Varhanní kroužek – Adam Němec

2024/2025

Zajímá Vás jak varhany fungují a jak se na ně hraje? Tak ovládněte tento královský nástroj! Dozvíte se, jak se varhany v průběhu dějin odlišovaly a jak se měnil zvukový ideál varhan. Získáte základy pro doprovod liturgie, naučíte se jak improvizovat. Jak hrát nejen rukama, ale i nohama. Také se dozvíte jaký výběr a kombinace rejstříků jsou vhodné pro různé typy skladeb. Varhanní kroužek je vhodný pro ty, kteří už mají základní znalosti na klávesový nástroj, ale přihlásit se může i úplný začátečník. Výuka probíhá v aule školy, kde jsou digitální dvoumanuálové varhany. Během školního roku jsou také exkurze do některého z pražských kostelů na píšťalové varhany.