Studentské krajské volby na AG

Téma: 

Dne 20. září letošního roku proběhly na Arcibiskupském gymnáziu Studentské krajské volby. V rámci celorepublikového projektu organizace Člověk v tísni mohli všichni studenti AG starší patnácti let odevzdat svůj hlas jedné z politických stran nebo subjektů z letošní krajské kandidátky. Na průběh voleb dohlížela volební komise a školní garant voleb, pan profesor Pešek.

Krajské volby v roce 2016 neprobíhají na území hlavního města, pražské školy proto obdržely na volebních lístcích kandidátku Středočeského kraje.

Na Arcibiskupském gymnáziu s relativně velkým počtem hlasů zvítězila koalice „SPOLU PRO KRAJ KDU-ČSL, STRANA ZELENÝCH A SNK-ED“. Ve volbách s náskokem porazila druhou TOP 09. Výsledky obou dvou vedoucích stran lze porovnat s předvolebním průzkumem, který před nadcházejícími reálnými krajskými volbami provedla pro Českou televizi agentura Stem Mark. Ve Středočeském kraji by se podle Stem Mark TOP 09 umístila na pátém místě, koalice vedená KDU-ČSL pak až na místě sedmém. Podle Stem by se vítězem voleb ve Středočeském kraji mělo stát hnutí Andreje Babiše ANO 2011, které se však na AG umístilo s několika dalšími stranami na posledním místě s počtem jednoho hlasu.

Třetí nejúspěšnější strana ve volbách na AG byla Česká pirátské strana, která ve výsledku skončila s velkou ztrátou za druhou TOP 09.

Všechna podrobná data a volební výsledky jsou k dispozici v přiloženém grafu.

Studentské volby představují reálnou možnost pro studenty vyjádřit svůj politický názor v relevantní volbě, která bude zhodnocena a analyzována. Zároveň jde o dobrou zkušenost. Politické ideje a proudy, ke kterým se studenti hlásí, jsou konfrontovány s reálnou situací české politické scény. Studenti proto musí uvažovat o výběru svého favorita v prostředí české politiky a svůj výběr přitom založit na svém nejlepším vědomí a svědomí. Schopnost neztratit se, zorientovat se a rozhodnout se v ohromné konstrukci politiky je náročná disciplína. Avšak je to jedna ze základních nutných dovedností, ke kterým má škola vést. A proto jsme vděční, že Studentské volby proběhly.

Za volební komisi ve složení Anna Kačurová a Tomáš Kaňka

Richard Mašek, septima A

2. října 2016

 

Galerie: