní oktáv odevzdají výkazy a všechny maturitní protokoly zástupci ředitele.
31.5. ÚT 13,00 Hudební přehlídka talentů AG
V průběhu května    
 1. České kolo VI., (cykloobjezd republiky), ved. RNDr. z. Lauschmann
 2. Sportovní kurz VII.A a VII.B, ved. Mgr I. Brožová
 3. Výměnný jazykový zájezd do Normandie a Paříže, ved. PhDr. A. Lišková

VI.

7.6. ÚT 18,30 Závěrečný koncert, akademie
21.6. ÚT 15,00 Uzavření klasifikace za 2. pololetí a zapsání známek do výkazů.
22. - 24.6. ST - PÁ   Zapsání hodnocení žáků v agendě Bakaláři - TU
23.6. ČT 13,00 Klasifikační porada za 2. pol. školního roku - č. 311
24.6.  
 1. Úklid učeben a skříněk
 2. Vysvědčení ke kolacionování, orazítkování, podpisům (datum vydání vysvědčení je 30. června 2005 - ČT).
30.6. ČT 9,00  10,15    Děkovná mše svatá na zakončení školního roku v kostele sv. Ludmily  Vydání vysvědčení Uzavření školního roku, odevzdání všech třídních knih, výkazů, příp. další dokumentace.
Do konce června    
 1. Návštěva šesti divadelních představení za rok s KMD- ved. Mgr. I. Brožová
 2. Třídní výlety